"merciless" - węgierskie tłumaczenie

EN

"merciless" po węgiersku

EN merciless
volume_up
{przymiotnik}

merciless (też: barbarous, brutish, cruel, ferocious)
volume_up
kegyetlen {przym.}
The archmage's eyes thrust into his like twin spears, keen and merciless.
Annak szemei élesen és rezzenéstelenül döfődtek az övébe, mint két kegyetlen dárda.
Ilhundyl stared helplessly at her beautiful, merciless face.
Ilhundyl tehetetlenül nézett a szépséges és kegyetlen arcra.
Merciless, star-faring conquerors who didn't know how to take a shit or figure a tip?
Kegyetlen csillagok között utazó hódítók, akik nem tudnak szarni vagy a borravalót kiszámolni?
merciless (też: pitiless, relentless)
The lights were like two merciless eyes trained on the table.
A fény olyan volt, mintha egy irgalmatlan szempár szögeződne az asztalra.
The smoke bit his lungs in its old merciless, necessary way.
Szétterjedt a tüdejében, a maga rég ismert, irgalmatlan, mégis oly szükséges módján.
Irgalmatlan angyalok! mondtam.

Synonimy (angielski) dla "merciless":

merciless
English

Przykłady użycia - "merciless" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishMy thoughts were merciless, but I was but an indifferent cataloger of her beauty.
Kíméletlen gondolat volt, de hát én közömbösen leltároztam fel Dora szépségét.
EnglishPatsy hated Quinn, I can attest to that, and she was a hard merciless woman.
Patsy gyűlölte Quinnt, ezt tanúsíthatom, és rideg, szívtelen asszony volt.
EnglishShe saw compassion in Aunt Evvie's eyes, but it was a terrible, merciless compassion.
Mintha részvétet látott volna Evvie nénje szemében, vérfagyasztó részvétet.
EnglishWe're merciless if we have to be, but even Kurtz watches out for his laddie-bucks.
Irgalmatlanok vagyunk, ha muszáj, de még Kurtz is ügyel az ő cimbikéire.
EnglishRegrettably, the weather has been merciless in other European countries this summer.
Sajnálatos módon az időjárás ezen a nyáron kegyetlenül bánt más európai országokkal is.
EnglishArmand was Daniel's single oracle, his merciless and all-loving demonic god.
Armand volt az ő egyetlen orákuluma, könyörtelen és rajongó démon-istene.
EnglishI think she knew it, however, and in her own way, she was merciless.
Bár azt hiszem, így is tudott ő mindent, és a maga módján könyörtelen volt.
EnglishIt was deep, with a gravelly edge to it, a cold and merciless voice.
Az apám, az az álszent, velejéig képmutató rohadék, úgy bánt velem, mint egy senkiházival!
EnglishIt was cold and it was insane but it had its own merciless rationality.
Metsző volt, veszett volt, de könyörtelenül értelmesen beszélt.
EnglishThere were some very large porches, and these too had their idle gloating and merciless occupants.
Láttam néhány széles loggiát is, amelyeken ugyancsak e kárörvendő könyörtelenek ácsorogtak.
EnglishIts eyes were merciless gray slitsthe easterner's eyes.
Egyedül a szeme hasonlított a keleti harcoséra: szürke volt és könyörtelen.
EnglishBut he must stop this, this merciless and rummaging appraisal.
Most fel kell hagynia ezzel a könyörtelen és tapintatlan elemzéssel.
EnglishAre you so merciless that the lives you would destroy mean nothing!
Olyan keményszívű vagy, hogy neked semmit sem jelentenek az életek, amelyeket el akarsz pusztítani.
EnglishThe resultant crusade against the Albigensians was merciless.
Az albigensek ellen folytatott kereszteshadjárat könyörtelen volt.
EnglishOh, it was expertly done, yes, but how merciless it seemed.
Ó, mesterkézre vallott, de milyen irgalmatlannak tűnt ez az alkotás!
EnglishBut he did not long escape from pain; soon the iron grip of merciless hands was on him again.
De a fájdalomtól csak rövid időre szabadult: ott érezte magán újra a könyörtelen vaskezek szorítását.
EnglishPay in blood, if Mirt the Merciless had anything to say about it.
Méghozzá vérrel kell fizetnie, ha Mirt a kegyetlenen múlik.
EnglishIt is not citizens but the merciless implementation of a neoliberal viewpoint that have been central.
Nem a polgárok, hanem a neoliberális nézetek könyörtelen megvalósítása kapott központi szerepet.
EnglishDuring the day, however, the merciless sun was unkind to the Strip.
A világosság azonban kíméletlen volt a Striphez.
EnglishThe European Commission underlined the importance of the merciless battle with this pressing problem.
Az Európai Bizottság kihangsúlyozta az ez ellen a probléma ellen folytatott könyörtelen küzdelem fontosságát.