EN list
volume_up
{rzeczownik}

list (też: docket)
volume_up
lista {rzecz.}
However, the June List is immovable in respect of the issue of tax policy.
Azonban a júniusi lista megváltoztathatatlan az adópolitika kérdésének tekintetében.
The lower list contains all of the bookmarks in the current document.
Az alsó lista tartalmazza a jelenlegi dokumentum összes könyvjelzőjét.
And what they basically did was come out with a prioritized list.
A feladatuk lényegében egy lista elkészítése volt, rajta a prioritásokkal.
list (też: bill, blotter, catalogue, note)
volume_up
jegyzék {rzecz.}
The next item in this curious list was more difficult to make out.
A különös jegyzék következő adatát nehezebb volt kisilabizálni.
I am expecting the list to be ready within the next few days.
Előreláthatólag néhány napon belül készen lesz a jegyzék.
The new index is added to the list of available indexes and tables.
Az új jegyzék hozzáadódik a felhasználható jegyzékek és táblák listájához.
Akkor most miért érdekel ez a névsor?
It was not until the following morning that Colonel Grishin was able to study the list himself.
Grisin ezredesnek csak másnap délelőtt került kezébe a névsor.
Egy névsor egy cédulán.
list (też: blotter, roll, docket, calendar)
volume_up
lajstrom {rzecz.}
list (też: band, belt, lane, ribbon)
volume_up
sáv {rzecz.}
list (też: band, border, braid, edge)
volume_up
szegély {rzecz.}
list
volume_up
dőlés {rzecz.} (hajó)
list
list
volume_up
lejtés {rzecz.} (hajó)

Synonimy (angielski) dla "list":

list

Przykłady użycia - "list" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

English%1 in group %2 was not found on the server's contact list and cannot be renamed.
%1 a %2 csoportban nem található a szerver partnerlistájában és nem nevezhető át.
EnglishComplete list of emblems and logos of the European institutions and other bodies
Az európai uniós intézmények és más szervek emblémáinak és logóinak teljes listája
EnglishAldrich Ames, by then still taking his Italian course, was on the smaller list.
Az akkor még olasz nyelvtanfolyamra járó Aldrich Ames a választottak közé került.
EnglishThen I need to visit Shand and her partners to give them that list of yours again.
Aztán meg kell látogatnom Gyömbért és társait, hogy elismételjem nekik a listát.
EnglishIt's an old French restaurant with exquisite cuisine and an impressive wine list.
Régi francia étterem, kiváló a konyhája, és a borokból bámulatos választék van.
EnglishEvery officer had a different such key system, and Zaitzev had a list of them all.
Minden tiszt más kulcssorozatokkal dolgozott, de Zajcev mindegyikhez hozzáfért.
EnglishAnd my wife has a list of little items shes run short of, if youd be so kind.
A feleségem összeírt egy listát a hiányzó apróságokból, ha lenne olyan kedves...
EnglishI myself voted against, because I was on the voting list for the previous report.
Én magam ellene szavaztam, mert még az előző jelentés szavazólistájánál tartottam.
EnglishIndeed, I can give you a list of other areas where there are serious problems.
Listával is szolgálhatok azon területekről, ahol súlyos problémák állnak fenn.
EnglishDisplays the list of the available Cell Styles for indirect cell formatting.
Megjeleníti a nem közvetlen cellaformázáshoz használható cellastílusok listáját.
EnglishWhen the client list was pared to the core, only one case required an office visit.
Egy kivétellel minden ügyfelet sikerült lebeszélnie, hogy felkeresse az irodát.
EnglishWe will cut your speeches off after one minute, because 13 people are on the list.
Mivel 13 személy szerepel a listán, a felszólalásokat 1 perc után megszakítom.
EnglishColleagues, we had 21 names on the list but only 14 of you could take the floor.
Tisztelt kollégák! A listán 21 név szerepelt, azonban csak 14-en tudtak felszólalni.
EnglishI brought you a list, said Superintendent Garroway, in case you like to consult it.
Hoztam erről egy listát mondta Garroway felügyelő, és előhúzott egy papírlapot.
EnglishMr President, according to the voting list it should come after paragraph 14.
Tisztelt elnök úr, a szavazás rendje szerint ez a 14. bekezdés után szerepelne.
EnglishOnce a person's name is on the list, it is very difficult to have it removed.
Ha egyszer valakinek a neve felkerült a listára, nagyon nehéz onnan levetetni.
EnglishIn the lower list box, you can select among the various presentation styles.
Az alsó listából lehet az adott kategóriához tartozó sablonok közül választani.
EnglishOnly to a few at the very top was he Philby, a full KGB colonel on the retired list.
Csupán a csúcson lévő kevesek számára volt ő Philby, a KGB nyugalmazott ezredese.
EnglishHe went on, You've looked through the list of persons reported missing, I suppose?
Majd hozzátette: Remélem, végignézte a bejelentéseket az eltűnt személyekről?
EnglishWho decides the list of beneficiary countries and on the basis of which criteria?
Ki dönt a kedvezményezett országok listájáról, és milyen szempontok alapján?