EN dropping
volume_up
{rzeczownik}

dropping (też: cut, intermission, intermittence, lapse)
volume_up
kihagyás {rzecz.}
Allow dropping frames for better audio and video synchronization
A képkocka-kihagyás engedélyezése a jobb kép- és hangszinkronizáció érdekében
dropping (też: downfall, drop, fall, spill)
volume_up
leesés {rzecz.}
dropping (też: drip, ooze, oozing, running)
volume_up
csepegés {rzecz.}
dropping (też: drip, spatter, splatter, weeping)
dropping
volume_up
elejtés {rzecz.}

Przykłady użycia - "dropping" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI don't think I like him frightfully, confided Miss Meredith, her voice dropping.
Azt hiszem, nem kedvelem túlságosan vallotta be Meredith kisasszony elhaló hangon.
EnglishI apologized for dropping in as I had, but said that it was a sudden impulse.
Bocsánatot kértem a váratlan betörésért, de, mondtam, hirtelen támadt ötlet volt.
English'Good lad,' Sparhawk congratulated him, dropping a gold crown into the begging bowl.
Okos kölyök vagy dicsérte meg Sparhawk, és egy aranykoronát dobott a koldustálba.
EnglishIt is not easy to climb a cliff while enemies are dropping rocks from above.
- Nem könnyű sziklát mászni, amikor fentről az ellenség köveket dobál az emberre.
English`This is Louis, and I am Lestat,' he said to her, dropping down beside her.
Ez itt Louis, én meg Lestat vagyok mondta Lestat a gyereknek, lezökkenve mellé.
EnglishShe stared off, her voice dropping low, her hand resting warmly on his arm.
- Pillantása elrévedt, hangja lehalkult, keze melegen nyugodott a férje karján.
EnglishIt's easy, just a matter of dropping a nice little mordida on the right guy.
Geraszimov KGB-igazgató disszidálása alaposan betett" a tengerentúli műveleteknek.
EnglishThe banker reeled backward, dropping his weapon, clapping hands to his face, falling.
A bankár hátratántorodott, elejtette a fegyverét, és az arcához kapva összerogyott.
EnglishGriffin's arms, reaching into the mist, and dropping Blue-Cat to the ground.
Mrs. Griffin bedugta a kezét a ködbe, és odadobta Harvey elé Kék Macskát.
EnglishThe rest of the colored folks gonna give them the honor of dropping the first one.'
A többi színes bőrű nép átengedi nekik a megtiszteltetést, hogy ők dobják le az elsőt.
EnglishOne finger pressed suggestively into her left palm for an instant before dropping away.
Egyik ujja, mielőtt elengedte volna, sokat sejtetően megszorította a tenyerét.
EnglishSaul made his choice, dropping to the floor, rolling beneath the heavy curtain.
Saul villámgyorsan döntött, levetette magát a földre, és begördült a súlyos függöny alá.
Englishthe older guard asked, dropping his weapon as he'd been ordered.
Hogyan jutottak be ide? - kérdezte a férfi, amikor megadóan eldobta fegyverét.
EnglishMore arrows came whizzing down into the ravine, dropping among them now.
Újabb nyílvesszők érkeztek odafentről, és ezúttal már jóval közelebb csapódtak be.
EnglishReggie's not dropping the big news until you guys are on the plane and in the air.
Reggie addig nem közli az információt, amíg maguk nincsenek a levegőben.
English... that you can extract files just by dropping them on to Konqueror, the file manager?
... hogy archívumok kitömörítéséhez elég azt egy Konqueror ablakra ráejteni?
EnglishForward raced a long line of archers, dropping to one knee to light their arrows.
Hosszú sorban rohantak előre, és fél térdre ereszkedtek a nyilazáshoz.
EnglishThen Genewen was within the Gardens, dropping slowly to the foot of the small rise.
Genewen megérkezett a Kertekbe, és lassan leereszkedett a halom lábához.
EnglishIf you start off by dropping the damn glass on the floor, you really will be fucked.
Ha rögtön az elején a földre ejted azt a rohadt serblit, akkor tényleg el vagy intézve.
EnglishCyclopss prices have been dropping as more villages have joined the trade pact.
Küklopsz tarifája csökkent, amióta még több falu csatlakozott a kereskedelmi egyezményhez.