"to insinuate" - węgierskie tłumaczenie

EN

"to insinuate" po węgiersku

EN to insinuate
volume_up
[insinuated|insinuated] {czasownik}

to insinuate (też: to horn in, to squeeze down)
to insinuate
to insinuate
Contrary to what Parliament insinuates, the explicit proclamation of this political message has nothing to do with so-called xenophobia.
Ellentétben azzal, amire a Parlament célozgat, e politikai üzenet nyílt kihirdetésének semmi köze az úgynevezett idegengyűlölethez.

Przykłady użycia - "to insinuate" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishSome insinuate that the Unknown Superiors are Frederick and Voltaire.
Van, aki azt állítja, hogy Nagy Frigyes és Voltaire az Ismeretlen Feljebbvalók.
EnglishSome people have, in bad faith, tried to insinuate that it was increasing Members' salaries.
Egyesek rosszhiszeműen sejtetni próbálták, hogy emelkedik a képviselők fizetése.
EnglishThey were not interested in his wild imaginings, in his attempts to insinuate himself back into their midst.
Nem érdeklik őket agyrémei és próbálkozásai, amelyekkel vissza akar furakodni közéjük.
EnglishThere are even those who insinuate that MEPs' allowances are increasing, which is not true.
Olyanok is vannak, akik azt a hiedelmet keltik, hogy a parlamenti képviselők juttatásai növekednek, ami nem igaz.
EnglishDana felt a chill insinuate itself down her spine.
Halvány, jeges balsejtelem futott végig Dana gerincén.
EnglishI didn't mean to insinuate that there was anythingyou knowor that he might not've made money for his other customers.
Eszem ágába se jutott, hogy bármivel is vádoljam érted ugye? , vagy arra célozzak, hogy más is így járt vele.
EnglishAnd do you all insinuate humility one to another: for God resisteth the proud, but to the humble he giveth grace.
Egymás iránt pedig mindannyian viseltessetek alázattal, mert az Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak azonban kegyelmet ad.
EnglishThe third mistake is to insinuate that there is a possibility of transferring to this Union Turkey's application for accession to the European Union.
A harmadik tévedés az arra való célzás, hogy lehetőség van arra, hogy erre az Unióra átvihető Törökország Európai Unióhoz való csatlakozási kérelme.
EnglishEasy enough, perhaps, to bribe a groom or insinuate one of her own men into Uther's court, with orders to lead the child into danger as often as possible.
Nem nehéz megvesztegetni valamelyik lovászt, vagy a maguk emberét csempészni Uther udvarába azzal a megbízással, hogy minél gyakrabban sodorja veszélybe a gyermeket.