EN

fine {rzeczownik}

volume_up
2. Muzyka
fine

Przykłady użycia - "fine" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe culture that got broken by the fine stayed broken when the fine was removed.
A büntetés által megtört kultúra megtörve maradt a büntetés eltörlése után is.
EnglishThis report fails to disguise the truth, despite its outpouring of fine feelings.
E jelentés nem képes kendőzni az igazságot, fennkölt, túláradó érzelmei ellenére.
EnglishAnd yet auntie says he was a fine handsome figure of a man when she married him.
Pedig a nénikém szerint derék, jóképű legény volt, mikor hozzáment feleségül.
EnglishAnd once she properly recovered from her overexertions she should be right fine.
Mihelyt a néni kiheverte az erőfeszítéseket, ismét a legnagyobb rendben lesz.
EnglishRoger that, fine with us, boss, the sergeant replied from inside the locked room.
- Vettem, egyáltalán nem bánjuk, főnök - felelte őrmestere a bezárt szobából.
EnglishThe print is very fine, as anyone who has ever tried to use it will testify.'
A betűk nagyon aprók, ezt bárki megmondhatja maguknak, aki valaha is használta.
EnglishSuch people must not get off with a fine - prison sentences are called for here.
Az ilyen emberek ne ússzák meg pénzbírsággal - itt már börtönbüntetésre van szükség.
EnglishI have a very important member of my staff arriving soon, a fine young mathist.
Hamarosan megérkezik a csoportom egyik nagyon fontos tagja, egy fiatal matematikus.
EnglishWhat's remarkable is that her brothers, in the same family, were totally fine.
Figyelemre méltó az, hogy fivérei, ugyanabban a családban, teljesen rendben voltak.
EnglishI trust 'twas more than thd pleasure of seeing Elminster in a fine enspelled gown!
Remélem, nem arról van szó, mennyire csábos volt Elminster abban a lángoló ruhában!
EnglishThere are two many fine distinctions made by different countries in the EU.
Túlságosan sok egymástól eltérő nézőpont alakult ki az EU különböző országaiban.
EnglishThe thing had a distinct personality, rather like a fine sculpture would have.
A lény határozott személyiséggel bírt, talán egy művészi szoborhoz hasonlóan.
EnglishAnd let me tell you right now, it's fine that we would all be very happy with speech.
És hadd mondjam el most rögtön, rendben van, hogy mind megelégednénk a beszéddel.
English' Yes, sir, Mr Jefferies, I said, I have read two of them and thought they were fine.
Tudom, Mr. Jefferies, mondtam neki, olvastam két könyvét, és nagyon tetszettek.
EnglishSome really fine Cambodian Red just waiting in a terminal locker in New York City.
Váltságdíjat kell elhelyeznie a feleségéért egy New York-i csomagmegőrzőben.
EnglishSo fine a body of men is difficult to find, and a rare pleasure to discover.
Ritkán találkozik az ember ilyen derék férfiakkal, igazi öröm volt megismerni őket.
EnglishIronic that my legs are fine, and it's my shoulders that slow up my walk.
Irónikus módon a lábaim rendben vannak, a vállaim azok, amik lassítják a járást.
EnglishAfter all, he was fine to look at, but I didn't really want to talk to him.
Vitathatatlanul tetszetős látványt nyújtott, de nekem nem volt beszélhetnékem.
EnglishStrutting about with your airs and your graces and your fine-lady-do-nothing ways.
Csak páváskodni meg finnyáskodni, meg megjátszani a kényes úri kisasszonyt.
EnglishI bought fine carpets from the markets in Venice, and golden silks from China as well.
Drága kárpitokat és arannyal áttört kínai selymeket vettem a velencei piacokon.