"main road" - węgierskie tłumaczenie

EN

"main road" po węgiersku

EN

main road {rzeczownik}

volume_up
He limped painfully down the steps and along the street to the corner where the main road ran past.
Kínos nehézséggel lebicegett a lépcsőn, és megindult az utcában a főútvonal felé.
The address JoJo had given Kowalski was on the main road out of town heading towards Cassis.
A cím, amit Kowalski Jojótól kapott, a városból Cassis felé kivezető főútvonal mentén volt.
They stopped on the verge of the main road close to the junction and discharged their yawning cargoes into the brightening dawn of the Suffolk countryside.
Megálltak tehát a főútvonal szélén; és kirakták ásítozó utasaikat Suffolk egyre világosodó pirkadatába.

Synonimy (angielski) dla "main road":

main road
English

Podobne węgierskie tłumaczenia dla słowa "main road"

main rzeczownik
Hungarian
road rzeczownik

Przykłady użycia - "main road" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

English'It is here,' said Kim's guide, and halted in a veranda flush with the main road.
- Itt van - szólt Kim vezetője, megállva egy verandán, egy szintben az úttal.
EnglishWe got a U-Haul truck—make that a small van—coming in off the main road.
Jön egy U-Haul teherautó jobban mondva furgon épp most kanyarodik le a főútról.
EnglishThey were fifty feet or so in the air, high above a main road busy with traffic.
Vagy tizenöt méternyi magasan voltak a levegőben, egy forgalmas út fölött.
EnglishThe main road has been cleared of rubble and that is about the extent of it.
A főútról eltakarították a törmeléket, ennél aztán sokkal több nem is történt.
EnglishAround the limb of the lower slope the main road led, bending toward Ra-hjemur.
Hamarosan egy jól kitaposott úthoz ért, amely nem vezethetett máshová, mint Ra-hjemurba.
EnglishGood road for sixteen of those miles, until one turns off the main road.
Ebből tizenhat mérföld, addig, amíg nem kell letérni a főútról, kitűnő autóút.
EnglishHis father was a farm worker and they lived in a hovel just off the main road.
Kolhozparaszt volt Zajcev apja is, ott éltek az egyik út menti viskóban.
EnglishAn extremely put-out Mark Jefferson walked up the narrow street to the main road.
Az egészből egy hangot sem értő Mark Jefferson elindult a keskeny mellékutcán a bulvár felé.
EnglishThe team's Chevy Suburban with four men pulled onto the main road leading to the site.
Ezért kapunk annyi kiképzést mondta Paulson, miközben a célpontra emelte célkeresztjét.
EnglishA double row of Escalator Fives Courts lined the main road from Notting Hill to Willesden.
Eszkalátorpályák kettős sora szegélyezte a főutat Notting Hilltől egészen Willesdenig.
EnglishI saw her walking alone on the main field road, just as moonlight swept the land for a second.
Harmadszorra bújt elő a hold, amikor végre megpillantottam Tallyt a földúton.
EnglishWhen you leave, take the main road south, even if it's out of your way.
Ha távozik, déli irányban tegye, az országúton, akkor is, ha ez kerülő.
EnglishIn the center of Kempen lies Nijlen, astride the main road and rail lines from Lier to Herentals.
Kempen közepén van Nijlen, a Liert Herentallal összekötő vasút és autópálya mellett.
EnglishThere were huge iron monsters coming from the main road up to the village.
Hát valami óriási vasszörnyek közeledtek a főútról a falu felé.
EnglishOn the way back down the hill to the main road, they passed the graveyard.
A visszaúton, lefelé a hegyről a temető mellett haladtak el.
EnglishHe had worked his way back to the main road about a quarter of a mile north of the four-way stop.
A négyes kereszteződéstől mintegy negyed mérföldnyivel följebb settenkedett vissza a főútra.
EnglishBy midmorning they had reached the main road again and turned east.
Délre visszaértek az országútra, és kelet felé kanyarodtak.
EnglishThe explosion roared through the quiet isolation far the main road.
A férfi felordított, szabad kezét felkapva próbálta kivédeni a támadást, és eközben a pisztoly elsült.
EnglishThe car slowed after an hour, turning off the paved main road onto a gravel path that meandered through trees.
Letért a beton útról egy kavicsos ösvényre, amely a fák között kanyargott.
EnglishIt branches off the main road on the left about a half-mile out of town.'
A várostól úgy fél mérföldre ágazik le a főútról.