"to go on" - węgierskie tłumaczenie

EN

"to go on" po węgiersku

EN to go on
volume_up
{czasownik}

to go on (też: to flow, to go, to pour, to run)
volume_up
folyik {czas.}
`I suppose they'll go right ahead and co-operate with the French.
Azóta már biztos folyik az együttműködés a franciákkal.
Én elmegyek és megnézem mi folyik ott.
Look, I don't know what you're up to, but out you go.
Nézd, nem tudom mi folyik itt, de menj el!
. . as he made people and things come and go in a novel by force of will.
De hiszen a regényeiben pontosan így történik.
Wherever there are people working together, things will go wrong.
Ahol emberek dolgoznak együtt, valami hiba mindig történik.
Dan said, 'Melanie, what happens when you go through the door to December?'
- Melanie, mi történik, ha kilépsz a december ajtaján? - kérdezte Dan.
That meant the Seahorse scheme would go forward after all.
Ez azt jelentette, hogy a Víziló-terv végül mégis folytatódik.
Just think of it as you're being let go, that your life's going in a different direction, that your body's part of a permanent outplacement.
Gondold át, ha elengedlek, az életed más irányba folytatódik, a tested részese egy örökkévaló kihelyezésnek.
Alan Greenspan's proclamations that the years of economic growth would go on and on, not challenged by his peers, until after the crisis, of course.
Alan Greenspan nyilatkozatait, miszerint a gazdasági növekedés egyre csak folytatódik majd, társai közül senki sem vonta kétségbe, egészen a válságig, ugye.
volume_up
halad {czas.}
'It's like ... the stairs ... that go only sideways ... neither up nor down ...'
- Akkor olyan... mint a lépcső... amelyik csak oldalra halad... se le, se föl...
The basic tenet of the approved report seems to go in the right direction.
A jelek szerint a jóváhagyott jelentés alapvető felfogása a helyes irányba halad.
Today's resolution appears to go in that direction at long last.
A mai határozat pontosan ebbe az irányba halad végre.
The author's name is a pseudonym, David continued, and the royalty checks go to a nomadic young man who resists all our attempts at contact.
- Álnéven írták - folytatta Dávid -, a csekkeket egy fiatalembernek küldözgetik, aki csavargó életmódot folytat, és következetesen elzárkózik kapcsolatteremtő puhatolózásaink elől.
Can the Commission confirm that it is negotiating on acceptance of the court decision provided that the Greek authorities go ahead with privatisation of OA?
Meg tudja-e erősíteni a Bizottság, hogy tárgyalást folytat arról, hogy amennyiben a görög hatóságok nekilátnak az OA privatizációjának, akkor elfogadja a bírósági határozatot?
Go down the other side of the hill and there's a straight stretch.
Ahogy a másik oldalán lemegyünk, egyenes szakasz következik.
After which they go on to a more advanced lesson.
Ezután majd előrehaladottabb lecke következik.
'After we go up out of this valley, we'll come to a flat place in the mountains.'
Ha kiértünk ebből a völgyből, egy sík szakasz következik a hegy tetején.
And now Parliament is to go one step further.
Most a Parlament egy lépéssel továbbmegy majd.
I would have liked to have seen you go further and for the work to have been closer to what Mr Monti presented the other day.
Szerettem volna, ha továbbmegy, és ha a munka közelebb került volna ahhoz, amit Monti úr ismertetett itt a minap.
to go on
to go on

Przykłady użycia - "to go on" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishNash rose to take Tommy out, but I gestured for them to go on with their supper.
Nash felállt, hogy kivigye Tommyt, de intettem nekik, hogy vacsorázzanak tovább.
English`Then we go to Rome, you and I, and we get drunk together on good Italian wine!'
Akkor jössz velem Rómába, és leisszuk magunkat jó itáliai borral! súgtam vissza.
EnglishGo in now, said one woman, and ask to pray in the very sanctuary of Our Mother.
Menj biztatott az egyik asszony-, és kérd, hogy imádkozhass Anyánk szentélyében.
EnglishMeetings are places to go to talk about things you're supposed to be doing later.
Mítingre akkor megyünk, ha olyasmiről beszélünk, amit később kellene csinálnunk.
EnglishBut you just have to go to a garden center, and they're in little paper packets.
Hanem be kell mennünk egy kertészeti boltba, és ott vannak, apró papírzacskókban.
English- Eugene, she went on, lowering her voice, she will go to dispel ugly suspicions.
Eugène - folytatta halkan -, ő azért megy oda, hogy szörnyű gyanút oszlasson el.
EnglishI didn't dare go out to buy anything, because Belbo might call while I was gone.
A telefon néma maradt, a boltba lemenni nem mertem, hátha épp közben hív Belbo.
EnglishI am afraid, said Poirot gently, that you will have to go back the way you came.
Attól tartok mondta Poirot nyájasan , vissza kell mennie oda, ahonnan elindult.
EnglishHe watched for a minute, then decided to resist the temptation and go see Angel.
Útközben megállt egy kis bárpultnál, és gyorsan legurított még egy utolsó sört.
EnglishAll he had to do was let go of the game he was playing here and learn new rules.
Csak ki kellene lépnie rákényszerített szerepéből, és máshol új életet kezdeni.
English'Saying you know things when you haven't anything to go on!' he'd say and snort.
Mit fecsegsz összevissza, amikor semmi mondandód sincs! mondogatta nekem dühösen.
English. . then all of a sudden they go wide and theres depth to them, like normal eyes.
Úgy beszélt, mintha tisztán maga előtt látná az öngyilkosságra készülő asszonyt.
EnglishGo on up and see for yourself, I said, trying to keep the agony out of my voice.
Menjen föl, és győződjön meg róla mondtam, igyekezve palástolni, hogy agonizálok.
EnglishSister, may I go back to the hall and see that all is in order for the feasting?
- Húgom, visszamehetnék a csarnokba megnézni, rendben van-e minden a lakomához?
EnglishI will go and say to the Inspector that I make it all up, shall I ? asked Mitzi.
Meggyek, és mondom a felügyelőnek, hogy nem is volt úgy, jó lesz? kérdezte Mitzi.
EnglishWill you go to the mass and take the sacrament with this great sin on your soul?
Képes lennél elmenni a misére, és felvenni a szentséget ekkora bűnnel a lelkeden?
EnglishAlas, your Ariel is free, my precious and prosperous pussycat, why don't you go?
Óh, jaj, Arieled szabad, miért nem mész te is, tőkeerős és tüzes tündérbogaram?
EnglishNevertheless, I abstained because in my opinion, the text does not go far enough.
Én mégis tartózkodtam, mivel véleményem szerint a szöveg nem megy elég messzire.
EnglishIt is absurd that a quarter of the seats in parliament will go to the military.
Abszurd dolog, hogy a parlamenti helyek egynegyedét a katonaságnak tartják fenn.
EnglishSo I always said to myself that when I grew up I'd go and look for my father....
Mindig azt mondtam magamban, hogy ha felnövök, elindulok és megkeresem az apámat.