"I have ever" - węgierskie tłumaczenie

EN

"I have ever" po węgiersku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "I have ever" w kontekście.

Podobne węgierskie tłumaczenia dla słowa "I have ever"

I zaimek
Hungarian
to have czasownik
ever przysłówek

Przykłady użycia - "I have ever" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI find myself even more objective as an observer than I have ever been, Finadd.
Úgy fogalmaznék, hogy minden eddiginél objektívebb szemlélőnek érzem magam, Finadd.
English'Without doubt.' returned Kim; 'but he is no man of India that I have ever seen.'
- Kétségtelen - szólt Kim -, de nem olyan indiai, amilyent én valaha láttam.
EnglishThat is the most fantastic tale I have ever heard, Panamon announced at last.
Ez a legfantasztikusabb történet, amit hallottam jelentette ki végül Panamon.
EnglishBut she was very much alive - more alive than any person I have ever known.
De csupa életkedv volt... soha senkit sem ismertem, akiben ennyi életkedv lett volna...
EnglishSo this is the only dog I have ever known at all well - and she sleeps with me.
Úgyhogy életemben ezzel az egyetlen kutyával kerültem közeli ismeretségbe és ő velem alszik.
EnglishLawrence, this mummy is as dead as any I have ever seen in the Cairo Museum.
Lawrence, ez a múmia legalább olyan halott, mint a többi, amit a kairói múzeumban láttam.
EnglishThe clock face is the most important thing I have ever recovered from the town dump.
Ez a számlap a legfontosabb dolog, amelyet valaha összeguberáltam a városi szemétlerakóból.
EnglishPhelps, is certainly one of the darkest which I have ever investigated.
A maga ügye, Mr. Phelps, az egyik legnehezebb eset, amivel valaha foglalkoztam.
EnglishI do not think that I have ever seen such deadly paleness in a woman's face.
Azt hiszem, ilyen halotti sápadtságot még sohasem láttam női arcon.
EnglishI do not think I have ever seen a country where there were so few birds.
Azt hiszem, életemben nem láttam még tájat, ahol ilyen kevés a madár.
EnglishI was as near to losing consciousness from shock as I have ever been.
Még soha sem álltam ilyen közel ahhoz, hogy elájuljak a fölindulástól.
English...seems suddenly more precious than anything I have ever known.
...egyszerre sokkal becsesebbnek tűnik, mint bármi, amit eddig birtokoltam.
EnglishOne of the saddest duties I have ever had to perform is now ahead of me.
Életem legszomorúbb kötelességének teljesítése az, ami még rám vár.
EnglishBut I think you are the first youthful historian I have ever met.
De azt hiszem, te vagy az első ifjú történész, akivel valaha találkoztam.
EnglishThe most elaborate, complete representation of the heavens that I have ever seen.
Ez a legtökéletesebb mása a mennyeknek, amit valaha láttam.
EnglishThis is, said the old man, positively the oldest manuscript in Egyptian which I have ever seen!
Ez mondta az öregember a legrégibb egyiptomi kézirat, amit valaha láttam!
EnglishHis breakfast will taste better than any meal you and I have ever tasted.
A reggeli jobb ízű lesz, mint bármi, amit mi valaha is ettünk.
EnglishYou two are the best pupils I have ever had, Tamura said to them.
- Ti ketten vagytok életem legjobb tanítványai - mondta nekik Tamura.
EnglishIn over a thousand cases I am not aware that I have ever used my powers upon the wrong side.
Több mint ezer ügyet harcoltam végig, és sohasem a rossz oldalon.
EnglishBesides, he's always been a good friend, and he's one of the finest swordsmen I have ever seen.
Mellesleg mindig is jó barátom volt és az egyik legjobb kardvívó, akivel valaha találkoztam.

Pozostałe hasła

English
  • I have ever

Na portalu bab.la znajduje się również słownik angielsko-polski.