EN dispatch
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

volume_up
futár {rzecz.}
It was another quiet day on the dispatches, and soon Ryan had his head buried in the morning Post.
Ezen a napon nem sok küldeményt hozott a futár, így Ryan hamarosan már a Reggeli Birdöt bújhatta.
The deliverer was from Warsaw, and had been dispatched by his government-actually, by an agency of his government to an agency of the recipient government.
A futár varsói volt, a feladó pedig a lengyel kormány, illetve egy kormányügynökség, s a címzett szintén egy kormányügynökség volt egy orosz ügynökség.
dispatch (też: action, disposition, measure, provision)
dispatch (też: ardor, pep, zeal, fervor)
volume_up
buzgalom {rzecz.}
dispatch (też: letter, epistle, billet)
volume_up
levél {rzecz.}
What you see is a letter dispatched to Warsaw last week by the Pope of Rome.
Amit látnak, az egy levél, amelyet a pápa írt a varsói kormánynak a múlt héten.
dispatch (też: brief, briefing, detail, orientation)
dispatch (też: cable, telegraph message, despatch)
volume_up
sürgöny {rzecz.}
dispatch (też: cable, wire, telegram, telegraph message)
volume_up
távirat {rzecz.}
dispatch (też: care, diligence, endeavour, push)
volume_up
igyekezet {rzecz.}
dispatch (też: celerity, expedition, fastness, pace)
dispatch (też: day letter)
dispatch (też: message, report, sense, significance)
volume_up
jelentés {rzecz.}
Secondly, I should like to join Mr Rehn in expressing great sympathy for the German tourists who, according to a dispatch, have been kidnapped by Kurdish rebels in Turkey.
Másodszor, csatlakoznék Rehn úrhoz, aki együttérzéséről biztosította azokat a német turistákat, akiket egy jelentés szerint kurd lázadók raboltak el Törökországban.
volume_up
sietség {rzecz.}
One of his men had been killed by the tigone, but this pilgrim had dispatched the other four himself, and with a speed and effortlessness that seemed impossible.
Egyik emberét a tigone ölte meg, de ez a "zarándok" maga végzett a négy másikkal minden sietség és erőlködés nélkül, ami egyszerűen hihetetlennek tűnt.
dispatch (też: diligence)
dispatch (też: shifting)
dispatch
volume_up
híranyag {rzecz.}
dispatch
dispatch (też: suddenness)
dispatch (też: execution)
dispatch
dispatch
volume_up
megölés {rzecz.}
dispatch
dispatch
dispatch (też: urgency, immediacy)

2. Dziennnikarstwo

dispatch
dispatch

Przykłady użycia - "dispatch" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishHe then reviewed the protocol in his head one more time, and radioed dispatch.
Ezután végigpörgette a protokollt a fejében még egyszer, és erősítést kért rádión.
EnglishMister D was standing in the door to dispatch with his head down, whining at me.
Mister D állt a forgalomirányító ajtajában, és a fejét lehajtva nyüszített.
EnglishAs we know, the European Union will dispatch a full election observation mission.
Amint tudjuk, az Európai Unió teljes választási megfigyelő missziót küld ki.
EnglishWe regret to inform you that this order will not be ready for dispatch tomorrow.
Sajnálattal értesítjük, hogy sajnos a rendelés nem lesz készen a holnapi szállításra.
EnglishArranged that we be separated from each other, so that he could dispatch us one by one.
Úgy intézte, hogy különváljunk egymástól, mert így egyesével végezhetett velünk.
EnglishMajor Palgrave could have kept it in a drawer-or a dispatch-case, something like that.
Lehet, hogy Palgrave őrnagy fiókban tartotta, vagy aktatáskában, vagy máshol.
EnglishSome will come as gifts; we will dispatch agents to seek out others.
Néhány ajándékként fog érkezni; más darabok felkutatására ügynököket küldök szét.
EnglishA courier from Godelia arrived at Falu Ffail, carrying a dispatch from King Dartweg.
Egy hírnök érkezett Falu Ffailbe Godeliából, Dartweg király üzenetével.
EnglishHerb Avery was running dispatch that night, at least that was one, and he joined them.
Herb Avery volt a forgalomirányító, legalább ő a helyén volt, és csatlakozott hozzájuk.
EnglishStephanie Colucci was in dispatch, drinking a Coke and reading a magazine.
Stephanie Colucci volt a forgalomirányítóban, kólát ivott, és egy magazint lapozgatott.
EnglishDown the hall in his office, Rozhdestvenskiy drew up the brief dispatch for Bubovoy.
Valamivel odébb, az irodájában Rozsdesztvenszkij a Bubovojnak küldendő üzenetet szövegezte.
EnglishGerasimov was surprised by the new FLASH dispatch from America, this one from Platonov.
Geraszimovot igencsak meglepte az Amerikából, ezúttal Platonovtól jött, új FLASH üzenet.
EnglishIf so, he had to plan well, both the method of self-dispatch and its arena.
Ha így van, mindent jól el kell terveznie; mind az alkalmazott metódust, mind a helyszínt.
EnglishNext he started composing what to all intents and purposes was a news dispatch.
Ezután belefogott a minden szándéka és célja szerint hírlevélnek szánt fogalmazvány megírásába.
EnglishNow he would just wait for the progenitor of this elegant syllogism to come and dispatch him.
Most csak várt, hogy az elegáns gondolatmenet őse elérkezzen és a másvilágra küldje.
English'Shoot it to me,' Dispatch said, but he didn't sound happy about it.
Na, dalolja el azt a számot mondta az ügyeletes, de egyáltalán-nem hangzott boldognak.
EnglishThey were reading a hastily laundered copy of the latest SORGE dispatch.
A legutóbbi SORGE-küldemény sietve átszerkesztett változatát olvasták.
English- to dispatch the articles in question directly to the declared place of destination,
- az árucikkeket közvetlenül azok rendeltetési helyére szállítsa,
EnglishMatt Babicki had clocked out for the night and one of the younger cops was running dispatch.
Matt Babicki már elhúzott, egy fiatalabb rendőr vette át a szolgálatot.
English'You don't need to know,' Clark replied, handing over the dispatch box.
- Muszáj neked mindent tudnod? - tette az ölébe a futárdobozt Clark.