"dizzy" - węgierskie tłumaczenie

EN

"dizzy" po węgiersku

volume_up
dizzy {przym.}

EN dizzy
volume_up
{przymiotnik}

dizzy (też: vertiginous, dizzying)
There was a dizzy moment in which his eyes blurred.
Szédítő pillanat volt, amikor a szeme elhomályosult.
It was a dizzy nightmare of violent movement.
Hevesen hömpölygött ez a szédítő lidércnyomás.
Gradually, as the depth of the hole increased, he began to be dizzy.
A gödör mind nagyobbra, nagyobbra nőtt, s végül szédítő szakadék tátongott alatta...
dizzy (też: vertiginous)
. How fiercely they fought, and it seemed strange to Morgaine, watching dizzied as the spindle sank, twirled, rose, that she could not hear the clashing of the great swords ...
Milyen tüzesen küzdöttek, és Morgaine különösnek találta, miközben szédülő fejjel nézte, hogyan süllyed, perdül és emelkedik az orsó, hogy nem hallja a nagy kardok csengését...

Przykłady użycia - "dizzy" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI could hear Rebecca's voice in my head and I was afraid I was going to get dizzy.
Hallottam Rebecca hangját a fülemben, és megriadtam, hogy mindjárt szédülni kezdek.
EnglishWe rose together, though I was faintly dizzy and I didn't want her to know it.
Egyszerre álltunk fel, bár én egy kicsit szédültem, de nem akartam, hogy észrevegye.
EnglishI pulled back, dizzy, and clung to the post, each one is unique, staring down at her.
Szédelegve elrántottam magamat, az ágyoszlopba kapaszkodtam, úgy néztem le rá.
EnglishTrembling, dizzy, he climbed to his feet and made his way to his stateroom.
Reszketve, szédelegve kapaszkodott fel a padlóról, és bebotorkált a kabinba.
EnglishThe thought of working for Jonathan Lake in this opulent setting makes me dizzy.
Beleszédülök a gondolatba, hogy Jonathan Lake-nél dolgozhatom ebben a pazar környezetben.
EnglishStill dizzy, suddenly thirsty, he groped for a glass of water on the podium.
Hirtelen szomjúság fogta el, és a pódiumon elhelyezett pohár vízért nyúlt.
EnglishShe was now weak and dizzy and her breasts were full of milk and ached continuously.
Rowan most már legyengült, szédült, a melle egyfolytában fájt a tejtől.
EnglishHe was panting and the pain in his arm was starting to make him dizzy.
Vadul lihegett, és a karjában lüktető fájdalom szinte teljesen elkábította.
EnglishDizzy from his injured skull 1 he lost his balance, falling again.
A koponyáját ért ütéstől szédelegve elveszítette az egyensúlyát, és újra elesett.
EnglishI tried to reach for my dagger, but I was too dizzy, and besides, I didn't have my dagger.
A tőröm után kapkodtam, de túlságosan kába voltam, és különben sem volt nálam a tőröm.
EnglishHer scent made him dizzy, the softness of her skin beneath his palms was almost overpowering.
Az illatától szédülni kezdett, tenyere alatt érezte a lány bőrének lágyságát.
EnglishIt made me positively dizzy to think of her with the freedom to escape.
Valósággal szédelegtem a gondolatra, hogy anyám szabad lesz és elszökhet!
EnglishI took another drink of the wine, though I was resolved it should be my last, for I was dizzy.
Ittam még egy pohár bort, megfogadva, hogy ez lesz az utolsó, mert szédültem.
EnglishThis time I became dizzy, but I refused to lift my hands to my head.
Ezúttal elszédültem, de nem voltam hajlandó a fejemhez emelni a kezemet.
EnglishSmart, steady, healthy breed, not dizzy like the Arabians are, and damned pretty, I think.
Okos, megbízható, egészséges, nem hisztis, mint az arabs, és szerintem átkozottul szép is.
EnglishThey had chucked visions and voices at the poor girl until she was dizzy.
A szerencsétlen lányt jelenségekkel és hangokkal bombázták, míg végül már minden forgott benne.
EnglishThe Colonel felt a little dizzy from the medicine and he let it ride.
Az ezredes egy kicsit szédelgett az orvosságtól, várta, hogy elmúlik.
EnglishAt least I don't get that dizzy, head-spinning nausea as much as I used to.
Legalább most nincs az a szédelgős, émelygő érzés mint szokott.
EnglishShe felt hot and stiff and dizzy, and her thirst was now a raging torment.
Nagyon melege volt, egész testét merevnek érezte, s a szomjúság most már valóban gyötrelem volt.
EnglishYou will be dizzy a moment and then you will open your eyes on Earth.
Egy pillanatra megszédülsz... aztán a Földön fogod kinyitni a szemed.