"to feign" - węgierskie tłumaczenie

EN

"to feign" po węgiersku

EN to feign
volume_up
[feigned|feigned] {czasownik}

to feign (też: to cook, to fabricate, to fake, to forge)
volume_up
kohol {czas.}
to feign (też: to simulate)
Is this real naivety or are you just feigning naivety, in an attempt, as it were, to actively deny reality?
Valóban ennyire naiv, vagy csak naivnak tetteti magát, hogy megkísérelhesse aktívan letagadni a valóságot?

Przykłady użycia - "to feign" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishFor the moment, at least, she must continue to feign sleep and learn what she could.
Egyelőre alvást kell mímelnie, hogy megtudhassa, mi történt.
EnglishIf she didn't acknowledge Charlie's request, she could feign ignorance later.
Ha most nem nyugtázza Charlie kérését, később letagadhatja.
EnglishI feign a blank stupid perplexity, so that they weary themselves with explanations, and forget all else.
- Zavart, értetlen ábrázatot vágok, és akkor hamar beleunnak a beszédbe.
EnglishHari stared back at Vlimt, quickly recovering enough to feign indifference.
Hari a férfira meredt, de szerencsére elég gyorsan kapcsolt, így sem az arca, sem a hangja nem árulta el, mit érez.
EnglishHe closed his eyes and breathed slowly to feign sleep.
Lehunyta a szemét, és lassan lélegzett, mintha aludna.
EnglishOccasionally she would remember her role as hostess and feign interest in him as more than a chess piece in a larger game.
Sajnos az ő fogalmai szerint az érdeklődés azonos volt a másik magánéletében való turkálással.
EnglishThere was no need to feign madness or - the Babu had thought of another means of securing a welcome.
Nem volt szükség arra, hogy a Babu hülyének tettesse magát, más módot eszelt ki, hogy biztosítsa magának a szíves fogadtatást.
EnglishBobby had seen cats feign indifference in the same way but reveal their actual involvement by the prick of their ears.
Bobbynak feltűnt, hogy a macskák is igyekeznek közömbösséget mutatni, de égnek meredő füleik elárulták izgalmukat.
EnglishBest to feign disbelief; doubt, at least.
Jobb a hitetlenség; vagy legalábbis a kétely.
EnglishDear, can you at least feign some interest?
Legalább színlelnél egy kis érdeklődést?
EnglishI'll feign illness when we get there.
Ha odaértünk, majd betegséget színlelek.
EnglishShimrod tried to feign disinterest.
EnglishHe and his pal would return to their cells, feign sickness and say they couldn't do the fatigue, but that we had replaced them.
Õ meg a cimborája visszatérnek a cellájukba, betegséget szimulálnak, és azt mondják, hogy nem bírnak szenet lapátolni, de mi ketten cseréltünk velük.
EnglishI would feign sores on my face, to disgust anyone who came near me, and those who were not disgusted, I would stab with a knife!
Fekélyeket festettem volna az arcomra, hogy undorodjon tőlem, aki a közelembe jön, aki pedig nem undorodott volna, azt jól hasba szúrtam volna a késemmel!
EnglishIt hadn't occurred to her to ask him why she must feign sleep when he pos-sessed papers that would get them through the checkpoint.
Nem jutott eszébe, hogy megkérdezze a férfit, vajon miért kell alvást színlelnie, ha nála vannak a papírok, amelyekkel gond nélkül átjutnak az ellenőrző ponton.
EnglishAnd being upon the watch, they sent spies, who should feign themselves just, that they might take hold of him in his words, that they might deliver him up to the authority and power of the governor.
Odament hozzá, olajat és bort öntött a sebeire és bekötözte, magát az embert pedig felültette teherhordó állatára, elvitte egy fogadóba és ápolta.