"to flay" - węgierskie tłumaczenie

EN

"to flay" po węgiersku

EN to flay
volume_up
[flayed|flayed] {czasownik}

to flay
to flay
to flay (też: to peel, to shell, to strip, to shuck)
volume_up
lehánt {czas.}
to flay
volume_up
nyúz {czas.}
to flay (też: to flog, to lather, to scourge, to whip)
volume_up
ostoroz {czas.}

Przykłady użycia - "to flay" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishFlay stretched out a foreleg like a tree-trunk and unsheathed tiger claws.
Nyúzó előrenyújtotta fatörzs vastagságú mellső lábát, és kimeresztette tigriskarmait.
EnglishStark feinted, ceased to hold Flay's eyes, and the big head turned aside.
Stark cselhez folyamodott, elengedte Nyúzó tekintetét, mire a nagy fej nyomban elfordult.
EnglishFlay would give him to the pack and they would play with him until he died.
Nyúzó oda fogja őt vetni a falkának, amely játszadozni fog vele, amíg ki nem leheli a lelkét.
EnglishWe're starting on the tide for Sark and I'll flay alive the first man who loses stroke!
A dagállyal kifutunk Sark felé, és én elevenen nyúzom meg azt, aki elsőnek téveszti el az ütemet!!
EnglishIn a fury, Flay struck at the N'Chaka thing with his terrible claws.
Nyúzó dühösen a N'Chaka lény felé csapott rettentő mancsaival.
EnglishI am Flay, said the cold beast-mind, and the red jaws laughed.
Nyúzó vagyok, mondta a hideg állati agy, és a vörös pofák nevettek.
EnglishCold beast-eyes saw Flay, coarse-furred Flay looming in the night-gleaming.
A hideg, állati szemek látták, hogy Nyúzó, a durva szőrbundás Nyúzó alakja ott dereng az éjszaka homályában.
EnglishFlay had realized, not believing it, that fear was useless.
Nyúzó kénytelen-kelletlen belátta, hogy a félelem hatástalan.
EnglishAnd a cold beast-thought touched his mind, saying, I am Flay.
És egy állati gondolat érintette meg az agyát jeges ujjal:
EnglishIt slashed so that Flay howled and went on three legs.
Nyúzó felüvöltött, és három lábon ugrálva visszahőkölt.
EnglishFlay paused, one tentative forefoot lifted.
Nyúzó megtorpant, fölemelt mellső mancsa megállt a levegőben.
EnglishFlay struck it sprawling with one sweep of his paw.
Nyúzó mancsának egyetlen csapásával leterítette.
EnglishStark flung himself onto Flay's high bony back.
Stark rávetette magát Nyúzó magas, csontos hátára.
EnglishAnd whom shall we call to flay our Dark Man?
És kivel fogjuk megnyúzatni a mi Fekete emberünket?
EnglishHis eyes held Flay's eyes, the hell-hound eyes that were bred for terror, and he thought.
Tekintetét Nyúzó szemébe mélyesztette, e sátáni szempárba, amelyet félelemkeltésre tenyésztettek ki, és gondolatot küldött ellensége felé.
EnglishPerhaps the lead dog is always Flay.
Az is lehet, hogy a vezérkutyát mindig Nyúzónak hívják.
EnglishThey formed a semicircle behind Flay, growling.
Vicsorgó félkört formált Nyúzó mögött.
EnglishFlay, he whispered into the easterner's ear.
Megnyúzlak suttogta Riven a fickó fülébe.
EnglishBefore my other lasses flay me alive!
Még mielőtt a többi leánykám élve kibelez engem!
EnglishHow close the knife comes, Flay!
Nézd, milyen közel jár hozzád a kés, Nyúzó!