"location" - węgierskie tłumaczenie

EN

"location" po węgiersku

EN location
volume_up
{rzeczownik}

location (też: corner, dump, locality, place)
volume_up
hely {rzecz.}
Display the Location ColumnDisplays a column with the location of the files.
A Hely oszlop megjelenítéseMegjeleníti a fájlok helyét tartalmazó oszlopot.
And a synapse is a chemical location where they communicate with each other.
A szinapszis egy kémia hely, ahol egymással kommunikálnak.
Location, incident, injuries, CAU, that was her mantra.
Hely, baleset, sebesültek, legközelebbi egység, ez volt Shirley mantrája.
location (też: locale, locality, spot)
volume_up
helyszín {rzecz.}
In my opinion, the location was decided correctly and reasonably.
Véleményem szerint a helyszín kérdésében korrekt, ésszerű döntés született.
This building is a choice location for an EIT and for a European Research Council.
Ez az épület remek helyszín lenne az EITI-nek és az Európai Kutatási Tanácsnak is.
Nuclear technology is not at fault in Japan; the location is.
Az atomenergia technológiájával nem volt baj Japánban; a helyszín volt rossz.
location (też: attitude, juncture, lay, lie)
volume_up
helyzet {rzecz.}
We're checking the exact location now, but it appears to have been in the Denver area.'
A pontos helyzet még nem ismert, de valahol Denver környékén történt.
In future, location information can only be captured anonymously or with the prior consent of the consumer.
A jövőben helyzet-információt kizárólag névtelenül, vagy a fogyasztó előzetes beleegyezésével lehet rögzíteni.
location (też: area, circuit, corner, countryside)
volume_up
terület {rzecz.}
The country or geographical location which has been mentioned most often seems to be Afghanistan, as if it were a test for the European Union and for the entire international community.
A leggyakrabban szóba hozott ország vagy földrajzi terület, úgy tűnik, Afganisztán, mintha csak egyfajta mércéje lenne az Európai Uniónak és az egész nemzetközi közösségnek.
( A ) DESCRIPTION OF THE MEASURING SITE , INCLUDING PHYSICAL CHARACTERISTICS OF THE TEST AREA ; DIAGRAM SHOWING THE LOCATION OF THE SOUND SOURCE AND ANY REFLECTING OBJECTS ON THE MEASURING SITE ;
(a) a mérési hely jellemzése, beleértve a vizsgálati terület fizikai tulajdonságait; a hangforrás és minden visszaverő tárgy elhelyezkedését feltüntető ábra a mérési helyről;
In point of fact, if no indication is given that new planting will be authorised at some time in a given location, the decision to grub up there is not based on the quantity of wine that can be sold.
Helyesebben, ha nem utalunk arra, hogy egy adott helyen egy adott időben engedélyezett lesz az új telepítés, a kivágási határozat nem az eladható bor mennyiségén fog alapulni.
location (też: exposure, lay, lie, locality)
volume_up
fekvés {rzecz.}
location (też: localization)
For instance, it is estimated that in the near future, it will be possible to achieve geographic locations accurate to 45 centimetres.
A becslések szerint például a közeljövőben 45 centiméteres földrajzi helymeghatározás is lehetségessé válhat.

Synonimy (angielski) dla "location":

location

Przykłady użycia - "location" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIn that case, Doctor, why don't we simply broadcast the location to the Library?
Ebben az esetben, doktor, miért nem adjuk le egyszerűen a helyet a Könyvtárnak?
EnglishOr will you tell me the location of Rhiannon's Tomb and what you found there?
Vagy eláruljátokvégre, merre találom Rhiannon sírját, s hogy ti mit leltetekbenne?
EnglishI can't have you or anyone else know the location of Those Who Must Be Kept.
Nem engedhetem, hogy akár te, akár más tudja, hol vannak Azok, Akiket Õrizni Kell.
EnglishSo here is the Sloan Digital Sky Survey showing the location of a million galaxies.
Tehát ez a Sloan Digital Sky felmérés, amint mutatja galaxisok millióinak helyzetét.
EnglishDecides how many locations to keep in the history of the location combo box.
Legfeljebb ennyi bejegyzés kerülhet a helymegadási kombinált lista előzményei közé.
EnglishAs far as she knew, Willie didn't use booster stations to hide her location.
Amennyire Hart tudta, Willie nem használt zavaróállomásokat, hogy elfedje hollétét.
EnglishClifford say anything about the present location of the body of Boyd Boyette?
- Mondott valamit Mr. Clifford arról, hogy hol van elrejtve Boyd Boyette holtteste?
EnglishWe will then try to meet them in the most secure location we can arrange.'
Ha ez megvan, majd keresünk egy biztonságos helyet, hogy munkához láthassatok.
EnglishI'm going to take you to a secret location, OK?
Keith Barry: Kathryn, Keith vagyok. Most elviszem egy titkos helyre. Rendben?
EnglishCastle Rock. which also happened to be the location of Homeland Cemetery.
Castle Rockot, a kisvárost, amely történetesen a Homeland temetőnek is otthont ad.
EnglishIf you find that symbol anywhere, please note its location and pass word to me.
Ha ezt bárhol meglátjátok, jegyezzétek meg a helyét, és szóljatok nekem.
EnglishTheir location has to be at the seat of the European Commission (Brussels or Luxembourg).
Az Európai Bizottság (brüsszeli vagy luxemburgi) székhelyén kell létesíteni őket.
EnglishClifford say anything about the present location of the body of Boyd Boyette?
- Mondott valamit Mr. Clifford arról, hogy hol van Boyd Boyette holtteste?
EnglishThe file, named java_policy.tgz, will be saved to a location of your choice.
A fájl, melynek neve java_policy.tgz lesz, az Ön által megadott könyvtárba fog kerülni.
EnglishThe file, named plugin_policy.tgz, will be saved to a location of your choice.
A fájl, melynek neve plugin_policy.tgz lesz, az Ön által megadott könyvtárba fog kerülni.
EnglishI see no reason why we should reconsider the location of the agency in Finland.
Nem látok okot arra, hogy miért kellene újragondolnunk a finnországi ügynökség helyszínét.
EnglishHe went off to the place where he lies by day, the location of which I didn't know.
Louis elment oda, ahol nappal alszik, aminek a pontos helyét nem tudtam.
EnglishReason told him that it would be routine in every respect, except for the location.
Kivéve azt az apróságot, hogy hamis útlevéllel utazik be Magyarországra.
EnglishLike all such vehicles, it was regularly swept and parked in a secure location.
Mint az ilyen járműveket mindenütt, ezt is rendszeresen átvizsgálták.
EnglishDecides how many locations to keep in the history of the location combo box.
Ennyi bejegyzést tud megjegyezni a könyvtárt tartalmazó kombinált lista