"effigy" - węgierskie tłumaczenie

EN

"effigy" po węgiersku

volume_up
effigy {rzecz.}

EN effigy
volume_up
{rzeczownik}

effigy (też: double, image, likeness, portrait)
volume_up
képmás {rzecz.}
effigy (też: drawing, idea, illustration, image)
volume_up
kép {rzecz.}

Synonimy (angielski) dla "effigy":

effigy

Przykłady użycia - "effigy" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI have no doubt, for example, that the Fernworthy people will burn me in effigy to-night.
Én csak a közösség érdekét tartom szem előtt, ami viszont kötelességem.
EnglishIt was a cemetery of dead forms, of funereal effigy and stone angels.
Temető volt ez halott formák, temetési képmások, kőangyalok temetője.
EnglishI saw this dead, naked effigy of himself hanging from the ceiling.
Saját maga halott, meztelen képmását láttam lógni a plafonról.
EnglishIt was guilt-that shop of dolls Claudia had described to me, shelves and shelves of the effigy of that dead child.
Bűn volt az a bolt, a halott gyermeket formázó babákkal telezsúfolt polcok.
EnglishEach sarcophagus in the crypt beneath the Basilica had been surmounted by a leaden effigy of its inhabitant.
A Bazilika alatti kripta szarkofágjait az ott nyugalomra helyezett elhunytak ólomképmásai díszítették.
EnglishI need not literally kiss the feet of this effigy.
Nem kell szó szerint megcsókolnom ennek a képmásnak a lábát.
EnglishSparhawk rejoined the parts of the spear, then reached out his hand and laid it over the heart of the leaden effigy.
Sparhawk összetolta a dárda két darabját, aztán kinyújtotta a kezét, és nyitott tenyerét a bronzképmásra fektette.
EnglishAt first he was a silent effigy of sorrow; but then the lamentation rose out of him, loud and sustained as the conch.
Az első pillanatokban a bánat néma szobrává fagyott, de aztán feltört belőle a jajongás, hangosan, kitartóan, mint a kagyló kürtszava.
EnglishHanging Malachi Constant in effigy was an act of violence on the order of trimming a Christmas tree or hiding Easter eggs.
Malachi Costant jelképes akasztása nagyjából annyira volt erőszakos cselekmény, mint a karácsonyfa-díszítés vagy a húsvéti tojások elrejtése.
EnglishHe stood before the lead effigy of the late king, a man he was sworn to serve but for whom he had had but little respect.
Megállt a néhai király bronz képmása előtt azé a királyé előtt, akinek a szolgálatára felesküdött, de aki iránt vajmi kevés tiszteletet érzett.
EnglishIt was on their generally decent consciences, after all, that they had hanged Constant in effigy in their homes and places of work.
Végtére is valamennyiük általában tisztes lelkiismeretét terhelte, hogy Constant képmását otthonukban is, munkahelyükön is felakasztották.
EnglishGagarin the astronaut, killed flying a prototype while the worse for vodka, is here, a few yards from the round-headed stone effigy of Nikita Khrushchev.
Itt nyugszik Gagarin, aki egy vadászgép prototípusának kipróbálása közben lelte halálát, tőle alig néhány méternyire Nyikita Hruscsov kőből faragott, kerek fejű mása.
EnglishThe headstone was in the form of a cross, carved in granite, but there was no effigy of the dead man, just his name and beneath it the words Russky Soldat, a Russian soldier.
A sírkő keresztet formázott, gránitból faragták, s mindöszsze a tábornok neve volt rávésve, az alá pedig csak annyi: russzkij szoldat, orosz katona.
EnglishThe sculptor who had created the effigy had made some effort to make Aldreas features look regal, but the weakness was still there in the slightly harried expression and the uncertain chin.
Az ólomtáblát készítő szobrász megpróbált fejedelmi vonásokat kölcsönözni Aldreasnak, de a nyugtalan arckifejezés és a bizonytalan álltartás még így is gyengeséget sugallt.
EnglishThere had been a moment in the wax museum, yes, when he had seen that vulgar effigy of Cleopatra, and the ludicrous, expressionless Antony beside her, when he had felt something akin to panic.
Volt egy ilyen pillanat abban a viaszmúzeumban, igen; látva Kleopátra vulgáris képmását meg a groteszk, kifejezéstelen Antoniust mellette, úgy érezte, a pánik úrrá lesz rajta.