"dizzying" - węgierskie tłumaczenie

EN

"dizzying" po węgiersku

EN dizzying
volume_up
{przymiotnik}

dizzying (też: dizzy, vertiginous)
It was a dizzying experience, one that captivated me completely.
Szédítő élmény volt; annyira lenyűgözött, hogy mindenről elfelejtkeztem.
It was dizzying—leaping about the entire galaxy trapped in a casket-sized container.
Szédítő volt a parányi tárgyba zártan körbeugrándozni a galaxist.
The possible variations were like a dizzying maze whose exit could never be found.
A lehetséges variációk szédítő labirintust alkottak, amelyből lehetetlen megtalálni a kiutat.

Przykłady użycia - "dizzying" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishHe felt a bit blurry from his raw interface with the sprawling, dizzying Mesh.
- Hari egy kicsit még szédült a Hálózatban átéltek után, de az idő sürgette.
EnglishMany humans in the dizzying world of rock music appeared unearthly.
A rockzene szédítően örvénylő világában sok ember látszik túlviláginak.
EnglishThe icy cracked surface dwindled below them with dizzying speed.
Az űrhajó a magasba emelkedett, és növekvő sebességgel közeledett az atmoszféra határához.
EnglishIt felt a dizzying sense of relief that at least it had not triggered some ultimate apocalypse.
Zsibbasztó megkönnyebbülés öntötte el, hogy mégsem idézett el valamiféle végs apokalipszist.
EnglishThe dawning comprehension was almost as dizzying as the fear.
A derengőő felismerés majdnem olyan szédítőő volt, mint maga a félelem.
EnglishThe great history book lies open with its dizzying array of blank pages.
A történelem könyvében még üresen állnak a lapok.
EnglishA new presence surged to the fore within him, and Sorak felt the dizzying sensation of spinning away into the darkness.
Egy új személyiség készült előtörni belőle, és Sorak beleszédült a sötétségbe.
EnglishFirst the dizzying heat and then the frost on the windows.'
Először az agylágyító hőség, aztán a jégvirág az ablakon.
EnglishA rather dizzying display of strength, Khayman conceded.
Haiman elismerte, hogy ez bizony lenyűgöző erődemonstráció.
EnglishHe was learning English with dizzying speed.
A férfi bámulatra méltó sebességgel tanulta az angolt.
EnglishThe cemetery had dropped into a buzzing, dizzying silence.
Zizegő, bódító csend borult a temetőre.
EnglishIn dizzying shock she looked at this colossus.
Tompa viszolygással tekintett fel a kolosszusra.
EnglishThe direct look Webber gave me was dizzying in its effect.
EnglishIn the warm, dizzying scuffle that followed there was some laughter, some sudden passion, and best of all. no time to think.
- Például az, hogy megbízzam egy professzorban, és elvárjam tőle, hogy ne használjon kétértelmű szavakat.
EnglishThis was a dizzying bowl with various scholarly disciplines represented by the full regalia and insignia, splashed across immense wall designs.
A kerek terem falait a különböző tudományos iskolák felségjelei, címerei és zászlói díszítették.
EnglishAnd the sky high above was that dizzying blue.
EnglishThey swarmed around Renseveer as if they were leaves caught in a wind devil, clicked and scraped against one another in a dizzying dance.
Úgy szálldostak Renseveer körül, mint a forgószélbe került levelek, néha egymásnak csattantak, összesurrantak.
EnglishHe had seen these at dizzying speed.
EnglishA sense of enchantment returned, of dizzying pleasure-Magnus holding me, connected to me, my blood flowing into him.
Visszatért a bűvölet is, megint elfogott ugyanaz a részeg ujjongás, mint amikor Magnus rám tapadt, összeforrt velem, és folyt belé a vérem.
EnglishWith dizzying astonishment,