EN disservice
volume_up
{rzeczownik}

disservice (też: damage, detriment, disadvantage, harm)
volume_up
kár {rzecz.}
disservice (też: detriment, disadvantage, drawback, handicap)
volume_up
hátrány {rzecz.}
disservice

Przykłady użycia - "disservice" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThrowing that away would be doing a disservice to climate change policy.
Ennek eltékozlása rossz szolgálatot tenne a klímaváltozási politikának.
EnglishNot having any debate at all would be doing ourselves a disservice.
Ha teljesen elmarad a vita, azzal nem teszünk magunknak jó szolgálatot.
EnglishYou're doing yourself a disservice with this story, Alex said gently.
Ez a történet nem fog jót tenni a hírnevednek jegyezte meg Alex.
EnglishWith this move, the Czech political class did a disservice both to its own country and to Europe.
Ezzel a lépéssel a cseh politika kárt okozott, és nem csak saját országának, de Európának is.
EnglishAnd we do a disservice to our kids when we make them feel that they're not equipped to adapt.
És azzal nem szolgáljuk a gyerekeinket, ha azt éreztetjük velük, hogy képtelenek az alkalmazkodásra.
EnglishEnticing her back would be an unspeakable disservice to her.
De ha visszacsábítanám, az kimondhatatlan kárt okozna neki.
EnglishWith the best will in the world I will surely do our cause a disservice.
A legnagyobb jóakarattal is csak bajt okoznék.
EnglishThe ECJ has really done us a disservice on this, and in the process has harmed social Europe.
Az EB egyáltalán nem tett jó szolgálatot nekünk e téren, és az eljárás során kárt okozott a szociális Európának.
EnglishBy doing so, we would do a disservice to the newborn child's family - fathers usually earn more.
Ha ezt bevezetnénk, rossz szolgálatot tennénk az újszülött gyermek családjának - az apák általában többet keresnek.
EnglishIt's a more tempting invitation than you know, he answered, but I'd do you a great disservice if I came with you.
Hívásod sokkal csábítóbb mint gondolnád, de nagyon rossz szolgálatot tennék neked, ha veled tartanék.
EnglishBut your deeds do a disservice to the royal house.
Tetteid azonban rossz fényt vetnek a királyi házra.
EnglishThe majority of members who voted against it did a disservice to women, to the family and to society.
A többségben lévő képviselők, akik így szavaztak, rossz szolgálatot tettek a nőknek, a családoknak és a társadalomnak.
EnglishBut if we do not draw the lessons from the current crisis, then we are doing a great disservice to the European Union.
Amennyiben azonban nem vonjuk le a jelenlegi válság tanulságait, akkor nagy károkat okozunk az Európai Uniónak.
English'You may be doing him a disservice,' Tersono said.
EnglishOur opponents were aiming only to hit the headlines and did the people concerned a disservice in the process.
Ellenfeleink számára mindössze az volt fontos, hogy a címlapra kerüljenek, de ezzel semmiképpen sem szolgálták az érintettek érdekeit.
English(SV) The countries of north Africa are often lumped together, and as far as I can see, this does Tunisia a great disservice.
Az észak-afrikai országokat gyakran egy kalap alá veszik, és amennyire én meg tudom ítélni, ez egyáltalán nem válik Tunézia előnyére.
Englishto do sb a disservice
EnglishBelieve me, my dear Miss Elizabeth, that your modesty, so far from doing you any disservice, rather adds to your other perfections.
- Higgye el, drága Miss Elizabeth, hogy tartózkodása távolról sem tünteti fel előttem kedvezőtlen fényben, ellenkezőleg, még jobban kiemeli többi erényét.
EnglishImproved diet and sleeping conditions did me the disservice of sending me one evening to the Art Students League with a portfolio under my arm.
Bevezetett étkezési és alvási szokásaim tették meg nekem azt a rossz szolgálatot, hogy egy este elküldtek a Művésznövendékek Ligájába, hónom alatt egy mappával.
EnglishThe fact that the Socialist Group is now backing down and would rather sweep the truth under the carpet is scandalous and does a disservice to our control activities.
A tény, hogy a Szocialista Csoport most visszakozik és inkább a szőnyeg alá söpörné az igazságot, botrányos, és rossz szolgálatot tesz ellenőrzési tevékenységeinknek.