"mallet" - węgierskie tłumaczenie

EN

"mallet" po węgiersku

volume_up
mallet {rzecz.}

EN mallet
volume_up
{rzeczownik}

mallet (też: hammer, racket, racquet, stick)
volume_up
ütő {rzecz.}
The mallet whistled fiercely down, smashing into the rug between Danny's feet.
Az ütő sziszegve lecsapott, Danny lába között ütközött a szőnyegnek.
The mallet smashed into the bathroom door, knocking out a huge chunk of the thin paneling.
Az ütő a fürdőszoba ajtajára csapott, és jókora darabot kihasított a vékony ajtóból.
The mallet slammed down behind her and she threw herself forward, sobbing.
Mögötte lesújtott az ütő, és ő zokogva előrelökte magát.
mallet (też: beetle, dolly, mall, ram)
volume_up
sulyok {rzecz.}
mallet (też: hammer)
volume_up
kalapács {rzecz.}
mallet (też: rammer, pounder)

Synonimy (angielski) dla "mallet":

mallet

Przykłady użycia - "mallet" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishHe stuck the chisel in his belt beside the knife and carried the mallet.
A reszelőt bedugta a kése mellé az övébe, a pörölyt pedig a markába szorította.
EnglishEither put the bracelets on or swing that mallet and kill me again.
Vagy belebújsz a karperecedbe, vagy lecsapsz az ütővel, és másodszor is megölsz.
EnglishFor the sake of the instrument Stark gave him the mallet and chisel.
És levette a kezét a hangszerről, majd az öreg kezébe nyomta a pörölyt meg a reszelőt.
EnglishBut it comes in like a mallet, and it literally cracks space, wobbling it like a drum.
De úgy közelít, mint egy dobverő, és szó szerint nekiütődik a térnek, és megrezegteti, mint egy dobot.
EnglishThen, just as she draws her mallet back, the music coming from-the record-player changes.
És akkor, éppen amikor az ütőt hátrafelé lendíti, a lemezjátszóból hirtelen másfajta zene szólal meg.
EnglishThen he flung the mallet behind him with a whispered, terrified cry.
Halálra vált, fojtott kiáltással maga mögé hajította az ütőt.
EnglishThe steel mallet in the clockwork daddy's hands came down on the boy's head.
Az óraapa kezében az acélbot a fiú fejére sújtott.
EnglishJack was crawling after her, using the roque mallet as a crutch or a cane.
Jack is mászott utána, az ütőt mankónak használta.
EnglishBeside his daddy, in the other front seat, was a short-handled mallet, its head clotted with blood and hair.
Az apja melletti ülésen egy rövid nyelű faütő hevert, a fejéhez vér és hajszálak tapadtak.
EnglishIt came to her with sudden numbing reality that he meant to beat her to death with the mallet he held in his hands.
Bénító bizonyossággal hirtelen megértette: Jack agyon akarja verni azzal az ütővel.
EnglishThe mallet came down against the door in a volley of booming blows that made her flinch and step back.
Hatalmas, kongó csattanásokkal záporoztak az ütések az ajtóra; Wendy megrándult, és hátralépett.
EnglishIf Jack found Danny, he would kill him, beat him to death with that mallet as he had tried to do to her.
Ha Jack megtalálja Dannyt, megöli, agyonveri azzal az ütővel, amivel őt is megpróbálta agyonverni.
EnglishTaking the mallet firmly in hand, he began to hammer at the first.
Két kézre fogta a pörölyt, és ütni kezdte az elsőt.
EnglishThe man let the mallet drop on its thong, reached into a pocket of the oilskin, and withdrew a small walkie-talkie.
A férfi elengedte a kalapácsot, a viharkabát zsebébe nyúlt és egy kis adó-vevőt vett elő.
EnglishExcept that the cane was no longer precisely a cane; it seemed to be a mallet with some kind of brightly striped handle.
Csak éppen a bot már nem volt egészen bot; ütőnek látszott, élénk színű, csíkos fogóval.
EnglishShe tries to let go of the mallet, wanting to straighten and turn around before any of this can happen.
Jessie el akarja engedni az ütőt, hogy kiegyenesedjék és megforduljon, mielőtt ez az egész megtörténhetnék.
EnglishHallorann drew the mallet from the rack and turned toward the flood of white light from the snowmobile headlamp.
Hallorann kihúzta az ütőt a tartóból, és az aeroszán reflektorából beáradó fehér fénycsóva felé fordult.
EnglishShe casts the mallet aside and runs, screaming.
Jessie végre elhajítja az ütőt, és sikoltozva elmenekül.
EnglishHe dragged the splintered roque mallet after him.
A szétforgácsolódott roque-ütőt maga után vonszolta.
EnglishOne foot kicked the bloody, misshapen roque mallet aside.
Félrerúgta a formátlan, véres roque-ütőt.