"to give way" - węgierskie tłumaczenie

EN

"to give way" po węgiersku

EN to give way
volume_up
{czasownik}

Neither could give up, and neither could give way.
Egyik sem enged, mindegyik a magáét hajtogatja.
to give way (też: to yield)
to give way (też: to make way for, to make room for)
to give way

Przykłady użycia - "to give way" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishBut perhaps if the need is present, and we all give way, Kether will manifest.
De ha szükség lesz a jelenlétére, s mi utat adunk neki, Kether meg fog jelenni."
EnglishAll violence will soon give way to a refinement of debate and exchange of knowledge.
Az erőszak hamarosan átadja a helyét a rafinált vitáknak és a tudás cseréjének.
EnglishMilitary violence must immediately give way and priority to a political solution.
A katonai erőszak azonnal helyet és elsőbbséget kell, hogy adjon a politikai megoldásnak.
EnglishHuman rights must never give way to economic relations in the European Union.
Az Európai Unióban az emberi jogok sosem rendelődhetnek alá a gazdasági kapcsolatoknak.
EnglishOnce you give way to a metaphor, Claudius, which is rare, you pursue it too far.
Ha egy hasonlatba belemégy, Claudius, ami igaz, ritkán történik, rögtön eltúlozod a dolgot.
EnglishAnd she looked then as if she could give way to tears, but she did not.
Tisztában vagyok vele, hogy amit mi teszünk, az nem bátorság, hanem őrültség.
EnglishMadam President, I can ask the honourable Member if he can give way to me.
Elnök asszony, megkérhetem a tiszteletre méltó képviselő urat, hogy engedje meg nekem.
EnglishHe drew close to her, gently making the handsome young man give way.
Rowanhoz lépett, tapintatosan rábírva a csinos fiatalembert, hogy félreálljon.
EnglishI'll even find some way to give you authority and official status.'
Majd megtalálom a módját, hogy adjak neked valami hivatalos címet és fennhatóságot.
EnglishFor a moment he allowed his courage to give way entirely to despair.
Egy pillanatra elgyengülve hagyta, hogy eluralkodjon rajta a kétségbeesés.
EnglishAt a time of crisis, there is always a tendency to give way to the temptation of protectionism.
Válságos időszakban mindig hajlamosak vagyunk engedni a protekcionizmus csábításának.
EnglishYou came all this way to give me the news and talk about it.
Azért tetted meg az egész utat, hogy közöld velem a híreket és megbeszéljük őket.
EnglishSparhawk did not give way to them, but instead bore down on them at a steady trot.
Sparhawk nem adott nekik utat, inkább lassú ügetésre váltott.
EnglishAnd then I entered the house, making the locks give way from the inside.
Akkor behatoltam a házba, amelynek minden ajtaja megnyílt előttem.
EnglishBut, Sherry, if we give David a way out of this, make sure he takes it.
De ha felajánlunk Davidnek egy kiutat, vedd rá, hogy fogadja el.
EnglishIt wasn't the fact that she didn't like him—Al didn't give a damn one way or the other about that.
No, persze nem amiatt, hogy a nő sem kedveli őt Al egy francot sem törődött vele.
EnglishThis is one way to give expression to the sort of quality standards we need.
Így is kifejezhetjük, hogy milyen minőségre van szükségünk.
EnglishShe felt something like a small muscle or a very light bone give way in her chest.
S izom lehetett-e vagy csont, ami a mellkasának pattant?
EnglishWhen Elminster's arms grew too numb to take the on-slaught, he was forced to give way.
Amikor Elminster karja már érzéketlen volt tudta, hogy ellenfele arra kényszerítheti, amerre akarja.
EnglishBy dawn there will be none to give evidence, one way or the other.
- Hajnalra semmi sem lesz, ami akár így, akár úgy ellenünk szólna.