"to emphasize" - węgierskie tłumaczenie

EN

"to emphasize" po węgiersku

EN to emphasize
volume_up
[emphasized|emphasized] {czasownik}

Przykłady użycia - "to emphasize" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishNow, I want to emphasize that not every autistic kid is going to be a visual thinker.
Ki akarom hangsúlyozni, hogy nem minden autista gyerek lesz vizuális gondolkodó.
EnglishAs if to emphasize this, Mr Gray raises one of his hands and brings it down.
Mintha ezt akarná hangsúlyozni, Mr. Szürke fölemeli, majd leengedi az egyik kezét.
EnglishI emphasize the fact that these confidential data can be kept in separate registers.
Hangsúlyozom, hogy e bizalmas adatok külön nyilvántartásokban is tárolhatók.
EnglishI would like to emphasize that 18 denominations enjoy official recognition in Romania.
Hangsúlyozni kívánom, hogy Romániában 18 felekezetet ismernek el hivatalosan.
EnglishRaised by defiler magic, she added redundantly, merely to emphasize the point.
Kikelt, méghozzá a pusztító mágia hatására - tette hozzá hangsúlyosan.
EnglishHis own line represented a drive to emphasize language ability, rather than tool use.
Az ő fajtája inkább a nyelvi képességeket helyezte előtérbe a szerszámhasználat rovására.
EnglishHis voice was cracking with his attempt to emphasize the urgency that was driving him.
Hangja elcsuklott, annyira igyekezett hangsúlyozni kérése sürgős voltát.
EnglishI would like to emphasize that this cooperation must also convey values.
Hangsúlyozni szeretném, hogy ennek az együttműködésnek értékeket is kell közvetítenie.
EnglishFrank wailed, pounding one fist into the table to emphasize his foolishness.
Jézusom, úgy viselkedtem, mint egy hülye! - nyöszörgött Frank és öklével az asztalra csapott.
EnglishIn the end, I emphasize the need to promote the young generation in this republic.
Végezetül hangsúlyozni szeretném a fiatal generáció támogatásának szükségességét a köztársaságban.
EnglishWhy should they try to emphasize their solidarity and authority that way?
Miért kell így hangsúlyozniuk az összetartozásukat és a hatalmukat?
EnglishPoirot sat very upright and wagged his forefinger emphatically to emphasize his points.
- Poirot kihúzta magát a karosszékben, és a mutatóujjával adott nyomatékot gondolatmenetének.
EnglishDurga the Hutt heaved himself up, as if to emphasize his importance.
Durga felegyenesedett a fekhelyén, mintha ki akarná hangsúlyozni személyének fontosságát.
EnglishAnd one of the things I can do is make it bigger if I want to emphasize it and make it more important.
Egyik az, hogy nagyobbá tesszük, ha ki akarnád emelni és így fontosabbá tenni.
EnglishTynian bent over and picked up two severed heads by the hair as if to emphasize his point.
Tynian lehajolt, és mondandója alátámasztására felemelt két fejet.
EnglishI would emphasize again, the Cedas mages are a major tactical advantage.
Hangsúlyoznám, a Kréda mágusai nagy taktikai előnyt jelentenek.
EnglishCom­rades, I cannot emphasize this enough: the life of every single private sol­dier is important to us.
Elvtársak, nem győzöm eléggé hangsúlyozni: minden egyes katonánk élete számít.
EnglishAs though to emphasize the point, from somewhere above them on the second floor, more shouts were taken up.
Mintha csak a gondolatait igazolnák, kiáltások harsantak a második emeleten is.
EnglishThe land had some dips and rises, but all they seemed to do was emphasize the lack of a real hill anywhere.
A néhány kisebb domb és bukkanó inkább csak az igazi hegyek hiányát hangsúlyozza.
EnglishI particularly emphasize the strategic importance of the Nabucco and Constanţa-Trieste projects.
Elsősorban a Nabucco-projekt és a Constanţa-Trieste projekt stratégiai jelentőségét emelem ki.