"hazardous" - węgierskie tłumaczenie

EN

"hazardous" po węgiersku

volume_up
hazard {rzecz.}

EN hazardous
volume_up
{przymiotnik}

hazardous (też: dangerous, hairy, hot, insecure)
This is unacceptable: if a substance is hazardous, it is hazardous.
Ez teljességgel elfogadhatatlan: ha egy anyag veszélyes, akkor veszélyes.
The framework for dealing with problems involving hazardous waste is important.
Fontos a veszélyes hulladékok problémájával foglalkozó keretrendszer is.
It is a very complex waste stream that includes several hazardous substances.
Nagyon összetett hulladékáramról van szó, amely számos veszélyes anyagot tartalmaz.
hazardous (też: chancy, hairy, risky, sticky)
I regard it as extremely hazardous, in execution and in its possible consequences.
Véleményem szerint mind véghezvitelében, mind következményében rendkívül kockázatos.
It was a desperate and hazardous journey, but he was as well equipped as any man to carry it through.
Meglehetősen kockázatos út, de fel volt szerelve mindennel, hogy sikerüljön.
Important health message: blogging may be hazardous to your health, especially if you are a male.
Fontos egészségügyi üzenet: a blogolás kockázatos lehet az egészségére, főleg ha ön férfi.
hazardous (też: audacious, bold, brash, brave)
volume_up
merész {przym.}
Though, of course, the assertion that it would not reappear at all would have been hazardous, to say the least.
Igaz, hogy nagyon merész dolog lenne ebből azt a következtetést levonni, hogy végleg eltűnt.

Przykłady użycia - "hazardous" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIn other words, there could be cases when red mud is classified as hazardous.
Más szavakkal: lehetnek olyan esetek, amikor a vörösiszap veszélyesnek minősül.
EnglishThis is standard practice in Europe and minimises the risk of hazardous emissions.
Ez egy általános gyakorlat Európában, és minimalizálja a káros kibocsátások kockázatát.
EnglishIngenious, audacious, hazardous, but, if it worked, effective, he said.
Zseniális, szemtelen, vakmerő, de nagyon hatékony, ha beválik mondta.
EnglishUncontrolled release of free nanoparticles into the environment may be hazardous to health.
A szabad nanorészecskék ellenőrzés nélküli környezetbe engedése ártalmas lehet az egészségre.
EnglishAll personnel were evacuated from the bay because of possible hazardous leakage from Callista's bomber.
A személyzetet evakuálták, nehogy sugárfertőzést kapjanak a sérült bombázótól.
EnglishObedience was dull, Revolt impossible, Struggle hazardous.
Az engedelmesség unalmas volt, a lázadás lehetetlen, a küzdelem bizonytalan.
EnglishThese cliffs are almost vertical-no one could scale them without a long and hazardous climb.
Ezek a falak csaknem függőlegesek, senki sem képes följutni hosszú, nyaktörő kapaszkodás nélkül.
EnglishIn 2006 half of all products sold in the EU that were deemed hazardous to health were manufactured in China.
2006-ban az egészségre veszélyesnek ítélt termékek felét Kínában gyártották.
EnglishNanomaterials can also be hazardous for people and the environment during the recycling process.
Az újrafeldolgozás során a nanoanyagok veszélyt jelenthetnek az emberekre és a környezetre nézve.
EnglishThere is no doubt that dichloromethane is hazardous to human health because it is highly volatile.
Nem kétséges, hogy a diklór-metán nagy illékonysága folytán veszélyezteti az emberi egészséget.
EnglishThe same winds would make the return trip-if there were one slow and hazardous.
Tudta, hogy ugyanez a szél lesz az, ami legalábbis veszélyessé és lassúvá teszi majd a visszautat ha egyáltalán...
EnglishA product labelled as hazardous in one state is toxic in another, and harmful in a third.
Az egyik államban veszélyesként felcímkézett terméket mérgezőként jelölik a másikban, és károsnak a harmadikban.
EnglishGetting themselves aboard the zeppelin was hazardous for the spies, not least because of the equipment they had to carry.
A kémeknek a léghajóra való felférkőzést az eszköztáruk eleve kockázatossá tette.
EnglishEither electrical substances are hazardous, or they are not.
Az elektromos anyagok vagy veszélyesek, vagy nem.
EnglishHazardous conditions up ahead, though-General Madine's signal is leading us directly into the Hoth Asteroid Belt.
A balszárnyat alkotó Dodonna kíséretében, a Yavaris vezetésével a flotta átvágott az aszteroidaövezeten.
EnglishHazardous to your health, boy, Clark observed, looking at the TV picture Noonan had established.
- Árt az egészségednek, fiam - jegyezte meg Clark, aki a Noonan által felállított tévé-összeköttetésen nézte a történteket.
EnglishThe absence of any real light made the traveling slow and hazardous over the winding and often uneven path.
Az igazi világosság hiánya lelassította és kockázatossá tette utazásukat a kanyargós és gyakran bukkanós ösvényen.
EnglishIt makes this voting process rather hazardous.
Ez eléggé kockázatossá teszi a szavazási folyamatot.
EnglishThis is not just a waste crisis; these things could also lead to situations which are hazardous to human health.
Nem pusztán hulladékválságról van szó: a helyzetnek további, emberi egészségre ártalmas következményei lehetnek.
EnglishTechnologies which use cyanide are hazardous.
A cianidot alkalmazó technológiák veszélyesek.