"fleece" - węgierskie tłumaczenie

EN

"fleece" po węgiersku

volume_up
fleece {rzecz.}

EN fleece
volume_up
{rzeczownik}

fleece
fleece (też: wool)
volume_up
gyapjú {rzecz.}
Pollio said: In fact, boy, the Paduan hasn't made you see his sulphur fleeces as snow-white?
Pollio: Egyszóval, fiam, ez a paduai nem tudta elhitetni veled, hogy a sárga gyapjú hófehér?

Synonimy (angielski) dla "fleece":

fleece

Przykłady użycia - "fleece" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishRobby grinned sheepishly, or rather like the wolf under a fleece coat.
Jackson maflán vigyorgott, vagy inkább, mint egy báránybőrbe bújt farkas.
EnglishI want the Arcana Arcanissima, the Golden Fleece, pale et rose comme un coquillage marin...
Arcana Arcanissima, az Aranygyapjú, a tenger rózsaszín halvány kagyója kell, akarom...
EnglishMany of them were naked, but God had covered them with a fell of hair as thick as a sheep's fleece.
Többen közülük meztelenek voltak, de Isten befödte őket oly sűrű szőrzettel, mint a juhok gyapja.
English-- like the Greek heroes, like Jason, who went across the sea with the Argonauts and fetched the Golden Fleece.
-- mint a görög hősök, mint Iaszón, aki tengereket szelt át hogy megszerezze az aranygyapjút.
EnglishLord Roke climbed down hand over hand in the thick fleece of her coat, until he reached the hem at the level of her knees.
Lord Roke a kabát tömött bélésében fogásról fogásra leereszkedett az alsó szegélyhez a nő térdénél.
EnglishFor you, William-and she addressed the little parasite with lewd sweetness-another garter, and another golden fleece.
Te is, William fordult mézesmázosan a kis élősdihez , te is kapsz egy térdszalagot meg még egy aranygyapjút is.
EnglishIn Western literature there is the well-known story of Jason and the Argonauts, and their heroic quest for the Golden Fleece.
A nyugati irodalomban jól ismert Iaszón, és az argonauták története, másképpen az aranygyapjú legendája.
EnglishFleece such sheep an' ye'll do it alone.
Ezeket a bárányokat nélkülem kell megnyúznod.
EnglishAs Bramanti called the elect, they appeared in liturgical vestments, wearing the insigne of the Golden Fleece on their chest.
Bramanti egyenként szólítani kezdte a kiválasztottakat, s ők jöttek is, liturgikus öltözékben, mellükön az Aranygyapjú jelével.
EnglishThe Golden Fleece!
EnglishAs you surely know, various authors have identified Avalon as the Garden of the Hes-perides or as Ultima Thule, or as the Colchis of the Golden Fleece.
Biztosan tudják, hogy Avaient némely szerzők a Hesperidák kertjével, az Ultima Thulével és az aranygyapjú Kolkhiszával is azonosították.
EnglishHe was followed by Pierre, the psychopomp of the Eglise Luciferienne, who wore on his chest, instead of the Golden Fleece, a dagger in a gilded sheath.
Mögötte Pierre, az Église Luciferienne pszükhopomposza, aki azonban az Aranygyapjú helyett aranyozott tokba bújtatott tőrt viselt a mellén.
EnglishA way for a bunch of surviving sophisticates to fleece their neighbors of food and clothing, and have them be grateful for the privilege.
Egy maroknyi, túlélésre játszó szofista ügyeskedése, akik élelmet és ruhaneműt csaltak ki szomszédaiktól, s még el is várták tőlük, hogy e kiváltságért háíósafc legyenek.
EnglishThe guide couldn't say; but a little later, on another side, the northeast, I believe, he showed us the insigne of the Golden Fleece.
Az idegenvezetőnek fogalma sem volt, viszont nem sokkal később, a templomnak egy másik, azt hiszem, északnyugati oldalán meg az Aranygyapjú jelvényére hívta fel a figyelmünket.
EnglishShe stared at the sky, eyes moving as if there were a procession of clouds above, and not the clear spring blue, and the bits of white fleece that blew silently across it.
Az eget bámulta, és úgy mozgott a szemgolyója, mintha felhők vonulnának a magasban, holott legföljebb néhány fehér pihe sodródott hangtalanul a tavaszi ragyogó kékségen.