"handsome" - węgierskie tłumaczenie

EN

"handsome" po węgiersku

EN handsome
volume_up
{przymiotnik}

His face was handsome in a heavy, pouting way, and Mary recognized him at once.
Barátságtalan tekintete ellenére jóképű volt, és Mary azonnal felismerte.
It pictured a handsome young man being strung up from a makeshift gallows.
Egy jóképű fiatalembert mutatott, aki egy hirtelenjében összeácsolt akasztófán lógott.
Especially since her addiction doesnt include her handsome, elegant boss.
Főleg, mert szenvedélye nem terjed ki jóképű, ellenállhatatlan főnökére.
handsome (też: comely, cunning, cute, foxy)
volume_up
csinos {przym.}
Christine Redfern said slowly and her voice was cold: She's handsome - yes.
- Igen, elég csinos - mondta Christine Redfern lassan, tartózkodó hangon.
His handsome face was transformed, suffused with blood, blind with rage.
Csinos arca most teljesen átalakult, elöntötte a vér, elvakult dühében.
In that handsome, bitter face there was no readable expression.
Semmit sem lehetett leolvasni arról a csinos, keserű arcról.
handsome
They had found a good and handsome corpse just in time.
Éppen időben bukkantak erre a hasznos, jóvágású hullára.
When had the youthful fire died in that handsome face?
Mikor hunyt ki az a fiatalos tűz ezen a jóvágású arcon?
He was fifty-five, tall, ruggedly handsome, with a salt-and-pepper mustache.
Ötvenöt éves, magas, jóvágású, markáns arcú, őszes fekete bajszot viselő férfi volt.
handsome (też: bountiful, charitable, generous, large)
volume_up
bőkezű {przym.}
handsome (też: considerable)
handsome (też: gallant)
volume_up
gavallér {przym.}
May we always fight side by side and not as foemen, Handsome, he said, and returned to the King.
- Adja Isten, hogy mindig egymás oldalán küzdjünk, s ne ellenségként, Gavallér - mondta, és visszament a királyhoz.
But Lancelet was not so big a man, not much taller than herself, and young Handsome towered almost a full head over him!
Hiszen Lancelet nem olyan nagy, alig magasabb nála, az ifjú Gavallér legalább egy fejjel nagyobb!

Przykłady użycia - "handsome" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishLollius is noble, handsome, and rich, and a dancing-girl treats him with scorn!
Lollius nemes; azonkívül szép és gazdag is, és íme egy fuvoláslány visszautasítja."
EnglishIt contained not only a handsome old carriage, but four magnificent black mares.
Egy szép, régi hintón kívül még négy fenséges, fekete kanca is állt odabent.
EnglishAt last they came to a handsome house, with a high peaked roof, and many windows.
Végül megérkeztek egy szép házhoz, amelynek magas, csúcsos teteje és sok ablaka volt.
EnglishWhere do you get your handsome form when you appear, and why won't you do it for me?
Honnan veszed szép alakodat, amikor megjelensz, és miért nem teszed meg értem?
English`So she imagined the Devil to be handsome and for her Lasher made himself handsome.
Suzanne tehát szemrevalónak hitte az ördögöt, ezért Lasher szemrevaló alakot öltött.
EnglishHe was a graceful man, handsome and silver-haired; his dress was modest, night-blue.
Jó megjelenésű, őszes hajú férfi volt, testhez simuló sötétkék ruhát viselt.
EnglishHandsome Mael, whose eyes were very blue except for a bit of blackness at the centers.
Milyen szép ez a Mael, milyen kék a szeme, épp csak a közepén van egy pici fekete.
EnglishBattle and Leach stood in the doorway of the well-furnished, handsome bedroom.
Battle és Leach a szépen bebútorozott, takaros hálószoba küszöbén álltak.
EnglishHere: this garland is for you, since your face is so handsome and your voice so soft.
Tessék, neked adom ezt a koszorút, mivel szép az arcod és a hangod kellemes.
EnglishIt was a male with black hair, very handsome, and set apart from everything around him.
Hím volt, fekete hajú, nagyon szép, és tökéletesen elkülönült a környezetétől.
EnglishWhat is written beneath this heavy and handsome book cover will count, sayeth this cover.
Amit e súlyos és mutatós burkolatban találsz, az fontos, imígyen szóla a borító.
EnglishPanamon shook his handsome face in dismay, finally nodding his reluctant acquiescence.
Panamon undorral rázta szemrevaló fejét, de aztán kelletlenül beleegyezett.
EnglishThe chambers were handsome and cheerful chambers, and furnished civilly.
Erre megkért, várjunk egy kis ideig türelemmel, amíg vissza nem jön hozzánk.
EnglishIt was a handsome case of heavy pigskin, with the initials H.I. on it.
Nehéz, disznóbőrből készült bőrönd volt s rajta H. I kezdőbetűk voltak olvashatók.
EnglishAnd now I said it clearly and distinctly to these handsome young creatures.
Most pedig tisztán és érthetően közöltem e helyes fiatal teremtményekkel.
EnglishYou'll look rather less handsome wearing those flame hoops on your backside, puppy.
- Sokkal rosszabbul fogsz majd kinézni, ha azok a lángok a hátadra kerülnek majd, kisfiú.
EnglishHuman, humane, handsome, noble as all hell, but child's play to recognize nonetheless.
Emberek, emberségesek, jóképűek, és fenemód fennköltek, de gyerekjáték felismerni őket.
EnglishWhy is she so determined not to look at the handsome young man opposite her?
Miért nem néz a világ minden kincséért sem a szemben ülő fiatalemberre?
EnglishYou've spoken very handsome all along, put me off my guard, talking of Elves and all.
Te olyan szépen beszéltél tündékről meg minden másról, hogy teljesen levettél a lábamról.
EnglishNo, the inside had seeped through the handsome skin and changed the texture of him all over.
A belső átütött a szemrevaló bőrön, és megváltoztatta Michael egész habitusát.