"handwritten" - węgierskie tłumaczenie

EN

"handwritten" po węgiersku

EN handwritten
volume_up
{przymiotnik}

handwritten
Vatutin took the handwritten sheet, personally signed by the Chairman.
Vatutin átvette a kézzel írott lapot, amit az elnök személyesen írt alá.
It was another handwritten letter from the General Secretary, brief and to the point as usual.
Újabb kézzel írott levél volt a főtitkártól, tömör és célratörő, mint mindig.
Two handwritten pages were removed, and copied.
Kivettek belőle két, kézzel írott lapot, majd lemásolták.
handwritten
The handwritten printing meant nothing to me.
A kézzel írt nyomtatott betűk semmit sem mondtak nekem.
He had a thick headful of droidlocks and a dirty handwritten card -- hungry n homeless, please help.
Fején sűrű droidlobonc, kezében koszos, kézzel írt tábla: Éhes és hajléktalan, kérem segítsen.
Olvasta a kézzel írt önéletrajzát?

Przykłady użycia - "handwritten" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe refusal was always the same, handwritten by Mrs. Rumfoord's social secretary.
Az elutasítás mindig egyforma volt, Mrs. Rumfoord magántitkárának keze írásával:
EnglishIF IT IS HANDWRITTEN , IT SHALL BE COMPLETED IN INK AND IN CAPITAL LETTERS .
Ha kézzel töltik ki, a bejegyzéseket tintával és nagybetűkkel kell beírni.
EnglishThe envelope is large and square, with my name and address handwritten.
A boríték nagyméretű és négyzet alakú, a nevemet és címemet kézzel írták rá.
EnglishFitch yanked the fax from his machine and skimmed the handwritten message.
A férfi kitépte a készülékből a faxot, és átfutotta a kézírásos üzenetet.
EnglishThe memo was two paragraphs handwritten on White and Blazevich internal stationery.
A levél két bekezdésből állt, és a White és Blazevich belső használatú levélpapírjára írták.
EnglishHe had several sheets of foolscap paper in front of him covered with handwritten notes.
Az asztalt kézírásos feljegyzésekkel teleírt jegyzetlapok borították.
EnglishThe handwritten message from the Chairman had made that clear enough.
De a biztonság egyben azt is jelentette volna, hogy vége a karrierjének.
EnglishThere were two sheets of unlined white paper liberally covered with handwritten commentary.
Két vonalazatlan, kézírással teleírt, fehér papírlapot talált.
EnglishThe story said that the publisher of the Times had received a handwritten note from Mrs.
Mrs. Jack Graham kifejezte abbéli reményét, hogy a kiadó megmarad ebben a minőségében.
EnglishBen's handwritten words conveyed a momentous message in neatly penned blue ink.
Ben kék tintával írott, gondos aprólékossággal papírra vetett szavai fontos üzenetet közvetítettek a számára.
EnglishIt was hand-written, and Trout concluded that the writer might be fourteen years old or so.
Kézzel írták, és Trout arra a következtetésre jutott, hogy az írója körülbelül tizennégy éves lehet.
EnglishThe words FIRST DRAFT were handwritten with a felt pen across the top.
A lap tetején filctollal írt két szó állt: ELSÕ VÁLTOZAT.
EnglishTHE SIGNATURE TO BE PLACED IN BOX 6 OF THE FORM SHALL BE HANDWRITTEN .
Az aláírásnak a 6. rovatban kézzel írottnak kell lennie.
EnglishTawney handed over a handwritten list of numbers in the hospital.
- Tawney átadta a kórház telefonszámainak a listáját.
EnglishHandwritten in ink, it was dated April 18, at 1:20 a.m., and addressed to a woman named Carol.
Töltőtollal íródott, a keltezés szerint április 18-án, éjjel egy óra húszkor, és egy Carol nevű nőnek szólt:
EnglishWhy would Lake run the risk of a handwritten note?
Miért vállalná Lake a kézírás kockázatát?
EnglishHandwritten daily specials were listed on a white board propped on an easel near a large and dusty silk plant.
Egy óriási, poros művirág szomszédságában lévő állványra fehér táblát támasztottak: erre firkálták fel a napi ajánlatot.
EnglishHe handed over forty handwritten pages.
És ezzel átadott vagy negyven oldalnyi kéziratot.
EnglishBring me your solemn handwritten document.
- Hozza el a saját kezével írott dokumentumot!
EnglishIt was handwritten, which always meant a good time.