EN grade
volume_up
{rzeczownik}

volume_up
lejtő {rzecz.}
The grade eased a little and she shifted cautiously back to third gear.
A lejtő enyhébb lett, óvatosan harmadikba kapcsolt.
She shifted back to second as the grade steepened again.
A lejtő meredekebb lett, Wendy visszakapcsolt.
About midmorning they crossed the ridge and began going down, which was easier at first and then harder as the grade became steeper.
A délelőtt közepe táján túljutottak a gerincen, és attól kezdve lefelé ereszkedtek, eleinte könnyedén, később aztán egyre nehezebben, ahogy a lejtő meredekebbé vált.
grade (też: ascent, climber, gradient, slope)
volume_up
emelkedő {rzecz.}
Halfway up the grade he turned left and took a curving ribbon of wet concrete which was called Laverne Terrace.
Az emelkedő közepe táján balra fordult, és a Laverne Terrance elnevezésű, kanyargó, esőmosta betonszalagon hajtott tovább.
The grade rose against chalk walls and at the top a breeze, unbroken from the ocean, danced casually across the night.
Az emelkedő meszelt falakba ütközött, és a tetőn az óceán felől érkező, lágy fuvallat közömbösen táncolt az éjszakában.
grade (też: category, class, department, form)
volume_up
osztály {rzecz.}
- the basic salary of an official in grade D 4, step 1.
- a D 4 besorolási osztály 1. fizetési fokozatába tartozó tisztviselő alapilletményét.
Hogy ez már nem a hetedik osztály.
Third reason that boys are out of sync with school today: kindergarten is the old second grade, folks.
A harmadik oka annak, hogy a srácok nem veszik fel az iskola ritmusát: Emberek, az óvoda az új második osztály.
grade (też: chop, nature, quality, standard)
volume_up
minőség {rzecz.}
We use a very highly automated process to sort those plastics, not only by type, but by grade.
Egy nagy mértékben automatizált folyamatot használunk, hogy szétválogassuk a műanyagokat, nemcsak típus, hanem minőség szerint is.
These standards may relate in particular to grading by quality and weight, packaging, storage, transport, presentation and marking.
Ezek az előírások különösen a minőség és súly szerinti kategóriákba történő besorolást, a csomagolást, a raktározást, a szállítást, a kiszerelést és a jelölést érinthetik.
grade (też: rate, mark)
So, the other grade is: Are we deploying this zero-emission technology, have we deployed it in all the developed countries and we're in the process of getting it elsewhere?
A másik osztályzat azt mutatja, hogy telepítjük-e ezt a zéró-kibocsátási technikát, telepítettük-e ezt minden fejlett országban, és haladunk vele valahová.
grade (też: cascade, class, degree, notch)
volume_up
fokozat {rzecz.}
As I sat dumbstruck in my doctor's office, I heard other words: "cancer," "stage," "grade."
Elképedve ültem az orvosom irodájában, és hallom a többi szót is, hogy "rák", "fázis", "fokozat".
grade (też: category, class, head, predicament)
grade (też: estate, order, place, rank)
volume_up
rang {rzecz.}
Formerly a lieutenant in the Kings Dragoon Guards, he was on his first tour with the SAS and held captains rank because the SAS have no officers under that grade.
Korábban a Királynő Dragonyos Gárdájának volt a hadnagya, ez volt az első útja a KLSZ-szel, és azért viselt századosi rendfokozatot, mert a KLSZ-nél nincs alacsonyabb tiszti rang.

Przykłady użycia - "grade" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe web site %S is using low-grade encryption for the page you are viewing.
%S weboldal alacsony szintű titkosítást használ az éppen megtekintett oldalhoz.
EnglishAt that time Chen had served as First Grade Administrator of Second Octant trade.
Chen akkoriban a Második Oktáns kereskedelmét irányító hivatal vezetőjeként dolgozott.
EnglishSan Francisco Chronicle(of the novel): A grade-A plotthe best Christie in years.
Ne feledjék, Cust gyönge idegzetű, erősen neurotikus és rendkívül befolyásolható ember.
EnglishTheir boy looked the way Tad was going to look when he was in the fifth grade ...
A gyerekük olyan, mint amilyen Tad lesz majd ötödik osztályos korában...
EnglishThe third-grade reading textbook I use, Roads to Everywhere, was on the table beside me.
A harmadikos olvasókönyv, az Utak mindenfelé ott hevert a közelemben az asztalon.
EnglishSomehow it had all gone away without his noticing it around the seventh grade or so.
A cigi és a reggeli csend sokkal jobb kombináció volt, mint a kávé meg az ébresztőóra.
EnglishHe'd arrived with a third-grade reading level, and left with high-school equivalency.
Russell egy kilencéves fiú tudásával ment be, és egy gimnazista ismereteivel jött ki.
EnglishThere was a table not much bigger than a grade-schooler's desk under the light.
Volt a lámpa alatt egy asztal, nem sokkal nagyobb, mint egy iskolapad.
EnglishMore to the point, it made him a primo source of high-grade intelligence.
És ami még ennél is fontosabb, ez tette őt elsőrangúan magas fokú hírszerző forrássá.
EnglishI think I just sweated out a bottle of Yoo-Hoo I drank in the eighth grade.
Azt hiszem felhörpölnék egy kis üveg Yoo-Hoo-t Bevedelném 8 fokra hűtve.
EnglishHomer said he was in fifth grade And he needed help With his homework.
Homer azt mondta, hogy ötödikes és segítségre van szüksége a házi feladathoz.
EnglishControllable pitch, reversible screw, made of high-grade manganese-bronze.
Szabályozható dőlésszög, változtatható forgásirány, magas minőségű mangán-bronz ötvözet.
EnglishIn the seventh grade, Tate used to spit on girls and make his friends laugh.
Hetedikben, Tate leköpködte a lányokat hogy megnevettesse a haverjait.
EnglishSister Mary Kevin had been bandying it about my second-grade class at school.
Mary Kevin nővér dobálózott vele nekünk másodikosoknak az iskolában.
EnglishBut since it doesn't know the answer for it, it cannot grade it for you.
De mivel a rendszer nem tudja mi a szó, így nem képes értékelni a válaszok helyességét.
EnglishCarietta White passed in the following short verse as a poetry assignment in the seventh grade.
Az alábbi rövid verset Carietta White adta be hetedik osztályos házi feladatként.
EnglishIf you are a Chinese student you start learning English in the third grade, by law.
Ha Önök kínai diákok lennének a törvénynek megfelelően harmadikban kezdenének angolul tanulni.
EnglishI talked to his fifth-grade teacher yesterday, and he makes all A's except for math.
Tegnap beszéltem az egyik tanárjával és megtudtam, hogy a számtant kivéve mindenből ötöse van.
EnglishThey were a year old-Mark was in the fourth grade and Ricky the first.
Egy esztendeje készültek, Mark akkor negyedikes, Ricky pedig elsős volt.
EnglishEdwin King, who had Carrie for grade seven English, says: I don't know why I saved it.
Edwin King, akkori angoltanára így emlékszik vissza rá: "Nem is tudom, miért őriztem meg.