"malice" - węgierskie tłumaczenie

EN

"malice" po węgiersku

volume_up
malice {rzecz.}

EN malice
volume_up
{rzeczownik}

malice (też: gall, hostility, ill will, ill-will)
His nostrils flared, and more than a touch of malice colored his voice.
Orrlikai kitágultak, a hangjából csöpögött a rosszindulat.
It is a place of sleepless malice, full of lidless eyes.
Az a sosem szunnyadó rosszindulat helye, teli lehunyhatatlan szemekkel.
The malice leapt out of her like a flash of light from a keyhole.
A rosszindulat úgy lövellt ki belőle, mint fénypálca a kulcslyukon.
malice

Synonimy (angielski) dla "malice":

malice

Przykłady użycia - "malice" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishSuch a music, thought Madouc, could not conceivably derive from threat or malice.
Az ilyen zene nem jelenthet sem fenyegetést, sem gonoszságot, gondolta Madouc.
EnglishThere are no gauges to measure such malice; one can only feel and wonder.
Az ilyen rosszindulatot nem lehet mérni; az ember csak érzi és csodálkozik.
EnglishThe widow employed her woman's malice to devise a system of covert persecution.
Az özvegy a maga női kajánságával apró tűszúrásokat eszelt ki áldozata bosszantására.
EnglishSuppose that in sheer malice he has set the whole thing down for the world to read.
Tegyük fel, hogy tisztán rosszindulatból feltálalta volna a világnak az egész dolgot!
EnglishIt is yours if it will take you and your malice and your fractured reason off my hands.
A tiéd, ha ez segít eltávolítani tőlem téged, rosszindulatodat és roncsolt eszedet.
EnglishMangeon finally became swollen with malice and decided to punish her for her tricks.
Mangeon végül nagyon feldühödött, és elhatározta, hogy megbünteti Twisket.
EnglishThat, in retrospect, was probably incorrect, but the decision was not made in malice.'
A Nyugat azonban úgy vélte, hogy ennek nem sok esélye lenne a gyakorlatban.
EnglishI see nothing in it but your own wilful ignorance and the malice of Mr.
Egyebet nem bizonyítottál ezzel, csak saját szándékos vakságodat és Darcy rosszindulatát."
EnglishWhy, that would be like bearing malice toward Arthur that I am not the King, Mother, he said.
- Hiszen akkor Arthurt is irigyelhetném, amiért nem vagyok király, anyám - mondta.
EnglishFear struggled with malice in him, and this was tangled with wonder and near despair.
Félelem harcolt benne a megvetéssel, álmélkodás és majdnem reménytelenség elegyedett hozzá.
EnglishHis eyes were darkened slightly, but they were untroubled by malice or rage.
Szeme kissé elsötétült, de tükrét nem zavarta gyűlölet vagy harag.
EnglishIn fact, her smooth pale face with its large gray eyes seemed suddenly filled with pure malice.
A sima, sápadt arc, a nagy, szürke szem hirtelen eltelt mérhetetlen rosszindulattal.
EnglishBy some malice of his memory the Savage found himself repeating Miranda's words.
Emlékezetének valamiféle rosszindulatú működése folytán a Vadember váratlanul Miranda szavait idézte.
EnglishHe was staring at the device with all the malice, all the intent to do harm, drained from his face.
A tüneményt nézte, és arcán nyoma sem maradt a rosszindulatnak, az ártó szándéknak.
EnglishMy client refused to do so, not out of any malice toward Donny Ray Black.
Ügyfelem elutasította a térítési igényt, de távolról sem rosszindulatból Donny Ray Black iránt.
EnglishAh, it is malice again, my sovereign, he cried out in the ancient language.
- Gonoszul, mint mindig, uralkodóm? - kiáltotta a régi nyelven.
EnglishI think he did not only from responsibility but from malice.
Szerintem nemcsak azért mondta, mert ura a szavának, hanem mert rosszmájú is.
EnglishWe all have malice, you know, of some kind or another in this town.
Tudod, ebben a városban mi így vagy úgy, de mind rosszmájúak vagyunk.
EnglishGollum blinked, hooding the malice of his eyes with their heavy pale lids.
Gollam pislogott, súlyos, fakó szemhéjával próbálta elleplezni a szemében bujkáló gonosz indulatot.
EnglishCome now, General, Powhatan smiled without malice at his captor.
- Most miért csodálkozik? - mosolygott Powhatan szelíden ellenfelére.