"I have given" - węgierskie tłumaczenie

EN

"I have given" po węgiersku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "I have given" w kontekście.

Podobne węgierskie tłumaczenia dla słowa "I have given"

I zaimek
Hungarian
to have czasownik
given przymiotnik
given przysłówek
Hungarian
to give czasownik

Przykłady użycia - "I have given" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishFor I have given you an example, that as I have done to you, so you do also.
Örök életet adok nekik, nem vesznek el soha, nem ragadja ki őket a kezemből senki.
EnglishI have given Sir Nigel my word that you will have our complete cooperation here.
Szavamat adtam Sir Nigelnak, hogy itt minden segítséget megkap tőlünk.
EnglishAnd in this, I think, I have given a brief description of the completest misery on earth.
És ezzel, azt hiszem, röviden leírtam a legtökéletesebb nyomorúságot a földön.
EnglishI have given them friends with my sword, too, when it was necessary.
Nekik adtam a jobb karomat harminc éven keresztül, és a barátaimat, ha kellett.
EnglishThe reason why all this was to be done by him alone, was such as I have given above.
Hogy miért vállalta Mr. Darcy egymaga mindezeket a költségeket, azt már előbb kifejtettem.
EnglishIn preparation for your visit, I have given her a strong stimulant.
Most erős izgatószert adtam neki, hogy az ön látogatása idejére magához térjen.
EnglishAnd what of the broad hints I have given as to the secret of the potato barn?
És mi lesz a félreérthetetlen utalásokkal, amiket a burgonyás csűr titkára vonatkozóan tettem?
EnglishYou will leave the papers here, and remember the advice which I have given you.
Vállalkozásunk nem lesz veszélytelen, úgyhogy arra kérném, hozza magával a kincstári revolverét.
EnglishI have given years to codifying the laws regarding interracial marriage.
Éveket áldoztam arra, hogy törvénybe iktassam a fajok közti házasságról szóló jogszabályokat.
EnglishFor you know what precepts I have given to you by the Lord Jesus.
Hiszen tudjátok, milyen utasításokat adtunk nektek Urunk, Jézus által.
EnglishI have given some attention to this matter and it is undoubt- edly of importance.
A kérdés helyes és fontos, magam is foglalkoztam vele.
EnglishI have given all my life to them, and to-day they will not give me one hour!
Életemet adtam nekik, és ők ma egy órát nem adnak nekem!
EnglishI have given you a life, and I will choose what you do with it.
Tőlem kaptad az életed, és én döntöm el, hogy mihez kezdhetsz vele!
EnglishDon't cry now-I shall myself take you back, we will go together when I have given Arthur my message.
Most ne sírj - magam viszlek haza, együtt megyünk, miután átadtam az üzenetemet Arthurnak.
EnglishShe spoke with dignity: “I hope that I have given you reason to change your opinion.
- Remélem, a rólam alkotott véleményed némiképp megváltozott - jegyezte meg méltóságteljesen.
EnglishBut more significantly, I have given them a thousand times to myself.
- Ami még fontosabb, én is ezerszer elsoroltam őket magamnak.
EnglishOn the look-out, or not on the look-out, anyhow, gentlemen, I have given you warning.
Tud vagy nem tud - én jó előre figyelmeztettem önöket.
EnglishBecause the words which thou gavest me, I have given to them.
Jézus így folytatta: "Aki szeret engem, az megtartja tanításomat, s Atyám is szeretni fogja.
EnglishAt least they have a chance now, he thought, At least I have given them that.
Most legalább, gondolta a druida, van egy esélyük.
EnglishIn earlier chapters of this book I have given some account of the struggle between Communists and Anarchists.
Az előző fejezetekben már szó esett a kommunisták és anarchisták közötti küzdelemről.

Pozostałe hasła

English
  • I have given

Więcej w słowniku rosyjsko-polskim.