EN to engage
volume_up
[engaged|engaged] {czasownik}

to engage (też: to employ, to exert, to hire, to place)
The US does engage in spying but, if Roxana Saberi was a spy, the Iranian authorities by their actions did nothing to convince anyone of that case.
Amerika alkalmaz kémeket, de amennyiben Roxana Saberi kém volt, az iráni hatóságok semmit sem tettek annak érdekében, hogy bárkit is meggyőzzenek erről.
It is unacceptable that the United States of America - considered a torchbearer of human rights and democracy - has engaged in ill-treatment and torture of the detainees of the camp.
Elfogadhatatlan, hogy az Amerikai Egyesült Államok, az emberi jogok és demokrácia állítólagos élharcosa, kínzást és bántalmazást alkalmaz a fogolytáborban a foglyok ellen.
to engage (też: to engross, to pin, to take up, to tie)
volume_up
leköt {czas.}
to engage (też: to adopt, to contract, to don, to draw)
volume_up
felvesz {czas.}
to engage (też: to attack, to charge, to get up, to impugn)
volume_up
támad {czas.}
Bullet Two is engaging, Douglas cried out on the interplane frequency.
Bullet Kettes támad! ordította Douglas a gépközin.
to engage (też: to betroth, to espouse, to plight)
to engage (też: to obligate, to oblige, to bind over)
This prevents us from engaging in demagogy and populism. This obliges us to speak honestly to the people of Europe.
Ez távol tart minket a demagógiától és a populizmustól, valamint arra kötelez, hogy őszintén beszéljünk Európa népéhez.
to engage (też: to covenant)
to engage
volume_up
összekapcsolódnak {czas.} (fogaskerekek)
to engage (też: to hire, to indent, to shop, to sign on)

Przykłady użycia - "to engage" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIf you engage in that type of behavior, you'll be asked to leave the community.
Ha ilyen típusú viselkedést folytatsz, fel leszel szólítva a közösség elhagyására.
EnglishMerely close this contact, engage this arm, throw in this togglethen you daze.
Csupán zárom a kört, bekötöm ezt a kart, kihúzom ezt a pecket... és te elkábulsz.
EnglishIn a web it could only wait passively, but with the lamp it could engage its prey.
Megszővén a hálót, nem tehetnek mást, mint várják, hogy majd csak beleakad valami.
EnglishThis amounts to discrimination against those who engage in conventional farming.
Ez már a hagyományos gazdálkodást folytatókkal szembeni megkülönböztetésnek minősül.
EnglishIt is important that they are given a chance to engage in the political process.
Fontos, hogy lehetőséget kapjanak a politikai folyamatban való részvételre.
EnglishTherefore, we are asking them to engage with us on shared, universal principles.
Ezért arra kérjük őket, hogy vegyenek részt közös, egyetemes alapelveink betartásában.
EnglishIt is impossible to engage in individual measures over a river that connects us all.
Lehetetlenség, amikor egy folyó összeköt minket, hogy egyedi akciókba bocsátkozunk.
EnglishOn the contrary, I think we should engage with this poorest country of Central Asia.
Ellenkezőleg, kapcsolatban kell állnunk Közép-Ázsia legszegényebb országával.
EnglishI would therefore urge Parliament's leaders to engage in talks with the airlines.
Ezért sürgetem a Parlament vezetőit, hogy kezdjenek tárgyalásokat a légitársaságokkal.
EnglishWe are only encouraging Russia to engage in more irresponsible behaviour.
Ezzel csak tovább bátorítjuk Oroszországot, hogy még felelőtlenebbül viselkedjen.
EnglishIt shows how difficult it is to engage in more significant re-prioritising.
Megmutatja, hogy milyen nehéz a prioritások rangsorolásának jelentős megváltoztatása.
EnglishI think we saw the willingness of the social partners to engage with us.
Úgy gondolom, láthattuk, hogy a szociális partnerek hajlandók együttműködni velünk.
EnglishBut whether we like it or not, we still have to engage with the bear.
Akár tetszik, akár nem, a párbeszédet mindenképpen folytatnunk kell a medvével.
EnglishIt is very important, I think, that we engage in dialogue with Russia.
Véleményem szerint nagyon fontos, hogy párbeszédet folytassunk Oroszországgal.
EnglishWe cannot afford to marginalise Russia, we have to engage with it in a constructive way.
Nem engedhetjük meg Oroszország kiszorítását, konstruktív módon kell együttműködünk.
EnglishAnd if we're going to engage them, I think that's what we've got to do.
És ha szembe akarunk szállni velük, úgy gondolom, ez az, amit tennünk kell.
EnglishWe will identify the aircraft and engage until Sichuan-Ten flight is in position.
Azonosítjuk a gépet, és feltartjuk míg a Szicsuan Tízes megérkezik.
EnglishII Or we can engage those fighters and the AWACS,- the radar nav said.
- Vagy megtámadjuk a vadászgépeket és az AWACS-ot - mondta a radarnavigátor.
EnglishIt is unacceptable that there are states which are not even willing to engage in a debate.
Elfogadhatatlan, hogy legyenek államok, amelyek nem hajlandók tárgyalni sem!
EnglishWe need to engage civil society at large, youth, religious leaders and the media.
Az egész civil társadalmat, az ifjúságot, a vallási vezetőket és a médiát is be kell vonnunk.