"hell of a" - węgierskie tłumaczenie

EN

"hell of a" po węgiersku

HU

EN hell of a
volume_up
{przymiotnik}

hell of a (też: fiendish, hellish, infernal, deuced)
volume_up
pokoli {przym.}
`Hell of a thing, the Head of Psychiatry minding a patient for me.'
Pokoli dolog, hogy a pszichiátria főnöke személyesen foglalkozik a páciensemmel.
. . and there will be hell to pay, if hell hasn't been paid already.
És ezért pokoli árat kell fizetnünk, ha nem kellett máris.
Most of all did I know how Sir Roger's eyes danced- when hell was being hatched!
Jól tudtam, mikor cikáznak fejében pokoli gondolatok.

Podobne węgierskie tłumaczenia dla słowa "hell of a"

hell rzeczownik
a przedimek/rodzajnik
a-
Hungarian

Przykłady użycia - "hell of a" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI say Galahad's a good knight and he'll make a good king, long live King Arthur!
Én mondom, hogy Galahad jó lovag, és jó király lesz, éljen sokáig Arthur király!
EnglishThe bartender's looking at him thinking What the fucking hell's going on here??.
A kocsmáros bámul rá és arra gondol, hogy "Mi az ördögöt fog ez itt csinálni??".
EnglishWell, would anybody like to explain exactly what the hell happened at the bank?!
Nos, valaki pontosan eltudná nekem magyarázni, hogy mi a fene történt a bankban?!
EnglishNow he crouched, immobile, but looking guilty as hell if anyone should see him.
Most pedig guggolt, mozdulatlanul, de igen gyanúsnak tűnhet, ha valaki meglátja.
EnglishHell, it means they're acting like some of the id­iots we have in our government.
Mondhatnám azt is, hogy úgy cselekszenek, mint egynémely idióta a kormányunkból.
EnglishNow, Sergeant Jenkins, McLanahan said, can you tell me what the hell's going on?
- Nos, Jenkins őrmester - szólalt meg McLanahan -, megtudhatnám, mi folyik itt?
EnglishNow it was she damned to hell; and from the mouth of her own minister, no less.
Most már ő volt az elkárhozott lélek, és ráadásul saját lelki atyja ítélte azzá.
EnglishIf Bob Robertson was intent on making Hell on Earth, we had the weather for it.
- El sem tudom képzelni, hogy bírod azt a sok rémséget, amivel együtt kell élned.
EnglishThen you can go back to giving hamsters enemas... or whatever the hell you do.
Aztán visszamehetsz, hogy adj almot a hörcsögöknek... vagy mi a poklot csinálsz.
EnglishCount Radun is a pious man and he'll admit the Church Knights without question.
Radun gróf istenfélő ember, ezért szó nélkül be fogja engedni a pandion lovagokat.
EnglishHe'll probably hold off on any kind of confrontation if he thinks he's that close.
Szerintem amíg ilyen közel áll a győzelemhez, nem próbálkozik semmi ostobasággal.
EnglishHe'll be coming back from his engines, wiped out, and I'll be feeling amorous.
Teljesen kifacsarva jön vissza a gépeitől, én meg szerelmes hangulatban leszek.
EnglishHell, we have safe houses all over America with KGB guys in them, watching TV.
A fenébe is, Amerika tele van tévét bámuló és popcornt zabáló egykori KGB-sekkel.
EnglishHell, he asked Chris to find me-after Chris had already violated the sanction
A fenébe is, ő küldte utánam Christ és akkor Chris már megsértette az egyezményt.
English'Sounds like fun,' Dan said, wishing Seames would get the hell out of his way.
- Jó buli lesz - kommentálta Dan, és szerette volna, ha Seames elhúz a pokolba.
EnglishI like that defensive end at Penn State myself, but he'll probably go too early.
Nekem nagyon tetszik a válasz, de azért valójában egy kicsit még korai volna.
EnglishAnd I fear hell in my old age and crave the company of a cherubic three-year-old.
Én pedig a poklokat félem vénségemben, és egy hároméves angyal társaságára vágyom.
EnglishBut for Mary Patricia, it was as personal as hell, because of her grandfather.
Mary Patríciának azonban nagyon is személyes ügy volt, mégpedig a nagyapja miatt.
Englishshe asked in the tone that meant, What the hell do you want?
Segíthetek, uram? kérdezte olyan hangon, ami azt jelentette: Mi a fenét akar?
EnglishWe had some more hell--a solid hour of it--before she exhausted herself again.
A vihar még egy egész órán át tartott, amelynek a végére megint teljesen kimerült.