"to forego" - węgierskie tłumaczenie

EN

"to forego" po węgiersku

EN to forego
volume_up
[forewent|foregone] {czasownik}

to forego (też: to forerun)
to forego
to forego
to forego

Przykłady użycia - "to forego" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIndia and China will not forego progress in the name of climate alarmism.
India és Kína nem fogja feláldozni haladásukat az éghajlatváltozással kapcsolatos rémhírek miatt.
EnglishWe should not forego the opportunity to develop this field together.
Nem mondhatunk le arról, hogy ezt a területet együttesen fejlesszük.
EnglishJapan made headlines by opting to forego candidate representation...
Cserébe egy sokat ígérő szeződésért, a japánok állítólag...
EnglishWe will forego mapping and metals search to go and find them.
Abbahagyjuk a térképezést, a fémkeresést, és megkeressük őket.
EnglishBut, reconciled by his success, he yet refused to forego the privilege of criticizing this order.
Bár sikere megbékítette, arra nem volt hajlandó, hogy lemondjon arról az előjogáról, hogy bírálja ezt a rendszert.
EnglishOh, darling, if only you could forego that, I murmured.
Ó, drágám, nem mellőzhetnénk ezt? mormoltam.
EnglishWe will forego cigars.
EnglishWe know that victims of violence are obliged to forego many of their fundamental rights, and that they are vulnerable to further abuse.
Tudjuk, hogy az erőszak áldozatait sok alapvető joguktól megfosztják, és a későbbiekben is ki vannak szolgáltatva az újabb erőszaknak.
EnglishIt is a matter of public interest and we are denying ourselves some of our own rights when we forego discussing it here in plenary.
Ez a közösség érdekeit érintő kérdés, és saját jogaink egy részét tagadjuk meg önmagunktól, ha lemondunk a téma plenáris ülésen való megvitatásáról.
EnglishNonetheless, in view of the global demand for energy, it is probably unrealistic to expect a decision to be taken to forego the Arctic's oil resources.
A világ energiaigényét figyelembe véve azonban valószínűleg irreális dolog azt várnunk, hogy az Északi-sarkvidék kőolajforrásairól való lemondásról szülessen döntés.
EnglishThis Saturday night, however, as on the first night following injection with Proctor's stuff, Parish would forego the usual live broadcast and run instead a best-of program from his archives.
Ezen a szombat estén, amely az első volt azóta, hogy Proctor beoltotta az anyaggal, Parish a szokásos program helyett válogatásműsort akart leadni.
EnglishAt this moment the GOI is liable to forego the customs duties, which constitutes a financial contribution within the meaning of Article 2(1)(a)(ii) of the basic Regulation.
Jelenleg az IK felelős az exportvámokról való lemondásért, ami az alaprendelet 2. cikke (1) bekezdése a) pontjának ii. alpontja értelmében pénzügyi hozzájárulásnak minősül.
EnglishAnd what claims has Lydia - what attraction has she beyond youth, health, and good humour that could make him, for her sake, forego every chance of benefiting himself by marrying well?
És mit nyújthat neki Lydia, milyen varázsa van a fiatalságán, üdeségén és jókedvén kívül, ami arra bírhatná Wickhamet, hogy lemondjon egy előnyös házasság minden kilátásáról?