EN discard
volume_up
{rzeczownik}

discard (też: dross, dust, garbage, junk)
volume_up
szemét {rzecz.}
T'sais discarded her sword, stood upon the metal rune, locked her eyes.
T'sais lerakta a kardját, ráállt a fémrúnára, behunyta a szemét.
When at last he fell silent, she discarded the bloody knife, opened the sack he had been carrying and looked inside.
Ruhája ujjával megtörölte a szemét, visszazárta a zsákot, és bevonszolta magával a házba.
Szemét, ami semmire sem jó már.
discard (też: dross, end, garbage, junk)
volume_up
hulladék {rzecz.}

Przykłady użycia - "discard" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe voted in favour of it because it promised a review of the discard system.
Azért szavaztunk mellette, mert a visszadobási rendszer felülvizsgálatát ígérte.
EnglishLeave the mixture for 24 hours and then draw off and discard the clear liquid.
A keveréket 24 órán át hagyni kell állni, majd le kell engedni a tiszta folyadékot.
EnglishBut whatever it is, we must make sure that we do not discard it out of ignorance.
De bármi is a válasz, meg kell bizonyosodnunk arról, hogy tudatlanságból nem hajítjuk ki.
EnglishBy all the Gods that Romans bow before, I heere discard my sicknesse.
Az istenekre, kiknek Róma hódol, Im itt lemondok minden nyavalyáról.
EnglishShe lay on an aromatic mulch of eons of death and discard.
Mary anyagcseretermékek és bomló testek miriádjainak fanyar illatú szőnyegén feküdt.
EnglishWould he discard his valuable copy of Twitten's Almanac along with the soiled clothes?
- Szerinted kopott ruhadarabjaival együtt eldobta volna Twitten Kalendáriumának értékes példányát is?
EnglishPeople need to be more careful when they discard their rubbish.
Az emberek körültekintőbbek lehetnének, amikor kidobják a szemetüket.
EnglishWho really thinks that the EU's discard policy is justifiable?
Ki gondolja valóban úgy, hogy az EU visszadobási politikája indokolt?
EnglishRealistically speaking, we simply cannot bring about a discard ban overnight.
Egy azonnali, teljes tilalom egyszerűen nem reális.
EnglishOn Amendment 3 regarding discard reduction, I have been working on a separate initiative.
A visszadobás csökkentéséről szóló 3. módosítással kapcsolatban egy különálló kezdeményezésen dolgozom.
EnglishAll this glorious reality is yours, if we can help you discard the dream of the spaceman.'
Mindez a dicsőséges valóság az öné, ha sikerül lemondania az űrhajósról szóló álomról Dr. Regan előrehajolt.
EnglishWe must not discard their experience or dismiss their desire to continue working.
Ki kell aknáznunk a tapasztalataikat, és nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt, ha szeretnének továbbra is dolgozni.
EnglishDo you want to save the message for later or discard it?
El szeretné dobni az üzenetet vagy inkább megőrzi piszkozatként?
EnglishI think it's time to discard logic and start relying on those leaps of faith, Sparhawk.
Azt hiszem, itt az ideje, hogy félredobjuk a logikát, és inkább a hitre és a megérzésekre támaszkodjunk, Sparhawk.
English.Just because you can't logically prove a connection, you're ready to discard the whole idea.
Csak mert nem tudod logikai úton bizonyítani a kapcsolat létezését, képes lennél elvetni az egész elképzelést.
EnglishIt went counter to his nature to discard a possibility simply because it had failed once.
Ellenkezett a természetével, hogy félrelökjön egy lehetőséget, pusztán azért, mert egyszer kudarcot vallottak vele.
EnglishDo you wish to discard changes to the current profile?
El akarja dobni az aktuális profilban tett módosításokat?
EnglishFor this reason, many things had become superfluous which, although they could not be sold, the family did not wish to discard.
Így sok minden fölöslegessé vált, amit nem lehetett eladni, de eldobni sem akartak.
EnglishTess had to use the grimy sneakers she'd hoped to discard.
Tess kénytelen volt saját poros futócipőjébe bújni.
EnglishProbably one discard for every cod retained.
Lehet, hogy minden megtartott tőkehalra jut egy visszadobott.