EN forward
volume_up
{rzeczownik}

forward (też: striker)
volume_up
csatár {rzecz.}

Przykłady użycia - "forward" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI was hoping that maybe Bo or Dale would step forward and claim to be a witness.
Abban reménykedtem, hogy Bo és Dale előlépnek, és tanúskodnak a bátyjuk mellett.
EnglishAs the shadow rapporteur of the PSE Group, I put forward the following proposals:
A PSE képviselőcsoport árnyák előadójaként az alábbi javaslatokat terjesztem be:
EnglishWe have pressed forward with our reform programme, despite regional instability.
A régióban tapasztalható egyensúlyhiány ellenére folytattuk reformprogramunkat.
EnglishThen Jabba leaned forward and once again fastened his malevolent eyes on Greedo.
Ekkor Jabba előrehajolt, és ismét Greedóra függesztette rosszindulatú tekintetét.
EnglishAbby leaned forward and almost whispered, How much would the monthly payments be?
Abby előrehajolt és szinte suttogva kérdezte: Vajon mennyi lesz a havi részlet?
EnglishThe Princess's normally sedate diesel engine gave a low scream and shot forward.
A jelenés továbbra is a motorháztetőbe kapaszkodott, vigyorgott és vicsorgott.
EnglishI hope at least in the field of visa liberalisation we can make a step forward.
Remélem, hogy a vízumliberalizációval kapcsolatban sikerül előrelépést tennünk.
EnglishThe gray riders charged forward, their battle cry ringing out through the night.
Rohamra indultak a szürke lovasok, csatakiáltásuktól visszhangzott az éjszaka.
EnglishPeople were leaning forward more, heads were turning to the face of the church.
Sokan áthajoltak a korláton, és minden tekintet a templom ajtajára szegeződött.
EnglishHowever, I am looking forward to a very animated, interesting discussion tonight.
Ugyanakkor azt gondolom, ma este nagyon élénk, érdekfeszítő vitának nézünk elébe.
EnglishI believe this is a huge step forward for the interests of the European Union.
Úgy gondolom, ez óriási előrelépést jelent az Európai Unió érdekei tekintetében.
EnglishMcThune leaned forward, cracked his knuckles, and decided to offer some resistance.
McThune előrehajolt, megropogtatta ujjperceit, és úgy döntött, megadják magukat.
EnglishThere have never been forward steps that were not accompanied by backward ones.
Soha nem történt olyan előrelépés, amelyet ne kísért volna valamilyen visszalépés.
EnglishVictor sat on a stool beside the tank, leaned forward, his face close to hers.
Victor egy széken ült a tartály mellett, és egészen közel hajolt Erika arcához.
EnglishBrigid O'Shaughnessy bent forward in her chair and began to laugh hysterically.
Brigid O'Shaughnessy előrehajolt a székben, és hisztérikus kacagásban tört ki.
Englishit puts forward strategies for active participation in the imperialist occupation.
stratégiákat terjeszt elő az imperialista megszállásban való aktív részvételre.
EnglishHe sat up and forward and put his elbows on his knees and his face in his hands.
Kiegyenesedett, előrehajolt, a térdére könyökölt, és a tenyerébe hajtotta az arcát.
EnglishScreams, the witnesses surging to their feet, rushing forward, arms outstretched.
Sikoltozás támadt, a szemtanúk talpra ugrottak, s kinyújtott kézzel felé rohantak.
EnglishHari glanced back and his Specials, thinking they were summoned, trotted forward.
- Nem kell - mondta Hari, és egy kézmozdulattal visszaparancsolta a katonákat.
EnglishHe still does not know what he is fighting, Forward said with some satisfaction.
Még azt sem tudja, mi ellen harcol mondta Forward némi elégedettséggel a hangjában.