EN to dismiss
volume_up
[dismissed|dismissed] {czasownik}

1. ogólne

to dismiss (też: to can, to cease, to chuck up, to discard)
Kipler dismisses us, and I quickly gather my mess and leave.
Kipler elbocsát bennünket, gyorsan összeszedem a papírjaimat, és távozom.
volume_up
elenged {czas.}
His Honor dismisses seven more, so we're down to fifty.
A bíró még hét esküdtet elenged, úgyhogy már csak ötvenen vannak.

2. Wojskowość

to dismiss
to dismiss

Przykłady użycia - "to dismiss" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishEven eccentrics and citizens dismiss us as if we are part of the background.
Még az excentrikusok és a polgárok is a környezet részének tartanak bennünket.
EnglishLet us not dismiss this approach. I already mentioned it at your hearing, Commissioner.
Erről már említést tettem az Ön által szervezett meghallgatáson, biztos asszony.
EnglishI will now consider the matter an insoluble mystery and dismiss it from my mind.
Megoldhatatlan rejtélynek fogom nyilvánítani a kérdést, és kiverem a fejemből.
EnglishBefore you dismiss it offhand, think about what you've seen and heard.
Mielőtt visszakézből elutasítanád, jusson eszedbe, hogy mit láttál és hallottál.
EnglishAFTER A SHORT RECESS, Drummond makes a formal morion to dismiss the entire panel.
Rövid szünet után Drummond indítványt tesz az esküdtszék valamennyi tagjának felmentésére.
EnglishIf you behave and do as I say, I'll dismiss it on the thirtieth day.
Ha rendesen viselkedik, csinálja, amit mondok, a harmincadik napon visszavonom.
EnglishIt has the power to dismiss the Commission by adopting a motion of censure.
Bizalmatlansági indítvány elfogadásával feloszlathatja a Bizottságot.
EnglishYet there was such grief there for Jesse, and who was I to dismiss another being's grief?
Ám Talbot nagyon búsult Jesse után, és ki vagyok én, hogy lefitymáljam a mások bánatát?
EnglishBut once the smell had been identified, it was too clear to dismiss.
Amint azonosította az illatot, még érezhetőbbé vált, nem tudta elhessenteni.
EnglishThis is the defendant's motion to dismiss, so Mr. Drummond goes first.
Az alperes nyújtotta be a beadványt, ezért először Mr. Drummond kap szót.
EnglishIf his pal Harvey here is about to dismiss the case, why is he offering me this money?
Ha a haverja, Harvey, hajlandó elutasítani a keresetünket, miért kínálja nekem ezt a pénzt?
EnglishThey filed a thick motion asking the judge to dismiss the lawsuit as frivolous.
Azzal a kérelemmel fordultak a bíróhoz, hogy vesse el a keresetet, mivel nem eléggé megalapozott.
EnglishThe Parliament has the power to dismiss the European Commission through a vote of censure.
A Parlamentnek jogában áll bizalmatlansági szavazással feloszlatni az Európai Bizottságot.
EnglishNow thou dost dismiss thy servant, O Lord, according to thy word in peace:
Mert nincs elrejtve semmi, amire fény ne derülne, és nincs titok, amely nyilvánosságra ne jutna.
EnglishShe was just waiting for an excuse to dismiss me, and you provided it.
Csak az ürügyre várt, amivel eltávolíthat, és maga szállította neki.
EnglishBelbo could dismiss you with the smallest gesture, a brief interjection.
Egy legyintéssel, egyetlen szócskával ki tudott zökkenteni bárkit.
EnglishAnd one could easily dismiss them as fanciful save for one thing.
Könnyen el lehetne legyinteni őket azzal, hogy légből kapott koholmányok.
EnglishAt last you have encountered an agency you cannot dismiss, Joan said proudly.
- Legalább találkoztál egy tényezővel, amit nem hagyhatsz figyelmen kívül - vágta rá Johanna büszkén.
EnglishLet us dismiss straight away the idea that all accidents are, by nature, unforeseeable.
Azonnal utasítsuk el azt a gondolatot, hogy minden baleset természeténél fogva előre nem látható.
EnglishLet us understand one another, and dismiss from thought these lesser folk!
Értsük meg egymást, s ne gondoljunk ezekkel az alja népekkel!