"evil" - węgierskie tłumaczenie

EN

"evil" po węgiersku

volume_up
evil {rzecz.}
volume_up
evil {przym.}
volume_up
evil {przysł.}

EN evil
volume_up
{rzeczownik}

There's an evil in me equal to the evil in people around me.
Bennem ugyanannyi a gonoszság, mint a környezetemben.
Moral evil in the form of crime, cruelty, and corruption.
Az erkölcsi gonoszság a bűnözésben, durvaságban, a korrupcióban ölt testet.
Beneath this realm there flows a foaming, unholy pile born from the evil in men.
Királyságom alatt a gonoszság szétárad, s az emberben megszületik a bűn.
evil (też: deed, felony, foul deed, guilt)
volume_up
bűn {rzecz.}
Beneath this realm there flows a foaming, unholy pile born from the evil in men.
Királyságom alatt a gonoszság szétárad, s az emberben megszületik a bűn.
What do the police do when they seek the archvillain, the evil mastermind?
Mit csinál a rendőrség, ha a zseniális szökevényt, a bűn géniuszát keresi?
Great evil must the soul have done that is cast into this shape.'
Nagy bűn terhelheti azt a lelket, mely ilyen alakra kárhoztatott.
evil (też: bane, bother, complaint, disease)
volume_up
baj {rzecz.}
That was the first evil, but not past remedy if they had then held their hands.
Ez volt az első baj, de ezen még lehetett volna segíteni, ha nem emelik másra a kezüket.
Where there is fortune to make the expenses of travelling unimportant, distance becomes no evil.
Ha bőven van pénz, és nem számít az útiköltség, akkor nincs semmi baj a távolsággal.
There is a very great evil that threatens the Elven people.
Valami nagyon nagy baj fenyegeti az elf népet.
volume_up
betegség {rzecz.}
evil (też: bane, peril, scourge)

Synonimy (angielski) dla "evil":

evil

Przykłady użycia - "evil" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThen Mekare and I touched the letter and we too caught the presentiment of evil.
Akkor mi is megérintettük a levelet, és bennünket is elfogott a baljós előérzet.
EnglishFor all their strange faults, and wild evil, they were not compromised for you.
Minden furcsa hibájuk, vadságuk, rosszaságuk sem szennyezte be őket a szemedben.
EnglishMaybe so, Mitch said, captivated by the most evil face he had ever encountered.
Elképzelhető felelte Mitch megigézve az életében eddig látott legördögibb arctól.
EnglishYou might still have turned away from folly and evil, and have been of service.
Még elfordulhattál volna a rossztól, eszedre térhettél és szolgálhattál volna.
EnglishI find then a law, that when I have a will to do good, evil is present with me.
Így ezt a törvényt látom: bár a jót szeretném tenni, a rosszra vagyok készen.
EnglishI never knew him to destroy any but those who were evil, I said in a whisper.
Sose láttam, hogy bárkit is elpusztított volna a gonoszokon kívül feleltem súgva.
EnglishA little wave of uneasiness seemed to sigh through the room like an evil breeze.
Mintha baljóslatú szellő sepert volna végig és borzongatta volna meg a jelenlevőket.
EnglishIt disquieted me in my dreams - the evil in thy soul working through to mine.
Nyugtalanított álmomban az az indulat, ami a lelkedből az enyémre áramlott át.
EnglishFor where envying and contention is: there is inconstancy and every evil work.
Mert ahol irigység és önzés honol, ott zűrzavar van és mindenféle hitványság.
EnglishAll things indeed are clean: but it is evil for that man who eateth with offence.
Minden tiszta ugyan, de ártalmára lesz annak az embernek, aki botrányt okozva eszik.
EnglishShe remembered Embelyon, where the most evil things were flowers and butterflies.
Eszébe jutott Embelyon, ahol a leggonoszabb dolgok a virágok és a pillangók.
EnglishWhatever happened afterwards, the memory of this evil time would be between them.
Akármi történik ezután, ennek az ördögi időszaknak az emléke mindig közéjük áll majd.
EnglishHe assured her that Becky and Kenny were the sum of all evil under this roof.
Dylan megnyugtatta, hogy Kennyn és Beckyn kívül más gazember nincs a házban.
English`And you're an admirable choice for that victim, a killer as evil as myself.'
És maga csodálatos lenne áldozatnak; hiszen éppoly elvetemült gyilkos, mint jómagam.
EnglishAnd he read it from your hearts, just as I read it now, that you wished us evil!'
Õ pedig kiolvasta szívetekből, ugyanúgy, mint én most, hogy rosszat kívántatok nekünk!
EnglishBut I set it down here, conjecturally, in light of the evil luck which followed.
Olyanok voltak, mint egy szerelmespár, valamely híres piktor festményén.
EnglishIs not ambitious, seeketh not her own, is not provoked to anger, thinketh no evil:
Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel.
EnglishD'you know how embarrassing it is to mention good and evil in a scientific laboratory?
Tudod te, mennyire zavaró egy tudományos laboratóriumban Jót és Gonoszt emlegetni?
EnglishGrimaces of evil were emblazoned on the walls behind me, across from me.
Mellettem és átellenben tarka színekkel festett gonoszok vágtak pofákat a falon.
EnglishI can bring the Evil Doer here to this chamber, she said, her face quickening.
Ide tudom hozni a kriptába a gonosztevőt! mondta, és az arca felragyogott.