EN to make up
volume_up
{czasownik}

volume_up
alkot {czas.}
Four men make up a patrol, four patrols a troop, and four troops a squadron.
Négy ember alkot egy járőrt, négy járőr egy csapatot és négy csapat egy osztagot.
volume_up
képez {czas.}
to make up (też: to cook, to dispense, to do, to fix up)
to make up (też: to do up)
to make up (też: to rouge, to rouge oneself)
to make up (też: to round, to make round, to round out)
to make up
volume_up
sminkel {czas.}
to make up
volume_up
tördel {czas.}

Podobne węgierskie tłumaczenia dla słowa "to make up"

make rzeczownik
to make czasownik
to up czasownik
up przyimek

Przykłady użycia - "to make up" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI will go and say to the Inspector that I make it all up, shall I ? asked Mitzi.
Meggyek, és mondom a felügyelőnek, hogy nem is volt úgy, jó lesz? kérdezte Mitzi.
EnglishTrout used the silence to make up an anticonservation story he called Gilgongo!
Trout kihasználta a csöndet, és kitalált egy környezetvédelem-ellenes történetet.
EnglishYou really think it's gonna make up for how you screwed up your marriage, Jack?
Azt hiszed, ezzel a mentőakcióval elfeledteted, hogy elszúrtad a házasságodat?
EnglishAt any rate, I presume they did not let you indulge in your own ideas of make-up.
Gondolom, hogy nem igen hagyták érvényesülni a maszkkal kapcsolatos elképzeléseit.
EnglishWhile he thought it over I tried to make up my mind whether it worried him at all.
Míg ő gondolkodott, én megpróbáltam eldönteni, vajon izgatja-e a dolog egyáltalán.
English'It is somewhat of a liberty, no doubt,' said he, 'but we'll make it up to you.
- Egy kissé önkényes, nem tagadom - mondta -, de majd kárpótolni fogjuk érte.
EnglishIf we make an exception for one, we will have to make up for it somewhere else.
Ha az egyikkel kivételezünk, akkor valahol máshol kell behoznunk az elmaradásunkat.
EnglishIn a word, I turned over a new leaf and did my best to make up for the past.
Egyszóval, új életet kezdtem, és minden erőmmel megpróbáltam jóvátenni a múltat.
EnglishWhy don't they kill you at birth and chop you up and make dog food out of you?
Miért nem ölik meg az ilyeneket és miért nem csinálnak belőlük macskaeledelt?
EnglishIt is difficult to make up that lost time, but we can learn something from it.
Nehéz ezt az elvesztett időt behozni, de legalább valamit tanulhatunk belőle.
EnglishThe kids make up the names of the countries -- some are rich; some are poor.
A gyerekek találják ki az országok nevét -- némelyik gazdag, némelyik szegény.
EnglishHe had already existed an eternity before He could make up His mind to it.
Hiszen már egy öröklét óta létezett, mielőtt rászánta magát erre a cselekedetre.
EnglishThe Member States' contributions make up one-fortieth of their national spending.
A tagállami hozzájárulások nemzeti kiadásaik egynegyvened részét teszik ki.
EnglishThey've got a nice long rope with knots tied in it to make climbing up and down easy.
Van egy szép, hosszú, megcsomózott kötelük, hogy könnyebben lehessen rajta mászni.
EnglishShe thought: If I dressed that girl, I'd soon make her husband sit up and take notice.
- Ha én öltöztetném ezt a nőt - gondolta -, akkor gyorsan kinyílna a férje szeme.
EnglishWhere some quantities are missing the successful tenderer must make up the cargo.
Mennyiségi hiány esetében a sikeres ajánlattevőnek ki kell egészítenie a szállítmányt.
EnglishThe rain fell in waves, as if trying to make up for two weeks of dry weather.
Az eső úgy szakadt, mintha kárpótolni akarná a földet az elmúlt kétheti szárazságért.
EnglishYou and the parasites who make up the nobility have grown fat on the blood of slaves.
- Te és a többi élősködő, akikből a nemesség áll, kövérre híztatok a szolgák vérén.
EnglishEsmerelda jumped up and down and told me to hurry up and make the kite fly.
Esmerelda fel- alá ugrándozva kérlek, hogy siessünk és repítsük már fel a sárkányt.
EnglishHer color was so high I thought it was make-up, until I started in on her perm.
Úgy kipirult, hogy azt hittem kisminkelte magát, mikor dauerolni kezdtem.