EN fast
volume_up
{rzeczownik}

fast
volume_up
böjt {rzecz.}
I don't want my thoughts distorted by an accidental fast.
Nem akarom, hogy az akaratlan böjt eltorzítsa a gondolataimat.
She was exhausted after the three days of fasting and the long day of ritual.
Kimerítette a háromnapi böjt meg a szertartás hosszú napja.
But fasting is undertaken for the purpose of penance, meditation, and spiritual ecstasy.
A böjt célja azonban a vezeklés, elmélkedés és a vallási révület elérése.

Przykłady użycia - "fast" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishHe thumbed the same speed-dial command, and again got only the fast-busy response.
Benyomta ugyanazt az előre programozott számot, és ismét foglalt jelzést kapott.
EnglishSomeone frantic, coming fast and crashing into things along the way in his haste.
Valaki hisztérikusan közeledett a folyosón, és fellökte, ami az útjába került.
EnglishHe lay in bed looking at the ceiling, his throat dry and his heart beating fast.
Feküdt az ágyban, és nézte a mennyezetet; torka kiszáradt; és hevesen vert a szíve.
EnglishFormulating this plan was the last thing I remember before falling fast asleep.
Másra nem emlékszem, mert mielőtt végrehajthattam volna a tervemet, elaludtam.
EnglishI saw myself walking fast down a corridor and gently giving the door a shove.
Láttam magam, amint sietve végigmegyek egy folyosón, és halkan benyitok az ajtón.
EnglishSometimes here time goes fast and on Earth slow, and sometimes the opposite.
Néha itt gyorsabban pörög, a Földön pedig lassabban, máskor pedig épp fordítva.
EnglishHe struggled once more to break free, but he was held fast and Keltset with him.
Vergődve próbált szabadulni, de valami lefogta, és vele együtt a trollt is.
EnglishHe went, firing up his old truck and driving out of the parking lot too fast.
Elment, begyújtotta ócska teherjét, és nagy sebességgel elhúzott a parkolóból.
EnglishI was a hundred feet behind him, still on Jeter property, moving as fast as I dared.
Nem mertem kijönni a sorok közül, hogy el tudjak bújni, ha meghallja a lépteimet.
EnglishIf you want one fast, you can slip it down inside a garter and let it hang there.
Ha sürgős szüksége van rá, becsúsztathatja a harisnyakötőjébe, és ott tartogathatja.
EnglishHe was still on his knees and still trying to get up when the fast wagon got there.
Még térdelt és küszködött, hogy föl bírjon állni, amikor megérkeztek a mentők.
EnglishFind his Tomb and the powers in it and we'll follow you to Sark, fast enough.
Keresd meg a sírját, a sírt, benne a hatalmat, s mi nyomban követünk téged Sarkba!
EnglishAfterwards little visions of him came so fast they were like the pop of flashbulbs.
Később is jöttek apró látomások, olyan sebesen, mint a villanófények lobogása.
EnglishThen affix my seal, subscribe my signature and send off this despatch by fast courier.
A végére nyomd rá a pecsétemet, írd alá helyettem, és küld el egy gyorsfutárral!
English'Jesus, that was fast!' the Army colonel on duty remarked and began his translation.
- Ilyen hamar? - kérdezte a számítógép előtt ülő ezredes, de azért tette a dolgát.
EnglishAs a defense lawyer, have you ever agreed to the fast-tracking of a lawsuit?
Előfordult már, hogy ön, mint védőügyvéd, beleegyezett a gyorsított eljárásba?
EnglishThe track looks fast, he thought dreamily, and his eyes shifted to the box-top.
Lódulna a mezőny, gondolta Rosszcsont álmatagon, majd a doboz fedelére tévedt a szeme.
EnglishGot it, I said toward him, then took a fast breath and hit my E flat entrance.
Rendben mondtam neki, aztán nagy levegőt vettem, és belefogtam E-félhangos belépőmbe.
EnglishWhat happened next came so fast that it caught Candy completely off guard.
Az izé megfordult, és egy lecsapó kígyó gyorsaságával felmászott a piszkavason.
EnglishHe saw them ahead, racing up under a fast beat, three tall war-galleys of the patrol.
Szemből, nagy sebességgel, az őrjárat három, magas építésű hadigályája közeledett.