EN filing
volume_up
{rzeczownik}

filing (też: grating, paring, gratings, raspings)
volume_up
reszelék {rzecz.}

Przykłady użycia - "filing" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishCompanies may only fulfil their filing and publishing obligations electronically.
Minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozó köteles az éves beszámolóját közzétenni.
EnglishThere was an open, two-drawer filing cabinet filled with her rock collection.
Miss Fenstermarker kőzetgyűjteménye egy nyitott, kétfiókos iratszekrényt töltött meg.
EnglishUnderhall has mentioned the filing of a malpractice claim against the firm.
Underhall megemlítette, hogy pert indítanak elégtelen jogi képviselet címén.
EnglishHis civies were hung neatly on a hanger he had hooked over a filing-cabinet handle.
Civil ruhája vállfán lógott a kartotékszekrény felső fiókjának húzóján.
EnglishCapstick sat Preston down and produced a bottle of single malt from a filing cabinet.
Capstick leült, és egy üveg egyszer malátázott whiskyt varázsolt elő egy iratszekrényből.
EnglishShe wondered if Regan connected Dennings to her filing for divorce.
Nem tudta, vajon Regan kapcsolatba hozza-e Denningset a válókereset benyújtásával.
EnglishThe bells had fallen silent now, the Brothers filing hi to their prayers.
A kolostor teljesen elcsendesedett, a barátok bizonyára szokásos imádkozásukat végezték.
EnglishThe others were filing out when Hannan Mosag touched Trulls shoulder.
A többiek kifelé vonultak, amikor Hannan Moszang megérintette Trull vállát.
EnglishThe keeper of the record, the court reporter, has returned to her nail filing.
A jegyzőkönyvvezető, a bírósági írnok folytatja a körömreszelést.
EnglishAs Sparhawk's friends were filing out, Sparhawk briefly touched Sephrenia's sleeve.
Miközben a többiek lassanként elhagyták a helyiséget, Sparhawk megérintette Sephrenia könyökét.
EnglishThis is absurd, a hearing within hours of filing the petition.
Teljes abszurd, hogy órákkal a kereset benyújtása után megtartják a meghallgatást.
EnglishPeople, escorted by the ubiquitous guards, were still filing into the tiered seats.
Az emberek a mindenütt jelenlévő őrök kíséretében érkeztek, és még mindig töltötték fel a sorokat.
EnglishAnd what medical condition prompted the filing of his claim?
És milyen betegség késztette a biztosítottat, hogy benyújtsa a térítési igényt?
EnglishHis desk was flanked on three sides by tall filing cabinets.
Az íróasztalát három oldalról magas, fiókos irattartó szekrények vették körül.
EnglishThe form should be provided with a 10-mm top margin and a 20-mm left-hand filing margin.
A formanyomtatvány felső margója 10 mm, bal oldali margója 20 mm.
EnglishThe form should be provided with a 10-mm top margin and a 20-mm left-hand filing margin.
A nyomtatvány felső margója 10 mm, baloldali margója pedig 20 mm.
EnglishI'm filing that in the who-gives-a-shit section of my memory warehouse.
Ez a párocska, amelyik már reggel a kakáról beszélget, biztosan bekerül az "emléklerakatomba".
EnglishLifes too short for me to be filing charges of assault against police officers, I said.
Túl rövid az én életem ahhoz, hogy rendőri tettlegességek ügyében tett feljelentésekkel töltsem el.
EnglishI hand the deputy clerk a firm check for the filing fee, and we're in business.
Átnyújtom az egyik segédfogalmazónak a cég által kiállított csekket, amely az illeték fedezésére szolgál.
EnglishI just never got around to filing their details with Central Registry.
- Egyszerűen nem jutottam hozzá, hogy a részletes adataikat bevigyem a központi nyilvántartásba.