"disdain" - węgierskie tłumaczenie

EN

"disdain" po węgiersku

EN disdain
volume_up
{rzeczownik}

disdain (też: contempt, loathing, scorn, flout)
volume_up
megvetés {rzecz.}
But the more he learned and the more he saw, the more the disdain grew in him.
De minél többet tanult, és minél többet látott, annál inkább nőtt benne a megvetés.
As to the Master of the World, his manner indicated only the most profound disdain.
A Világ Urának arcán a legmélyebb megvetés tükröződött.
Akasa arca maga volt a megvetés.
disdain (też: contempt, disparagement)
volume_up
lenézés {rzecz.}

Przykłady użycia - "disdain" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

English'We're not firemen, boy,' Huddie said with such disdain that I had to laugh.
- Mi nem tűzoltók vagyunk - mondta Huddie olyan undorral, hogy elnevettem magam.
EnglishAnd, to an unblooded warrior, disdain delivers the deepest wound of all.
S egy vértelen kardú harcoson a lekicsinylés ütheti a legmélyebb sebet
EnglishMore recently his approaches had been met with ill-concealed disdain.
Legutóbbi próbálkozásait alig leplezett megvetéssel utasították vissza.
EnglishHe resented the disdain with which they felt themselves unaccountable for their actions.
Utálta a gőgjüket, azt, hogy úgy érezték, senkinek nem kell elszámolniuk a cselekedeteikkel.
EnglishI urged him to take it lightly, and he affected disdain and ignored her in turn.
Biztattam, hogy vegye könnyedén, és Lestat hol megvetést színlelt iránta, hol nem vett tudomást róla.
EnglishThey work in order to pay the bills, not because they have a disdain for motherhood.
Nem azért dolgoznak, mert lenézik az anyaságot, hanem azért, hogy ki tudják fizetni a számláikat.
EnglishOh, thank you, he said warmly, without a trace of the old disdain.
Bebújhatsz Queen néni ágyába, és újra elolvashatod az egész Dickenst.
EnglishDevonet spoke with disdain: Perhaps he is dead, perhaps not.
- Lehet, hogy meghalt, lehet, hogy nem - jelentette ki Devonet megvetően.
EnglishFrom their lofty perch, they are able to gaze down with disdain upon the rest of the city.
Szép kis kakasülőjükről megvetéssel tekinthetnek le a városra.
EnglishKabe skittered about, muttering to herself, whiffing the air, then squinching up her muzzle with disdain.
Kabe magában motyogva szimatolta a levegőt, aztán undorral húzta el az orrát.
EnglishHis lip had curled back in a farmer's disdain for making more of a thing than it was.
- Sok hűhó, semmiért- mondogatta megvetően, amikor egy ügy kapcsán valaki elefántot csinált a hangyából.
EnglishHis dark form blocked the light at the tunnel's far end, and his eyes were bright with fiery disdain.
Sötét alakja elzárta a fényt a folyosó túlsó végében, szeme lángolt a megvető gyűlölettől.
EnglishDespite the visit in his first cell, Hari's opinion of Chen was back square onecomplete disdain.
A cellában tett látogatása, a beszélgetésük ellenére Hari még mindig ugyanúgy gyűlölte, mint korábban.
EnglishHe has a great disdain for tangible evidence, things like footprints and cigarette ash, you know what I mean.
Mélységesen lenézi az olyan bizonyítékokat, mint a lábnyom, a cigarettahamu meg hasonlók.
EnglishMadouc spoke with disdain: “Sometimes I marvel at the ideas which seep through your minds!
- Néha megdöbbenek, micsoda bolond gondolatok forognak a fejetekben! -jelentette ki Madouc megvetéssel.
EnglishMy response, under the circumstances, was confined to cold disdain.
Én magam hideg megvetéssel viseltettem iránta.
EnglishThe white-haired publisher approached Dan's chair, loomed over him, stared down with undisguised disdain.
A fehér hajú milliomos odament Dan székéhez, fölé tornyosult, és leplezetlen megvetéssel nézett le rá.
EnglishArleen was watching her whooping enthusiasm with disdain.
Arleen megvetően figyelte túláradó lelkesedését.
EnglishPoirot, as usual, did not disdain the compliment.
Igyekeztem megérteni a lényegét annak, amit mond.
EnglishThey had not long separated, when Miss Bingley came towards her, and with an expression of civil disdain accosted her:
Kis idő múlva Miss Bingley közeledett Elizához, s udvariassággal leplezve lenézését, így szólította meg: