"I have decided" - węgierskie tłumaczenie

EN

"I have decided" po węgiersku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "I have decided" w kontekście.

Podobne węgierskie tłumaczenia dla słowa "I have decided"

I zaimek
Hungarian
to have czasownik
decided przymiotnik
to decide czasownik

Przykłady użycia - "I have decided" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWhen I have decided that you have paid for your sin, I wil grant you absolution.'
Amikor úgy látom jónak, hogy megfizettél a bűneidért, megkapod a feloldozást.
EnglishIt is for this reason that I have decided to support the motion for resolution.
Ezért úgy döntöttem, hogy támogatom az állásfoglalásra irányuló indítványt.
EnglishFor this reason, I have decided to abstain rather than voting against the report.
Ez okból úgy határoztam, hogy nem szavazok a jelentés ellen, hanem inkább tartózkodom.
EnglishI am sorry... but she and I have decided to spend a few hours together... in a motel.
Sajnálom... de ő és én úgy döntöttünk, hogy néhány órát együtt töltünk... egy motelben.
EnglishFor these reasons, amongst others, I have decided to vote in favour of this dossier.
Többek között ezért döntöttem úgy, hogy a dokumentáció mellett szavazok.
EnglishThis is one of the reasons for which I have decided to vote in favour of this report.
Ez az egyik ok, amiért úgy határoztam, hogy e jelentés mellett szavazok.
English. - I have decided to vote against this report for two reasons.
írásban. - Én két ok miatt döntöttem úgy, hogy e jelentés ellen szavazok.
EnglishIt is for these reasons that I have decided to support the joint motion for a resolution.
Ezen okok miatt döntöttem úgy, hogy támogatom a közös állásfoglalásra irányuló indítványt.
EnglishFor this reason, I have decided to abstain and not to vote for my fellow Member's report.
Ezért úgy döntöttem, hogy tartózkodom és nem szavazok képviselőtársam jelentésének ügyében.
EnglishThis report highlights these issues, which is why I have decided to vote in favour.
A jelentés ezekre a problémákra hívja fel a figyelmet, ezért döntöttem úgy, hogy amellett szavazok.
EnglishFor this reason, I have decided to support Mrs Stihler's recommendation.
Emiatt úgy határoztam, hogy támogatom Stihler asszony javaslatát.
EnglishFor the reasons mentioned above, and for other reasons too, I have decided to support the report.
A fenti okok miatt - és más okok miatt is - úgy határoztam, hogy támogatom a jelentést.
EnglishTherefore, I have decided to support Mrs Grossetête's recommendation.
Ezért úgy döntöttem, hogy támogatom Grossetête asszony ajánlását.
EnglishIt is for these reasons that I have decided to vote against this report.
Ezen okok miatt döntöttem úgy, hogy a jelentés ellen szavazok.
EnglishFor these reasons, I have decided to vote against the resolution.
Ezért úgy döntöttem, hogy az állásfoglalás elfogadása ellen szavazok.
EnglishThis is why I have decided to vote against the report as amended.
Ezért döntöttem úgy, hogy a módosított jelentés ellen szavazok.
EnglishFor the reasons mentioned above, as well as for other reasons, I have decided to support the report.
A fentiekben felsorolt, valamint további más okokból a jelentés támogatása mellett döntöttem.
English. - (PL) I have decided to vote against report.
írásban. - (PL) Úgy döntöttem, hogy az számú jelentés ellen szavazok.
EnglishFor obvious reasons, Deck and I have decided against this.
Nyilvánvaló okokból úgy döntöttünk Deckkel, hogy ezt mégsem teszem.
English`I have decided to withdraw from this information pool.
Úgy döntöttem, visszavonulok ebből az információs érdekközösségből.

Pozostałe hasła

English
  • I have decided

Więcej tłumaczeń w słowniku polsko-angielskim.