"hands-on" - węgierskie tłumaczenie

EN

"hands-on" po węgiersku

EN hands-on
volume_up
{przymiotnik}

Przykłady użycia - "hands-on" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWith my own hands I'd scratched at her eyes, the way I'd scratched at Julien's.'
A tulajdon kezemmel kapartam ki a szemét, úgy, ahogy Julienét akartam kikaparni.
EnglishAfter that, John's father read every book about bears he could get his hands on.
Ezután John apja minden könyvet elolvasott a medvékről, amihez csak hozzájutott.
EnglishAll had the same white faces and hands as we had; all possessed the magic blood.
Mindnek olyan fehér arca és keze volt, mint nekünk; mindet a bűvös vér hajtotta.
EnglishHe stroked my forehead and hair with his silky hands and he looked into my eyes.
Arion megsimogatta hajamat és homlokomat selymes ujjaival, és a szemembe nézett.
EnglishThey are concentrated in the hands of three enterprises: Cargill, ADM and Bunch.
Három vállalat - a Cargill, az ADM és a Bunch - kezében koncentrálódik az import.
EnglishAt last there came a time when he blinked and saw that his hands had been untied.
Végül eljött az az idő, amikor hunyorogva arra eszmélt, hogy kioldozták a kezét.
EnglishChavez jumped out first, pistol in both hands and advancing toward the vehicle.
Chávez ugrott ki elsőként két kézbe fogva pisztolyát, így közeledett a járműhöz.
EnglishHe took my shoulders in his big brown hands and began pushing me out of the way.
Collinson nagy, barna kezeivel megragadta a váltamat és el akart tolni útjából.
EnglishDajeil turned the little tower-model over and over in her hands, frowning at it.
Dajeil körbe-körbe forgatta a toronymakettet a kezében, és a homlokát ráncolta.
EnglishLooking up, he saw six mages approach their own crystals and lay hands on them.
Felnézve hat mágust látott, ahogy kezeiket kristályaikra teszik és belebámulnak.
EnglishFor rightfully the lordship of Gorm should have rested in Koris' powerful hands.
Jog szerint Koris erős kezében kellett volna nyugodnia Gorm uralkodói pálcájának.
EnglishHe deftly plucked his sword out of her hands, as though he could see perfectly.
- Ügyesen kikapta a lány kezéből a kardját, mintha tökéletesen látna a sötétben.
EnglishAre you really sure that you can never have the magic flow through your hands?''
És egészen biztos vagy abban, hogy soha nem folyhat már a mágia az ujjaid között?
EnglishAll five had feathers in their hands, and each a different technique of stroking.
Mind az öten tollat tartottak a kezükben, mindegyik más technikával simogatott.
English'This were better in Mahbub Ali's hands than a Bengali's,' said Kim scornfully.
- Mahbub Alinál jobb kézben volnának, mint egy bengálinál - szólt Kim gúnyosan.
EnglishMy heart speaks clearly at last: the fate of the Bearer is in my hands no longer.
A szívem végre világosan szól: a Gyűrűhordozó sorsa immár nincs az én kezemben.
EnglishShe tugged her chin and rubbed her cheeksshe tried to talk to him with her hands.
Az állát s a két orcáját dörgölte, mint aki a keze segítségével próbál értekezni.
EnglishI recalled dancing, my hands outstretched in memory to clasp the hands of others.
Táncra emlékeztem, amelyben kitártam karjaimat, hogy más kezekbe kapaszkodhassak.
English'Take out Bhelliom and hold it in both hands so that the rings are touching it.'
Vedd elő a Bhelliomot, és két kézzel emeld fel, hogy mindkét gyűrű hozzáérjen.
EnglishI remember when we threw in the bridge hands and decided to go out for dinner.
Emlékszem, mikor bedobtuk a lapokat, és elhatároztuk, hogy elmegyünk vacsorázni.