"to enter" - węgierskie tłumaczenie

EN

"to enter" po węgiersku

EN to enter
volume_up
[entered|entered] {czasownik}

She heard Carl Jellicoe and Herbert Parker enter the church behind her.
Hallotta, amint Carl Jellicoe és Herbert Parker belép az épületbe.
She expected every moment that some of the gentlemen would enter the room.
Minden pillanatban azt várta, hogy a férfiak közül valaki belép a szobába.
They did not see him come across the front hallway and silently enter the room.
Nem látták, ahogy áthalad az előtéren, és némán belép a szobába.
If he could find no evidence of a police presence then he'd enter, and take the consequences.
Ha nem látja semmilyen jelét a rendőrségnek, akkor bemegy és vállalja a következményeket.
Now, one of my assistants is going to enter the room and ask them if they'd mind waiting another half hour.
Most az egyik asszisztensem bemegy hozzájuk és megkéri őket, várjanak még fél órát.
Figyeltem, amint bemegy egy épületbe.
With the door in the closed position, the plunger would enter the socket and make a contact.
Ha az ajtó csukva van, a vasmag behatol a foglalatba, és létrejön az érintkezés.
Once we show it to you, you must enter it, carrying an item we will give you.
Ha megmutatjuk a lyukat, Ön behatol majd, és magával viszi azt a tárgyat, amit előtte odaadunk Önnek.
If she didn't answer his questions, and he entered her forcibly, he'd see the runner for certain.
Ha a lány nem válaszol, és erőszakkal behatol a gondolataiba, biztosan meglátja a futót.
volume_up
beír {czas.}
Changes the name of the selected AutoText category to the name that you enter in the Name box.
A kiválasztott szöveg-o-mata kategória nevét változtatja arra, amit beír a név mezőbe.
to enter (też: to come in)
volume_up
bejön {czas.}
Nemsokára bejön egy aranyszínű droid.
to enter

Przykłady użycia - "to enter" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishEnter the title that you want to display when the cell or cell range is selected.
Adja meg a címet, amely egy cella vagy cellatartomány kijelölésekor megjelenik.
EnglishType the number of the page number that you want to jump to, and then press Enter.
Írja be az oldal számát ahová ugrani kíván, majd nyomja meg az Enter billentyűt.
EnglishEnter the amount of space that you want to leave above the selected paragraph(s).
Adja meg a térköz mértékét, melyet a kijelölt bekezdések felett akar kihagyni.
EnglishEnter the message that you want to display when invalid data is entered in a cell.
Írja be a cellába érvénytelen adat kerülése esetén megjeleníteni kívánt üzenetet.
EnglishEnter the horizontal distance from the left edge of the page to the pivot point.
Írja be az oldal bal széle és a forgatási pont közötti vízszintes távolságot.
EnglishEnter the shell command, the output of which you want inserted into your document.
Adja meg azt a parancsot, amelynek kimenetét be szeretné szúrni a dokumentumba.
EnglishEnter the number of vertical segments to use in the selected 3D rotation object
Adja meg a használandó függőleges szakaszok számát a kijelölt térbeli forgástesthez.
EnglishEnter the text that you want to display after the endnote number in the note text.
Adja meg a jegyzet szövegében a végjegyzet száma után megjelenítendő szöveget.
EnglishEnter the path and name of the program or select it by clicking on ... button.
Adja meg a program nevét és elérési útját, vagy válassza ki a... gombra kattintva.
EnglishEnter the amount of space that you want to leave below the selected paragraph(s).
Adja meg a térköz mértékét, melyet a kijelölt bekezdések alatt akar kihagyni.
EnglishEnter the amount of horizontal space you want at the beginning of the connector.
Adja meg a vízszintes térköz mértékét, melyet az összekötő kezdeténél akar kihagyni.
EnglishEnter the number of characters by which a word can be shorter than the search term.
Adja meg, hogy egy szó hány karakterrel lehet kevesebb a keresett kifejezésnél.
EnglishEnter the amount by which you want to reduce the font size of the selected text.
Írja be a méretet, amekkorára csökkenteni kívánja a kijelölt szöveg méretét.
EnglishEnter the text that you want to display after the footnote number in the note text.
Adja meg a jegyzet szövegében a lábjegyzet száma után megjelenítendő szöveget.
EnglishEnter the path and name of the program or select it by clicking on the ... button .
Adja meg a program nevét és elérési útját, vagy válassza ki a... gombra kattintva.
EnglishEnter a character that you want the decimal tab to use as a decimal separator.
Írja be azt a karaktert, amelyet a tizedesjegyek elhatárolására szeretne használni.
EnglishEnter the databases types you wish to exclude from the backup operation here.
Itt lehet megadni, mely adatbázisokat szeretne kizárni a biztonsági mentésből.
EnglishWithout word from Tom, how can we decide what to do, once we enter the Seahorse?
Tom visszajelzése nélkül honnan tudjuk, mit kell tennünk, ha már a Vízilóban vagyunk?
EnglishThey knew that he had to have passed at least one checkpoint to enter the Hall.
Tudták, hogy legalább egy ellenőrzőponton át kellett haladnia, amíg idejött.
EnglishBiggs opened it, switched on a light, gestured for Deucalion to enter ahead of him.
Biggs kinyitotta, majd felkapcsolta a villanyt, és maga elé tessékelte Deucaliont.