EN to lay down
volume_up
{czasownik}

kijelöl vkinek vmilyen munkát
általános szabályokat megállapít
When a man lay down for the night, his awareness of the world disappeared, and the nerves to his muscles deactivated.
Ha egy ember lefekszik éjszakára, akkor eltűnik körülötte a világ, az izmok elernyednek.
For a moment Glyneth thought that he might stretch out on the floor, but he lay down on the couch and was at once asleep.
Glyneth egy pillanatig azt hitte, hogy lefekszik a földre, de aztán mégis a kanapén hajtotta álomra a fejét.
to lay down (też: to repose, to bed)
általános szabályokat lefektet
to lay down (też: to depose, to discard, to down, to drop)
volume_up
letesz {czas.}
to lay down (też: to stockpile, to store, to bin)
volume_up
tárol {czas.}
to lay down (też: to can, to conserve, to process)
volume_up
eltesz {czas.}
to lay down (też: to deposit, to dump, to land, to park)
volume_up
lerak {czas.}
to lay down (też: to pin down)
to lay down
to lay down
volume_up
felvesz {czas.} (hangfelvételt)

Podobne węgierskie tłumaczenia dla słowa "to lay down"

lay rzeczownik
lay przymiotnik
to lie czasownik
down rzeczownik
Hungarian
down przymiotnik
down przysłówek
to down czasownik
down! wykrzyknik
Hungarian

Przykłady użycia - "to lay down" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt is not enough for the EU to lay down tough rules for carbon dioxide emissions.
Nem elég, hogy az EU kemény szabályokat állapítson meg a széndioxid-kibocsátásra.
EnglishThen she lay down next to her daemon as the key turned noisily in the door.
Az asszony és daimónja már az ágyból hallgatta a kulcs lármás csörgését a zárban.
EnglishAfter a time he slept, but Gwenhwyfar lay awake, tears rolling down her face.
Egy idő múlva elaludt, ám Gwenhwyfar ébren feküdt, könnyek peregtek az arcán.
EnglishHe crept forward, pulled off his helmet and lay down at the top of the stairs.
Előrébb lopakodott, levette a sisakját, és a lépcső tetején a földre hasalt.
EnglishHe went up to his room and lay down for an hour or two before dressing for dinner.
Felment a szobájába, és lefeküdt egy-két órára, mielőtt átöltözött volna vacsorához.
EnglishIf we lay down the right standards, we will be able to develop efficiently.
Ha megállapítjuk a megfelelő normákat, akkor képesek leszünk hatékonyan fejlődni.
EnglishAs non-state actors, they are not entitled to lay down extensive regulations.
Mivel nem állami szereplők, nem jogosultak átfogó szabályozás kialakítására.
EnglishI went back to the couch, lay down, the feather in one hand, fool's card in the other.
Visszamentem a pamlaghoz, lefeküdtem, egyik kezemben a toll, a másikban a kártya.
EnglishIt is appropriate to lay down rules for the use of labels during a transitional period.
Meg kell határozni a címkék átmeneti időszakban történő használatának szabályait.
EnglishHe lay down beside her, kissing her throat, running his hand down over her breast.
A férfi lezuhant mellé, a nyakát csókolgatva, kezét végigfuttatva mellein.
English_Greater love hath no man than this, that a man lay_ _down his life for his friends.
Mert nincs nagyobb szeretet annál, mint amikor az ember barátaiért feláldozza életét.
EnglishRalph lay down carefully, to the accompaniment of a long sigh from the leaves.
Ralph óvatosan visszafeküdt, a levelek hangos sóhaja kísérte mozdulatait.
EnglishAnd then I returned to my rooms, and I lay down on my bed and I dreamt of Bianca again.
Aztán visszatértem lakosztályomba, ledőltem az ágyra, és Biancáról álmodtam megint.
EnglishI went back to the desk to lay the gun down again before I opened the door.
Visszamentem az asztalhoz, hogy letegyem a pisztolyt, mielőtt ajtót nyitok.
EnglishSighing with relief she lay down without pulling back the covers, and closed her eyes.
Megnyugodva felsóhajtott, lefeküdt az ágyra, nem takarózott be és becsukta a szemét.
EnglishNaween closed the door, then she removed the dressing gown and lay down on the bed.
Naween becsukta az ajtót, aztán ledobta magáról a köntöst, és végignyújtózott az ágyon.
EnglishProbably don't want to know anyway, Jak said, chuckled, and lay back down to sleep.
Bár jobb, ha nem tudom mormogta Jak, majd egy ásítás kíséretében visszadőlt a párnájára.
EnglishYou don't get up and set the needle down and then lay back down, okay?
Ez nem úgy megy, hogy az ember feláll, leteszi a tűt, aztán szépen visszafekszik.
EnglishHe thrust open the door of his analyst's suite, entered and at once lay down on the couch.
Feltépte orvosa ajtaját, belépett a hálószobájába, és rávetette magát a heverőre.
EnglishAnd I have power to lay it down: and I have power to take it up again.
Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, én meg benne.