"kraft" - węgierskie tłumaczenie

EN

"kraft" po węgiersku

volume_up
kraft {rzecz.}
HU

"kraft" po angielsku

volume_up
kraft {rzecz.}
EN

EN kraft
volume_up
{rzeczownik}

kraft

Synonimy (angielski) dla "kraft":

kraft

Przykłady użycia - "kraft" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishJones and Kraft-Potapov aren't much help, to say the least.
Dr. Jones és Kraft-Potapov tanúvallomása enyhén szólva nem sokat lendít a dolgon.
EnglishAfter that, Kraft and I played at least three games a day, every day for a year.
Attól fogva Kraft meg én legalább három játszmát játszottunk naponta, egy álló éven át.
English'All right - ' he said, 'where's the man who calls himself George Kraft?'
- Hát akkor... - folytatta -, hol az az ember, aki George Kraftnak hívja magát?
English'In addition to hot dogs, we got the last three boxes of Kraft Macaroni and Cheese.
- A hot dogon kívül elhoztuk az utolsó három doboz Kraft sajtos makarónit.
EnglishKraft's urbanity dropped away, revealing him as a pale and puckered old man.
Kraft sima modora hirtelen eltűnt, most látszott, hogy csak egy sápadt, ráncos öregember.
EnglishKraft thought his situation over, and schizophrenia rescued him neatly.
Kraft átgondolta a helyzetet, és a tudathasadás szépen helyrehozott mindent.
Englishshe said to Kraft.
- Megmondtam neked, hogy nem csinálom végig, igaz? - förmedt rá Kraftra.
EnglishWatching Kraft pop away at that target, I understood its popularity for the first time.
Ahogy elnéztem a céltáblára pufogtató Kraftot, most először értettem meg a népszerűségét.
EnglishFor a little while I lied to Kraft about who I was and what I'd done.
Egy ideig hazudtam Kraftnak, eltitkoltam, hogy ki vagyok és mit műveltem.
EnglishWell - when Kraft opened his door for me, I knew his paintings were good.
Szóval, amikor Kraft ajtót nyitott nekem, láttam, hogy jók a képei.
English'My - my wife,' I said to my old friend Kraft, as Helga and I entered my attic.
- Ez itt a... a feleségem - mondtam öreg barátomnak, Kraftnak, ahogy Helgával beléptem a padláslakásba.
EnglishKraft fired again, and a sandbag two feet to the left of the target's head bled sand.
Kraft újra tüzelt, és a célalak fejétől kartávolságnyira egy homokzsákból homok kezdett csörgedezni.
EnglishAnd Kraft, trying to keep from crying, chewed the bit of his cold corncob pipe in two.
Kraft pedig, nehogy elsírja magát, elharapta a pipája szárát.
EnglishI walked all the way to my old home in Greenwich Village, to Resi's and my and Kraft's old home.
Elsétáltam egészen a Greenwich Village-i öreg házig, Resi meg Kraft meg az én öreg házamig.
English'The girl, Resi Noth - and the old man, the painter, the one called George Kraft,' said Wirtanen.
- A lány, Resi North, meg az öregember, a festő, az a George Kraft nevű - mondta Wirtanen.
English'I didn't know I had a painter living underneath me,' 1 said to Kraft.
- Nem tudtam, hogy egy festő lakik alattam - mondtam Kraftnak.
EnglishIt's Kraft's peculiar way of rewarding loyalty to the crown.
A Kraft sajátos módszere a koronához való hűség megjutalmazására.
EnglishI had drawn the three symbols weeks before, at the conclusion of an argument about patriotism with Kraft.
Hetekkel azelőtt rajzoltam őket, egy vita végén, amelyet Krafttal folytattam a hazafiságról.
EnglishAnd then she went to Kraft, as though she wanted to claw him.
Aztán odament Krafthoz, mintha szét akarta volna marcangolni.
EnglishKraft pointed to a pterodactyl that was winging over the swamp.
Kraft rámutatott a mocsár fölött szárnyaló pterodactylusra.

Pozostałe hasła