"to detract" - węgierskie tłumaczenie

EN

"to detract" po węgiersku

EN to detract
volume_up
[detracted|detracted] {czasownik}

to detract (też: to cry down, to knock, to revile, to carp)
volume_up
levon {czas.}
This could lead to the submission of false signatures and therefore detract from the popular democratic value of the initiative.
Ez hamis aláírások benyújtásához vezethet, ezért levon a kezdeményezés demokratikus értékéből.
to detract (też: to distract)
volume_up
elvon {czas.}
to detract
to detract

Przykłady użycia - "to detract" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishHowever, this plan must not detract from the EU's focus on the Eastern Partnership.
Ez a terv azonban vonhatja el az EU figyelmét a keleti partnerségről.
EnglishOn the other hand, the impulsiveness of the decision did not necessarily detract from its merit.
Másrészt a hirtelenség nem feltétlenül csökkenti az elhatározás érdemét.
EnglishThey help detract from the quality of the political system in developing countries.
Az adóparadicsomok a fejlődő országokban hozzájárulnak a politikai rendszer minőségének csorbításához.
EnglishHowever, this last comment is a technical one and does not detract from the report as a whole.
Ez az utóbbi megjegyzés azonban technikai jellegű, és nem von le az egész jelentés értékéből.
EnglishBut many small details throng my mind and detract from my attention.
De tudod, annyi dolgom és olyan sok apróságra kell figyelnem!
EnglishBut the overweight body didn't detract from the sharpness of his brain.
A test hanyatlása azonban nem járt az elme tompulásával.
EnglishIt has to be admitted that there are many cases of inconsistency which detract from Europe's credibility.
El kell ismerni, hogy sok olyan következetlen eset van, amely elvesz Európa hitelességéből.
EnglishThere's an implication that ornamental graphics detract from the seriousness of the content.
Létezik egy ilyen előítélet, mely szerint az ornamentális grafika, elvonja a figyelmünket a komoly tartalomtól.
EnglishThat does not detract in any way from the convictions of any of them, Mr Schulz or Mrs De Sarnez.
Ez semmilyen értelemben nem vesz le egyikük meggyőződéséből sem, sem Schulz úréból, sem De Sarnez asszonyéból.
EnglishNone of this would detract from the liability of railway companies for the use of that rolling stock when it is on the move.
Ezek egyike sem csökkentené a vasúttársaságoknak az adott járműért működtetés közben vállalt felelősségét.
EnglishThe rather technical nature of the first recommendation should not detract from the importance of this instrument.
Nem szabad, hogy az első ajánlás meglehetősen technikai volta elvonja a figyelmet ennek az eszköznek a fontosságáról.
EnglishI also supported the 'Eurovignette' amendment; its review must not detract from the sustainable transport strategy.
Támogattam továbbá az "Euromatrica” módosítást; ennek felülvizsgálata nem vehet el a fenntartható közlekedés stratégiából.
EnglishDetract not one another, my brethren.
Englishto detract from sb's reputation
Englishto detract from sb's reputation
EnglishThat he'd helped nature along, ordering his meteorological engineers to shape the night's tempest, didn't detract from Weir's enjoyment.
Weir élvezetéből mit sem vont le az, hogy egy kissé maga is besegített a természetnek, mikor parancsot adott meteorológiai technikusainak az éjszakai vihar létrehozására.
EnglishCommissioner, it is true that we now have to take stock of one or two things, but that does not detract from the fact that we now have to proceed fairly rapidly.
Biztos asszony, igaz, hogy most számba kell vennünk egy-két dolgot, de ez nem feledteti azt a tényt, hogy meglehetős gyorsasággal kell haladnunk.
EnglishHowever, this resolution detract from the responsibility of the European Commission to resolve the issue of the transfer of € 400 million to the Congolese Government.
Azonban ez az állásfoglalás csökkenti az Európai Bizottság felelősségét azt illetően, hogy megoldja a kongói kormánynak átutalt 400 millió EUR kérdését.
EnglishAlthough I do not agree with some details in the report, such as the inclusion of biocides, these do not detract from the Commission's basic ideas.
Noha a jelentés egyes részleteivel, mint amilyen a biocidek beillesztésére vonatkozó gondolat is, nem értek egyet, de ez nem tántorít el a Bizottság alapvető elgondolásától.
English. - (NL) Whilst I have voted against the compromise achieved, this does not in any way detract from my appreciation for the work done by Mrs Hassi in this respect.
írásban. - (NL) Míg én az elért kompromisszum ellen szavaztam, ez semmilyen mértékben nem von le a Hassi asszony által végzett munka iránti elismerésemből.