EN guarded
volume_up
{przymiotnik}

guarded (też: close, distant, dry, mealy-mouthed)
Stella was not the secretive or guarded person that Mary Beth had been.
Stella nem volt az a titkolózó, tartózkodó teremtés, mint Mary Beth.
The glance he cast at her was guarded, diffident.
A férfi pillantása tartózkodó, kimért volt.
Túlságosan tartózkodó, túl illedelmes volt.
guarded (też: alert, aware, cagey, cautious)
volume_up
óvatos {przym.}
We must not expect a lively young man to be always so guarded and circumspect.
Egy csupa élet fiatalembertől nem várhatjuk, hogy mindig óvatos legyen és körültekintő.
To those in the Anglo-American alliance of intelligence services, a strange and guarded but ultimately vital alliance, the SIS was always called the Firm.
A hírszerzőő szolgálatok angol-amerikai szövetségében dolgozó ügynökök a furcsa, óvatos, de végtelenül fontos szövetségest, a SIS-t csak Cég"-nek nevezték.
Stapleton was guarded in his replies, but it was easy to see that he said less than he might, and that he would not express his whole opinion out of consideration for the feelings of the baronet.
Stapleton óvatos válaszokat adott, de nem volt nehéz rájönni, hogy fékezi magát, és a baronetre való tekintettel távolról sem mondott el mindent, amit tudott.
guarded (też: chary, deliberate, discreet, earnest)
guarded

Synonimy (angielski) dla "guarded":

guarded
English
guard

Przykłady użycia - "guarded" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

English`So this secret way of yours is guarded after all,' he growled, turning to Gollum.
- Szóval ezt a te titkos utadat végül is őrzik? - dörmögte, Gollamhoz fordulva.
EnglishThere are fifteen vampires in this house, and the number is jealously guarded.
Ebben a házban tizenöt vámpír van, s féltékenyen ragaszkodnak ehhez a számhoz.
EnglishHer invalid husband had become her child, to be shielded, guarded, watched over.
Betegeskedő ura pótolja számára a gyermeket... őt ápolja, védi, babusgatja.
EnglishIt was their sole link to the youthful Wing Rider, and Wil had guarded it carefully.
Ez volt az egyetlen kapcsolatuk a kis Szárnyas Lovashoz, aggályos gonddal őrizte.
EnglishI think that somehow, through some skill, he guarded his generous and older heart.
Gondolom, Arion valamilyen eszközzel elzárta előlem nagylelkű, ősöreg szívét.
EnglishI shall have them both closely 'guarded, your Majesty,' he assured the King of Deira.
Mindkettejük mellé szoros őrizetet rendelek, felség biztosította Deira királyát.
EnglishAnother cable ran outside to a portable sat- ellite link that was similarly guarded.
Egy másik kábel az ugyancsak őrzött hordozható szatellitcsatlakozáshoz futott.
EnglishThen it was locked up in a guarded safe until Platonov arrived in the morning.
Aztán elzárták egy jól őrzött széfbe, amíg Platonov reggel meg nem érkezik.
EnglishTwo serfs labored with a stretcher, guarded by khaki-clad survivalist soldiers.
Két jobbágy egy hordagyat cipelt, két khakiruhás kontinuista katona pedig kísérte őket.
EnglishAt the top of the stairs there was a heavy door guarded by two young Pandions.
A lépcső tetején nyíló nehéz ajtó előtt két fiatal pandion lovag állt őrt.
EnglishShe's no longer a danger, but she still has to be guarded and cared for.'
Már nem jelent semmiféle veszélyt, de vigyáznia kell rá, és törődnie kell vele.
EnglishThese rights are jealously guarded, whether in Berlin, Luxembourg, Paris or London.
A tagállamok jogait Berlin, Luxembourg, Párizs vagy éppen London egyaránt féltve őrzi.
EnglishA half dozen FBI agents guarded the pad as Ricky was rolled to a nearby jet.
Hat FBI-ügynök felügyelete mellett a közelben álló géphez gurítottak Ricky hordáéval.
EnglishAt the beginning it was almost impossible to keep our position properly guarded at night.
Kezdetben szinte lehetetlen volt gondoskodni az állás rendes éjszakai őrzéséről.
EnglishIt is like sending a bank robber into a guarded bank - no, that is not right.
Olyan, mintha egy jól őrzött bankba küldenénk egy bankrablót, sőt nem is.
EnglishTall crags protected the Citadel at back and side, the thermal pits guarded its front.
A Fellegvárat hátul és oldalt magas sziklafalak védelmezték, elöl pedig a hőforrások.
EnglishHis voice became more guarded as they discussed the meat of the Soviet position.
Hangja azonnal óvatosabb lett, amint a szovjet álláspontra tértek át.
EnglishBut instead he saw that President Ryan instantly adopted a guarded look and said nothing.
Most azonban azt kellett látnia, hogy Ryan elnök félrefordítja a fejét, és hallgat.
EnglishThe door was guarded by yet another Civil Guard, who opened it and saluted Colonel Nuncio.
Az ajtót egy rendőr őrizte, de Nuncio ezredes láttán tisztelgett és ajtót nyitott.
EnglishViviane too kept seclusion at moon-dark, her privacy guarded by two young priestesses.
Holdfogytakor Viviane is elzárkózott, két fiatal papnő őrizte a nyugalmát.