"I" - węgierskie tłumaczenie

EN

"I" po węgiersku

volume_up
I {zaim.}
HU

EN I
volume_up
{zaimek}

I (też: me)
volume_up
én {zaim.}
Besides, I'm not Eric; I'm me and I'm here and that's all there is to it.
Egyébként sem én vagyok Eric; én én vagyok, én itt vagyok, és kész.
I am I, and wish I wasn't; his self-consciousness was acute and stressing.
"Én én vagyok, s bárcsak ne én volnék" öntudata állandóan éber és nyomasztó volt.
I understand these people, I've dealt with them, I know what must be done.
Én értek ezeknek az embereknek a nyelvén, én foglalkoztam velük, én tudom, mi a teendő.

Synonimy (angielski) dla "I":

I

Przykłady użycia - "I" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWith my own hands I'd scratched at her eyes, the way I'd scratched at Julien's.'
A tulajdon kezemmel kapartam ki a szemét, úgy, ahogy Julienét akartam kikaparni.
EnglishI wonder how long it'd take me to get back to Cimmura,' he said in an icy voice.
Azon gondolkodom, mennyi időmbe telne visszamenni Cimmurába mondta jeges hangon.
EnglishI'd like to know what he's doing here, nosing about and playing the genial hick.
Szeretném tudni, ő mit akar, mi után szaglászik, és minek játssza itt a mucsait?
EnglishI think that on the whole you have had a fortunate escape, said Sherlock Holmes.
Szerintem boldog lehet, hogy ilyen szerencsésen megúszta a dolgot mondta Holmes.
EnglishI had to do something about it at last, because my creditors were getting nasty.
Végül is kellett valamit tennem, mert a hitelezőim egyre csúnyábban viselkedtek.
EnglishThey took me in because I had great psionic talent and because I was an outcast.
Befogadtak, mert óriási pszionikus képességeim vannak, s azért, mert kitagadtak.
EnglishIn a way I was relieved, and that was difficult to accept, but it was the truth.
Bizonyos szempontból megkönnyebbültem; nehéz volt ezt elfogadni, mégis így volt.
EnglishI also think that they are not within our reach now that our hyperdrive is gone.
De azt hiszem, ők nem elérhetőek számunkra most, hogy eltűnt a hiperhajtóművünk.
English'I shall have this investigated in every conceivable way, make no mistake on it.
Édes fiam mondta , rajta leszek, hogy ezt minden elképzelhető módon kinyomozzák.
EnglishI was hoping that maybe Bo or Dale would step forward and claim to be a witness.
Abban reménykedtem, hogy Bo és Dale előlépnek, és tanúskodnak a bátyjuk mellett.
EnglishI lay on the floor in the arms of Allesandra, who rocked me and stroked my hair.
A földön feküdtem, Allessandra karjaiban, aki ringatott, és a hajamat simogatta.
EnglishI met him at a New Year's Eve party in Warsaw during the war, the start of 1944.
A háború alatt, 1944 elején találkoztam vele egy varsói szilveszteri mulatságon.
EnglishI promised Bubba in Vietnam that as soon as the war was over, we'd be partners .
Megígértem Bébének Vietnámban, hogy ahogy véget ér a háború, üzletfelek leszünk.
EnglishI feel that I must know these things before I can discover a purpose in my life.
Úgy érzem, meg kell tudnom ezeket, mielőtt felfedezhetném, mi dolgom az életben.
EnglishI will introduce this proposal again during further discussions on this subject.
A kérdés további megvitatása során újból elő fogom terjeszteni ezt a javaslatot.
EnglishI thought it was the questioner who had a supplementary, plus two other Members.
Azt hittem, a kérdésfeltevő és két másik képviselő tehet fel kiegészítő kérdést.
EnglishNevertheless, I believe it was impossible to achieve more at this point in time.
Mindamellett, úgy vélem, hogy ezen a ponton lehetetlen lett volna többet elérni.
EnglishI am telling you honestly, Mrs Doyle, that is the Council's position at present.
Megmondom Önnek őszintén, Doyle asszony, hogy ez a Tanács jelenlegi álláspontja.
EnglishI genuinely believe that there has been a failure to shed light on this subject.
És határozott meggyőződésem, hogy ebben a témában még mindig nem látunk tisztán.
EnglishI believe that it is a very serious matter to speak of a humanitarian emergency.
Úgy gondolom, hogy nagyon komoly dolog egy humanitárius vészhelyzetről beszélni.