EN dry
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

2. potoczny

dry

Synonimy (angielski) dla "dry":

dry

Przykłady użycia - "dry" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishOther areas were almost bare, showing his creased, dry-looking grey skin beneath.
Másutt teljesen csupasz volt, és kilátszott szürke, ráncos, pergamenszáraz bre.
English(iii) - preservatives, where the soluble dry matter content is less than 65 %,
iii. - tartósítószerek, ha az oldalható szárazanyag-tartalom 65%-nál kevesebb,
EnglishIn the silence, and standing over the dry blood, they looked suddenly furtive.
A csöndben, a megalvadt vér fölött arcuk hirtelen alattomos kifejezést öltött.
EnglishThe old leaves looked dusty and dark and ready perhaps to dry up and drop away.
A régi levelek porosan sötétlettek, nemsokára elszáradnak, és le is hullanak talán.
EnglishBut I got a friend back in Juárez who knows how to freeze-dry these things.
De van egy barátom Huarezben aki tudja, hogy kell fagyasztani ezeket a dolgokat.
EnglishGurgeh looked up at the blank screen, eyes still wide and staring, but dry.
Gurgeh az üres képernyőre nézett, a szemei még mindig tágra nyitva, de szárazak.
EnglishAnd when I turned I saw him white and bled dry and like a great husk of himself.
Megfordulván fehérnek és kiszívottnak láttam: olyan volt, mint önmaga héja.
EnglishHardly was the ink dry in Berlin when people started to try and water it down.
Alig száradt meg a tinta Berlinben, amikor elkezdték felülvizsgálni és felhígítani.
EnglishShe snapped her fingers under his nose, and he blinked sluggishly at the dry sound.
Donna az ujját pattogtatta a kisfiú orra előtt, mire az álmatagon pislogni kezdett.
EnglishShe heard her voice go dry until it seemed like the croaking of the last of ravens.
- Morgaine hangja egyre rekedtebb lett, végül már a holló károgására emlékeztetett.
English'Well - some time you may run dry,' he said, 'and then you can use this thing of mine.
- Nem baj, egyszer talán kifogy az ötletekből, és akkor felhasználhatja - mondta.
English- slight dry superficial defects provided that they do not cover more than 4 cm2.
- kisebb begyógyult héjhibák, amelyek területe a 4 cm2-t nem haladja meg.
EnglishThe rain fell in waves, as if trying to make up for two weeks of dry weather.
Az eső úgy szakadt, mintha kárpótolni akarná a földet az elmúlt kétheti szárazságért.
EnglishThen he stripped the dry-cleaning bag off the uniform and took it into the men's room.
Ezután lefosztotta egyenruhájáról a plasztikzsákot, és belépett vele a férfivécébe.
EnglishAs you can see behind me, USS Enterprise and John Stennis remain in dry dock.
Amint mögöttem látható, az USS Enterprise és a John Stennis a szárazdokkban vesztegel.
EnglishRather like a man who has been splashed with dirty water, and has let it dry on his skin.
Mint akit lelocsoltak piszkos vízzel, aztán hagyták, hogy rászáradjon a piszok.
EnglishNow and again clumps of dry grass cast shadows in hollows in the sand.
A szilárd talajt fokozatosan valami lábhoz tapadó, aprószemű homok váltotta fel.
EnglishThey found a couple of paint pots and brushes, the latter dry and stiff.
Találtak néhány festékesdobozt és ecsetet, az utóbbiak azonban keményre száradtak.
EnglishSlowly, they clean us up, dry us out, put us back together, piece by piece.
Lassanként leszoktatnak, megtisztítanak bennünket, apránként újra összeraknak minket.
EnglishHer nostrils flared like those of a horse that has heard the dry rattle of a snake.
Orrcimpái kitágultak, mint a lóé, amely kígyó farkcsörgésére neszelt fel.