"indication" - węgierskie tłumaczenie

EN

"indication" po węgiersku

EN indication
volume_up
{rzeczownik}

indication (też: cue, mark, score, sign)
volume_up
jel {rzecz.}
It was the first indication of humanity that I'd detected in him.
Ez volt az első emberies jel, amelyet észrevettem benne.
One Nobel Prize winner noted, his words: There is every indication...
Egy Nobel-díjas így nyilatkozott: "Minden jel arra utal...
There is every indication that Father Lafferty believed the story of the Texas father of the baby.
Minden jel arra utal, hogy Lafferty atya elhitte a texasi apa történetét.
indication (też: allusion, commitment, hint, reference)
volume_up
utalás {rzecz.}
That was the first indication I had that something unusual was in the wind.
Ez volt az első utalás arra, hogy valami rendkívüli esemény van készülőben.
- or an indication of where it appears in the labelling.
- vagy utalás arra a helyre, ahol a címkén feltüntették.
Is there any dear indication which way this Troll went?
Van valami egyértelmű utalás arra, hogy merre ment ez a troll?
indication (też: admonishment, admonition, caution, cue)
The Missile Warning indication changed to a Missile Lock warning.
A rakétaveszély" jelzést rakéta a levegőben" figyelmeztetés váltotta föl.
Any contra-indications or warnings, including biological incompatibilities, with particulars of their justification.
Bármiféle ellenjavallat vagy figyelmeztetés, a biológiai inkompatibilitásokat is beleértve, részletes indoklással.
indication (też: forerunner, harbinger, omen, portent)
volume_up
előjel {rzecz.}
indication
indication
indication
volume_up
javallat {rzecz.}
5. diagnosis and indication for which the product was administered and the patient's history ; relevant particulars of any previous illnesses shall be given;
5. diagnózis és javallat, amelynek alapján a terméket alkalmazták és a beteg kórtörténete; meg kell adni az előző betegségek releváns adatait is;
indication (też: reading)
indication
indication

Synonimy (angielski) dla "indication":

indication

Przykłady użycia - "indication" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThese facts are a clear indication of the complete merging of government and mafia.
Ezek a tények egyértelműen jelzik a kormány és a maffia tökéletes összefonódását.
EnglishThat could give an indication of the way the Kremlin sees the same problem.
Ez adhatna némi útbaigazítást arról, hogyan látja ugyanezt a problémát a Kreml.
EnglishSuperficially there is every indication it can hear sounds humans can't hear.
Minden arra utal, hogy olyan hangokat is érzékel, amelyeket az emberek nem.
EnglishRunning in the system tray simply provides easy access and a status indication.
A tálcában futtatás lehetősége csak a gyors elérhetőséget és az állapotkijelzést segíti.
EnglishIn fact, I couldn't find an indication that anyone had been around in a very long time.
Valójában jelét sem láttam annak, hogy bárki hosszú ideje errefelé járt volna.
EnglishBut that is still no indication that all of Sorak's inner aspects can feel love for you.
De ez még mindig nem jelenti azt, hogy a fiú összes énje szerelmes lenne beléd.
English- the indication of the animal species to which the cuts or offal belong;
- azon állatfaj megjelölése, amelyből a húsdarabok vagy a belsőség származik;
EnglishIndication of the country of origin of certain products imported from third countries (
A harmadik országból behozott egyes termékek származási országának jelölése (
EnglishIf Aglie was displeased to hear that Lorenza wasn't coming, he gave no indication of it.
Agli, ha bosszúsan is, de zokszó nélkül tudomásul vette, hogy Lorenza nincs velünk.
EnglishHe didn't give me any indication of that when he was telling the story.
Erre vonatkozólag nem adott egyetlen támpontot sem, amikor a történetet elmesélte.
EnglishAll of this is a disturbing indication of how the European Commission sometimes negotiates.
Mindez nyugtalanító jele annak, hogy az Európai Bizottság néha miként is tárgyal.
EnglishThe envelope is blank and there's no indication of who drafted the will.
A borítékon nincs írás, semmi sem utal arra, hogy ki állította össze a végrendeletet.
EnglishSince I was not able to find any indication of this in the report, I voted in favour of it.
Mivel nem találtam erre utaló jelzést a jelentésben, ezért mellette szavaztam.
EnglishHe had given no indication he spoke fluent Ukrainian and passable Russian.
Nem adta jelét, hogy folyékonyan beszél ukránul, és tűűrhetőően oroszul.
EnglishThere is not a single indication for this ban to prevail for non-ruminant ...
Semmi nem indokolja, hogy ez a tilalom fönnmaradjon a nem kérődző ...
EnglishThere was no transmitting number, no indication of from where or from whom the fax came.
A papírról hiányzott a küldő száma, és semmi sem utalt rá, honnan vagy kitől érkezett.
EnglishWell, there might be some indication of where they are from, where they were going.
Nos, találhat valamilyen nyomot, hogy honnan jöttek, merre tartottak.
EnglishNo indication of surveillance, though an expert shadow wouldn't let himself be noticed.
Nem látott semmi gyanúsat, bár egy profi követőt úgyse lehet észrevenni.
EnglishIndication of economic, social and other elements would also help in this regard.
E tekintetben a gazdasági, társadalmi és egyéb szempontok megjelölése is segítséget jelentene.
EnglishThe missile left the rail with a good steer TRACK indication but he lost it soon afterward.
A rakéta biztos céliránnyal csúszott le a sínről, de azóta nyomát vesztette.