"I have ever seen" - węgierskie tłumaczenie

EN

"I have ever seen" po węgiersku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "I have ever seen" w kontekście.

Podobne węgierskie tłumaczenia dla słowa "I have ever seen"

I zaimek
Hungarian
to have czasownik
ever przysłówek
to see czasownik

Przykłady użycia - "I have ever seen" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

English'Without doubt.' returned Kim; 'but he is no man of India that I have ever seen.'
- Kétségtelen - szólt Kim -, de nem olyan indiai, amilyent én valaha láttam.
EnglishLawrence, this mummy is as dead as any I have ever seen in the Cairo Museum.
Lawrence, ez a múmia legalább olyan halott, mint a többi, amit a kairói múzeumban láttam.
EnglishI do not think that I have ever seen such deadly paleness in a woman's face.
Azt hiszem, ilyen halotti sápadtságot még sohasem láttam női arcon.
EnglishI do not think I have ever seen a country where there were so few birds.
Azt hiszem, életemben nem láttam még tájat, ahol ilyen kevés a madár.
EnglishThe most elaborate, complete representation of the heavens that I have ever seen.
Ez a legtökéletesebb mása a mennyeknek, amit valaha láttam.
EnglishThis is, said the old man, positively the oldest manuscript in Egyptian which I have ever seen!
Ez mondta az öregember a legrégibb egyiptomi kézirat, amit valaha láttam!
EnglishBesides, he's always been a good friend, and he's one of the finest swordsmen I have ever seen.
Mellesleg mindig is jó barátom volt és az egyik legjobb kardvívó, akivel valaha találkoztam.
EnglishWe have had two of the worst summers that I have ever seen in the last two years in northern Europe.
Az utóbbi két évben volt a két legrosszabb nyár, amelyet Észak-Európában valaha is láttam.
EnglishYou had a kind of nailed to the mast smile which was one of the most heart-rending I have ever seen.
De olyan fancsali mosoly ül az ábrázatodon, hogy a szívem szakad meg.
EnglishThat is without doubt the sluttiest girl I have ever seen!
Minden kétséget kizáróan ő a legnagyobb ribanc, akit életemben láttam!
EnglishYou look more miserable than anyone I have ever seen, he began.
Még sose láttam, hogy valaki ilyen nyomorultul nézzen ki kezdte.
EnglishAnd why should it not be my father, if my father is the most pleasing of all the men I have ever seen?'
És miért ne legyen az apám, ha ő a legtetszetősebb minden férfi közt, akiket láttam valaha?
EnglishI do not think that I have ever seen so thin a man.
Azt hiszem, soha életemben nem láttam még ennyire szikár embert.
EnglishSir, this is as many armored vehicles in one area as I have ever seen in China, plus all their equipment.
Uram, némi túlzással a néphadsereg összes páncélos-egysége itt van, egyetlen területre koncentrálva.
EnglishOur men are as good as theirs, Andrey Petrovich, but their training is the best I have ever seen.
Az embereik ugyanolyan jók, mint a mieink, Andrej Petrovics, a kiképzésük azonban a legjobb, amit valaha is láttam.
EnglishThat is the funniest thing I have ever seen in my entire life.
Ez a legviccesebb dolog, amit valaha láttam.
EnglishThe next morning we went to Entmoot, a gathering of Ents, that is, and the queerest thing I have ever seen in my life.
Másnap reggel elmentünk az ent-tanácsba, azaz az entek gyülekezetébe, ennél furábbat nem láttam még.
EnglishThis is the first time I have ever seen it in a male.
Ez az első eset, hogy fiúval esik meg ilyesmi.
EnglishIt is the most incredible thing I have ever seen.
Ez a leghihetetlenebb dolog, amit valaha láttam.
EnglishIt was as wicked a patch of sea as I have ever seen.
Veszedelmesebb tengert még soha nem láttam.

Pozostałe hasła

English
  • I have ever seen

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-rosyjski.