"disposal" - węgierskie tłumaczenie

EN

"disposal" po węgiersku

EN disposal
volume_up
{rzeczownik}

Additional items required by administrations which are not provided for by the layout key may be allocated to the free disposal area.
(5) Azok a kiegészítő tételek, amelyeket a minta nem tartalmaz, de amelyekre a hatóságoknak szükségük van, a "szabad elrendezés" jelzésű részre tehetők.
Additional items required by administrations which are not provided for by the layout key may be allocated to the free disposal area.
Azok a kiegészítő tételek, amelyeket a minta nem tartalmaz, de amelyekre a közigazgatásoknak szükségük van, a "szabad elrendezés" jelzésű részre tehetők.
disposal (też: action, command, commission, direction)
disposal (też: marketing, sale, vent, realization)
disposal
volume_up
megszabadulás {rzecz.} (vmitől)
I further feel that, before the ban comes into force, more research is required regarding safe disposal methods for mercury.
Azt gondolom, hogy a tiltás életbe lépését megelőzően további kutatásokra van szükség a higanytól való biztonságos megszabadulás módszerére vonatkozóan.

Synonimy (angielski) dla "disposal":

disposal

Przykłady użycia - "disposal" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe are of course at your disposal should you require any further clarifications.
Amennyiben további pontosításra van szükségük, szívesen állunk rendelkezésükre.
EnglishIn my country, Poland, the disposal of plant protection products is a major issue.
Hazámban, Lengyelországban, a növényvédő szerek ártalmatlanítása fontos kérdés.
EnglishThe needs are immense and we can see that the money at your disposal is not enough.
Óriásiak a szükségletek, és látjuk, hogy a rendelkezésére álló pénz nem elegendő.
EnglishThe Code of Conduct is not the strongest instrument we have at our disposal.
Az ügyviteli szabályzat nem a legerőteljesebb eszköz, ami a rendelkezésünkre áll.
EnglishThe Member States have EUR 75 billion at their disposal for the period 2007-2013.
A tagállamoknak a 2007-2013-ig tartó időszakra 75 milliárd euró áll rendelkezésükre.
EnglishThe Presidency needs the European Parliament and is therefore at its disposal.
Az elnökségnek szüksége van az Európai Parlamentre és ezért annak rendelkezésére áll.
EnglishThis is the first time that we are aware of all the means at our disposal.
Ez az első alkalom, hogy tudomásul veszünk minden, a rendelkezésünk álló eszközt.
EnglishIt is largely down to the fact that the fund has significant resources at its disposal.
Jórészt annak a következménye, hogy ez az alap jelentős forrásokkal rendelkezik.
EnglishThe storage and disposal of such data is a crucial part of this safeguard.
Az ilyen adatok tárolása és azok megsemmisítése az óvintézkedések központi eleme.
EnglishEven I, you must understand, don't have all the facts at my disposal, he said.
- Még én sem rendelkezem - ezt el kell nézned nekem - az összes Tudás felett - mondta.
English· The safe and economically advantageous final disposal of metallic mercury.
· A fémhigany biztonságos és gazdaságilag előnyös végleges ártalmatlanítása.
EnglishIt will place basic infrastructure and important skills at the EU's full disposal.
Ez alapinfrastruktúrát és fontos képességeket bocsát az EU rendelkezésére.
EnglishYou men have three slicks loaded with 2.75 rocket pods and guns at your disposal.
Az emberei három koptert kapnak, 2.75-s rakétadobozokkal, és gépágyúkkal.
EnglishMy good offices are at your disposal, Monsieur le docteur, Poirot assured him.
- Boldogan közbenjárok az érdekében, Monsieur le Docteur - mondta Poirot.
EnglishLieutenant Provalov assumed that cremation would be the disposal method of choke.
Provalov hadnagy feltételezte, hogy a hamvasztás mellett fognak dönteni.
English. - (DE) In general, I support the waste disposal directive.
írásban. - (DE) Általában véve támogatom a hulladékártalmatlanításai irányelvet.
EnglishThe police have all the means at their disposal for that kind of inquiry.
A rendőrségnek minden eszköz rendelkezésére áll az ilyenfajta dolgok kinyomozására.
EnglishThe Commission must immediately utilise all means at its disposal in this regard.
A Bizottságnak azonnal latba kell vetnie minden rendelkezésre álló eszközt ennek érdekében.
EnglishCA: It's a nuclear power plant that is its own waste disposal solution.
CA: Ez egy atomerőmű, amelyiknek meg van a saját hulladék kezelési megoldása.
EnglishAll his bliss, all his honour, all his liberty he avowed was entirely in your disposal.
Minden javát, minden tisztességét, minden szabadságát, mindenét te kezeidbe ajánlotta.