"down to earth" - węgierskie tłumaczenie

EN

"down to earth" po węgiersku

EN down to earth
volume_up
{przymiotnik}

Oh, Mom, Mom, he's wild and spontaneous... and hysterical and offbeat... and on top of all that... he's centered, and he's down to earth.
Oh, anya, anya, ő olyan vad és spontán... és hisztérikus és túlfűtött... és mindezek tetejében... mindig a középpontban áll, és olyan gyakorlatias.
So as a journeyman, I put an ad into the paper that I had studied, that I was a down-to-earth potter's journeyman and I was looking for a job as a journeyman.
Iparosként hirdetést adtam fel az újságban, hogy kitanultam, hogy egy gyakorlatias fazekas iparos voltam, és munkát kerestem, mint iparos.
It ensures that EU money is spent on a project that is already being shown to deliver positive results in many Member States, and it is a practical, down-to-earth, workable proposal.
Biztosítja, hogy az uniós forrásokat olyan projektre költsük el, amely már sok tagállamban pozitív eredményeket hozott, és ez egy gyakorlatias, reális és megvalósítható javaslat.

Synonimy (angielski) dla "down-to-earth":

down-to-earth
English

Podobne węgierskie tłumaczenia dla słowa "down to earth"

down rzeczownik
Hungarian
down przymiotnik
down przysłówek
to down czasownik
down! wykrzyknik
Hungarian
to przyimek
Earth rzeczownik
Hungarian
earth rzeczownik
to earth czasownik

Przykłady użycia - "down to earth" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWhen you've finished showing the Admiral around, - you can join me down on Earth.
Ha megbizonyosodott róla, hogy az admirálisnak mindene megvan, csatlakozhat hozzám.
EnglishThe title of our parliamentary decision is 'How to bring space down to earth'.
A parlamenti határozatunknak az a címe, hogy "Hogyan hozzuk le a világűrt a földre?”.
EnglishGo down to Earth and get away from me and interfere with Nothing, do you hear?'
Menj le a földre, takarodj a köze-lemből, és ne merészelj beleavatkozni semmibe, hallod?"
EnglishAh, that poor Baby Jenks, she thought as she looked down to earth just one last time.
, az a szegény Jenks Bébi, gondolta, mikor utoljára visszanézett a földre.
EnglishWe were puzzled, and back down to Earth we went, persuaded by the earth to wander, to walk.
Háborogva tértünk vissza a földre, hogy bolyongjunk, barangoljunk.
EnglishBecause of his upside-down orientation, Earth would actually be his sky during the entire E.V.A.
Az űrrepülőgép úgy állt be, hogy az űrséta alatt a Föld lett az ég".
EnglishShe finished covering up Squiller and gently patted down the earth.
Befejezte Tínár elföldelését, és gyengéden lenyomkodta a talajt.
EnglishI beamed high-powered electromagnetic energy waves down Deep Earth fault lines, and, you know.
Nagyon erős elektromágneses energiahullámokat sugározok a Mély Föld törésvonalán keresztül és tudják.
EnglishPrince Jesus obeyed the good Lord, and He came down to earth, to a place named Bethlehem of Judaea.
Jézus herceg engedelmeskedett a jóságos Úrnak, és lejött a földre Júdeában, egy Betlehem nevű helyen.
EnglishA voice rose from the door that led down into earth.
Egy hang szólalt meg az ajtóból, mely a föld gyomrába vezetett.
EnglishIn fact, the more people see these images, the more perhaps we will bring space down to earth.
Tény, hogy minél többen látják ezeket a képeket, annál többen lesznek, akik a világűrt közelebb hozhatják a Földhöz.
EnglishEuropean Space Policy: How to bring space down to earth (debate)
Európai űrpolitika: ég és föld között (vita)
English(DE) Mr President, after all this excitement, perhaps we need a more down-to-earth approach.
). - (DE) Tisztelt elnök úr! Mindezen izgalmak után most egy kicsit gyakorlatiasabb szempontból közelíteném meg a dolgokat.
EnglishLet us bring it all down to earth just a little bit shall we?
EnglishThree seconds later it was able to track on a cloud of heated fragments, curving down to earth.
Három másodperccel később már újra nyomon tudta követni a Föld felé ívben visszaeső, felmelegedett töredékek egész felhőjét.
EnglishIf ever you should come down to earth again, and revisit Alexandria, do not fail to come and sup with me.
Ha valaha leszállnál a földre, és visszatérnél Alexandriába, ne mulaszd el, nagyon kérlek, hogy elgyere hozzám vacsorára.
EnglishThey shot through the aurora level, the meteor level, the twilight limit, the stratosphere, and down to earth.
Keresztülszáguldottak a sarki fény szintjén, a meteorszinten, az alkonyhatáron, a sztratoszférán, aztán leértek a Földre.
EnglishThe rest of us are scattered up and down the earth.
EnglishA Different Ape r the sound of an animal woke him, its growls I finding their way into floating dreams and call -Ling him down to earth.
Valami állat hangjára ébredt fel, a morgás behatolt kósza álmai közé és visszaszólította a földre.
EnglishLadies and gentlemen, following the Alliance of Civilisations, we must come down to earth and continue voting.
Hölgyeim és uraim! Nos, akkor most a Civilizációk Szövetsége után, vissza kell térnünk a földre és folytatnunk kell a szavazást.